Home Nyheter Chordate Medicals migränbehandling uppmärksammas på kongress

Chordate Medicals migränbehandling uppmärksammas på kongress

Chordate

Chordate Medicals migränbehandling uppmärksammas på kongress

23 oktober, 2023

Nyligen deltog medicinteknikbolaget Chordate Medical på den framstående smärtkongressen Deutsche Schmerzkongress i Mannheim, Tyskland. Under eventet upplevde de ett ökat intresse för sin migränbehandling Ozilia Migraine. Detta positiva mottagande förväntas stärka bolagets pågående satsning på den tyska marknaden, där de tidigare även genomfört en framgångsrik patientstudie. För att få veta mer om marknadsintroduktionen i Tyskland och höjdpunkterna från kongressen, kontaktade BioStock bolagets vd Anders Weilandt.

Chordate Medical har utvecklat Ozilia Migraine, som är ett läkemedelsfritt och nervstimulerande behandlingsalternativ för kronisk migrän. Bolaget har påvisat behandlingens effekt i en patientstudie, PM007, som genomfördes i Finland och Tyskland.

Tyskland i fokus

Tyskland utgör en central fokusmarknad för Chordate Medical, och bolaget har inlett arbetet med att introducera Ozilia Migraine till specialister inom smärta och neurologi i landet. Kongresser har visat sig vara en effektiv arena för detta och därför lägger de stor vikt vid att delta i sådana event.

Deutsche Schmerzkongress

Den 18-21 oktober ägde Deutsche Schmerzkongress rum i Mannheim, som är en årlig kongress för det Tyska smärtläkarförbundet som har cirka 3500 medlemmar, varav många av dem var på plats. Under kongressen presenterades resultaten från migränstudien PM007 av dr Charly Gaul och dr Florian Rimmele, som var två av de fem studieledarna i studien. Dr Gaul inkluderade även Ozilia Migraine in sin föreläsning som ett läkemedelsfritt alternativ för migränbehandling.

Tidigare under hösten har Chordate Medical även presenterat Ozilia Migraine på The German Migraine and Headache Societys kongress i Berlin.

Anders Weilandt kommenterar det ökade intresset

Enligt Chordate Medicals vd Anders Weilandt noterade de ett ökat intresse för Ozilia Migraine under Deutsche Schmerzkongress:

”Tyskland är en viktig fokusmarknad för bolaget och vi noterar en helt ny nivå av intresse från delegaterna på kongressen. Det är tydligt att kännedomen om Ozilia sprids alltmer och att vårt erbjudande har hög relevans. Vi får kontinuerligt många leads från kliniker som vill veta mer om Ozilia och även önskar börja erbjuda behandlingen till sina patienter, både i Tyskland och på våra andra nyckelmarknader.”

BioStock hade även möjlighet att ställa några frågor till Anders Weilandt angående bolagets marknadsnärvaro i Tyskland.

Anders Weilandt
Anders Weilandt, vd Chordate Medical

I pressmeddelandet skriver ni att ni noterade en helt ny nivå av intresse på Deutsche Schmerzkongress. På vilket sätt?

– Nu har vi uppnått ett tydligt igenkännande hos många monterbesökande, och det finns ett påtagligt intresse för att hitta sätt för att komma igång med behandlingen på sina egna kliniker. Vi börjar se tecken på att vi får acceptans och spridning.

Skulle du kunna ge oss en uppdatering på hur det går med marknadsintroduktionen i Tyskland?

– Det går enligt plan, och handlar nu om att få till ett mindre antal kliniker som vill komma igång. Samtidigt arbetar vi på olika lösningar där patienten på sikt ska kunna få försäkringsersättning för behandlingen.

Varför är Tyskland en viktig marknad för er?

– Den tyska marknaden för huvudvärk är den i all jämförelse bäst utbyggda i Europa. En migränpatient har i allmänhet mycket god tillgång till strukturerad vård och relativt nära till specialister.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev