Home Nyheter Ablivas vd: ”Orphan drug designation is great validation”

Ablivas vd: ”Orphan drug designation is great validation”

Ablivas vd Ellen K. Donnelly på Medicon Village
Ellen K. Donnelly, vd, Abliva

Ablivas vd: ”Orphan drug designation is great validation”

15 december, 2023

Bioteknikbolaget Abliva äntrar julledigheten med positiva tongångar, stärkta av att NV354 erhållit särläkemedelsklassificering från EU-kommissionen. Kandidaten utvecklas för behandling av mitokondriell sjukdom med neurologiska komplikationer, och dess nya status väntas underlätta det kliniska utvecklingsprogrammet. BioStock kontaktade Ablivas vd Ellen K. Donnelly för en kommentar.

Lundabaserade Ablivas mål är att bekämpa de omfattande effekterna av primära mitokondriella sjukdomar. Det rör sig om sjukdomar som stör den cellulära energiomvandlingen, vilket resulterar i allvarliga symptom såsom strokeliknande episoder, muskelsvaghet och hjärtsvikt. Dagens behandlingsalternativ är begränsade , vilket innebär att Ablivas målmarknad uppvisar ett betydande medicinskt behov.

NV354 riktar sig mot neurologisk mitokondriell sjukdom

I år har stora delar av bolagets fokus legat på läkemedelskandidaten KL1333 som för närvarande utvärderas i en potentiellt registreringsgrundande fas II-studie. Men KL1333 är inte Ablivas enda lovande kandidat inom PMD-området. I pipelinen finns även NV354, en kandidat som utvecklas för behandling av mitokondriella sjukdomar med neurologiska komplikationer.

Exempel på sådana sjukdomar är Leighs syndrom, en sällsynt barnsjukdom som ger allvarliga symptom och ofta leder till för tidig död hos barn. Idag saknas botemedel och de flesta drabbade dör före 5 års ålder.

Därutöver bedömer Abliva att ytterligare två mitokondriella sjukdomar skulle kunna dra nytta av NV354. Det gäller Lebers ärftliga optikusneuropati (LHON), som leder till synförlust, och mitokondriell encefalopati, laktatacidos och strokeliknande episoder (MELAS), en sjukdom som kännetecknas av en kombination av neurologiska och metabola symptom.

Detta då NV354 riktar in sig på grundorsaken till sjukdomarna genom att ta itu med ett energiomvandlingsproblem, särskilt komplex I-dysfunktion. Genom att använda succinat, ett energisubstrat som redan finns i människokroppen, ska NV354  återställa energiproduktionen. Om behandlingen lyckas skulle det innebära ett genombrott för patienter med mitokondriell sjukdom som har neurologiska komplikationer.

Särläkemedelsklassificering i EU

Abliva har avslutat prekliniska tester av NV354 med lovande resultat. I april 2023 beviljade FDA läkemedelskandidaten särläkemedelsklassificering i USA för behandling av mitokondriell sjukdom. Nu har Abliva även erhållit särläkemedelsklassificering från EU-kommissionen för behandling av Leighs syndrom. Denna beteckning ger Abliva tillgång till regulatoriska råd kring studieupplägg, avgiftsreduktion och tillgång till anslag. Vid marknadsgodkännande av NV354 för behandling av Leighs syndrom kommer särläkemedelsklassificeringen ge Abliva marknadsexklusivitet för läkemedelskandidaten i EU i tio år och i USA i sju år.

Vd kommenterar

BioStock fick möjlighet att prata med Ablivas vd Ellen K. Donnelly om den erhållna särläkemedelsklassificeringen i Europa och dess betydelse för projektet.

Ablivas vd Ellen K. Donnelly på Medicon Village
Ellen K. Donnelly, vd, Abliva

Ellen, can you elaborate on the significance on having orphan designation in both the US and the EU for NV354?

 -Orphan drug designation is great validation of the molecule and the mechanism of action by both sets of regulators. Having this designation for NV354 not only means that we have better access to regulatory advice and the potential for lower fees, but it is also worth noting that the likelihood of success for orphan drugs is much higher than for non-orphan drugs.

The orphan designation given by the European Commission relates to Leigh syndrome specifically, but your press release also mentions LHON and MELAS as targets for NV354. Can the orphan designation be extended to cover indications other than Leigh syndrome?

– Yes, we will add to the orphan designations as needed to match the clinical indication and the label we will seek for marketing approval. The EMA has historically granted orphan designations in primary mitochondrial disease according to historically described syndromes, such as Leigh syndrome. This is in contrast to the FDA which has implemented a more modern view on mitochondrial disease and already given us a broad designation for NV354 that covers any sub-set of mitochondrial disease. The initial orphan designation is important in Europe at this stage, and then we have plenty of time to extend the designation to match the clinical strategy.

Finally, what is the next step in the development of NV354?

– We have completed the preclinical program for NV354 and have taken the opportunity to discuss the details with the regulatory authorities in the UK (MHRA) who were supportive of us moving the compound into clinical development and phase I studies.  We have also met with our scientific advisory board to evaluate different options for the clinical plan and are encouraged by the different paths forward for the program.  Our primary focus in the company, however, must continue to be our ongoing FALCON study, the global, potentially pivotal phase II study evaluating KL1333 in adult patients with mitochondrial disease.  For this reason, all resources are currently directed to KL1333, and there are no cost-intensive activities ongoing for NV354.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev