Home Nyheter Chosa utvecklar nästa generations kemoterapi

Chosa utvecklar nästa generations kemoterapi

Chosa Oncology utvecklar nästa generations cancerläkemedel

Chosa utvecklar nästa generations kemoterapi

13 juni, 2023

Läkemedlet cisplatin har varit en hörnsten inom cancerbehandling sedan 1980-talet. Men det är inte alla cancerpatienter som svarar på läkemedlet, och biverkningarna är ganska allvarliga. Chosa Oncology vill lösa båda dessa problem med sitt iCIP-koncept. BioStock tittar närmare på denna revolutionerande cancerbehandling och hur bolaget arbetar för att ta den till nästa nivå.

Den platinabaserade substansen cisplatin upptäcktes 1845 och man har använt den för medicinska ändamål sedan slutet av 1970-talet. Den äntrade onkologiscenen under 1980-talet och ledde till ett revolutionerande genombrott, särskilt för testikelcancerpatienter. Före introduktionen av cisplatin var överlevnaden bland testikelcancerpatienter cirka 10 procent. Idag ligger överlevnadsgraden på cirka 85 procent.

Läkemedlet finns på Världshälsoorganisationens lista över viktiga mediciner och man använder den för närvarande vid behandling av flera cancertyper. Några exempel, förutom testikelcancer, är bröstcancer, livmodercancer och livmoderhalscancer, lungcancer, huvud- och halscancer och hjärncancer.

Dödar de snabbast växande cellerna

Cisplatin ges via infusion och verkar genom att störa DNA-replikationen. Detta dödar de snabbast växande cellerna i kroppen, vilket gör cancerceller till perfekta mål. Nackdelen är naturligtvis, som med all kemoterapi, att cisplatin är förknippat med allvarliga biverkningar. Vanliga biverkningar inkluderar hörselproblem, njurskador och kräkningar. Patienten kan också uppleva illamående och domningar som kan leda till svårigheter att gå.

Genom åren har läkemedelsbolag satsat mycket på att försöka komma med bättre versioner av cisplatin, särskilt med toxiciteten i åtanke. Visserligen har man utvecklat fem andra platinaläkemedel baserade på dess struktur, men cisplatin i sig har aldrig man aldrig kunnat ersätta. År 2022 uppskattades den platinabaserade läkemedelsmarknaden till 1,5 miljarder USD, och år 2030 förväntas den nå cirka 1,9 miljarder USD.

Alla patienter svarar inte på cisplatin

En annan sak att tänka på vid användningen av cisplatin är svarsfrekvensen, som skiljer sig mellan olika cancerformer. Medan många testikelcancerpatienter svarar på cisplatinbehandling är det bara mellan 20 och 40 procent av lungcancerpatienterna som svarar. Om man tittar på hela populationen som lider av bröstcancer är svarsfrekvensen bara mellan 10 och 20 procent.

Det finns olika strategier som syftar till att övervinna cisplatinresistens, där en är att kombinera substansen med andra läkemedel. Ett exempel är kombinationen cisplatin/paklitaxel, som har visat sig öka svarsfrekvensen och överlevnaden hos patienter som lider av livmodercancer.  Ändå är den sammanlagda svarsfrekvensen i många fall sällan över 30 – 40 procent.

DRP riktar sig mot cisplatinsvararna

Med en hög osäkerhet huruvida patienten svarar eller inte i många cancerindikationer, där andra läkemedel kan hjälpa om cisplatin inte fungerar, finns det en enorm möjlighet i att göra rätt val. Denna osäkerhet är kärnan i utvecklingen för Köpenhamnsbaserade Chosa Oncology. Biotechbolagets egenutvecklade DRP-algoritm (Drug Response Predictor) använder uttryckstillståndet för 205 tumörgener för att förutsäga om användningen av cisplatin kommer att fungera för den specifika patienten eller inte.

Detta har potential att bli ett mycket användbart verktyg – om en patient får fel medicin fortsätter tumören att växa och värdefull tid går förlorad, samtidigt som patienten i onödan utsätts för allvarliga biverkningar.

Chosa Oncology strävar efter bättre effekt och säkerhetsprofil

För den grupp patienter som faktiskt drar nytta av användningen av cisplatin har Chosa utvecklat en ny formulering av läkemedlet. LiPlaCis, som den kallas, är utformad för att specifikt rikta in sig på tumörstället. Detta skonar de friska cellerna i kroppen, och bolaget har också sett tecken på att den nya formuleringen till och med kan vara mer effektiv än originalet.

Initialt fokus på bröstcancer

DRP och LiPlaCis utgör tillsammans iCIP-konceptet, och Chosa Oncologys huvudfokus med konceptet just nu är metastaserande bröstcancer i sen fas. Bröstcancer är en av de vanligaste cancertyperna hos kvinnor, med mer än 2 miljoner diagnostiserade varje år. I detta sena stadium av sjukdomen behandlar man patienten vanligtvis med hormonbehandling, immunterapi, kemo, målinriktad terapi eller kombinationer av dessa. Även om man använder andra kemoterapier av platinatyp, anser man att cisplatin fortfarande är den som ger mest nytta.

Med LiPlaCis hoppas Chosa kunna ge bröstcancerpatienter en mindre toxisk version av cisplatin. Men kanske ännu viktigare, med hjälp av DRP kommer läkare att kunna använda antingen cisplatin eller LiPlaCis-formuleringen endast på de patienter som faktiskt kommer att svara på behandlingen.

Potential även i tidigare skeden

Längre fram ser bolaget också potential i att använda LiPlaCis som en neoadjuvant behandling hos bröstcancerpatienter som svarar på cisplatin. Idag använder man kemoterapi såsom t.ex. doxorubicin för att göra tumören så liten som möjligt när man förbereder för operation.

Att kombinera doxorubicin med cisplatin skulle göra den så kallade downstagingen av tumören mer effektiv, vilket ökar oddsen för att patienten kan behålla bröstet. Detta gör man dock inte idag på grund av den höga toxiciteten och osäkerheten när det gäller hur patienten svarar på cisplatin. Chosa tror att iCIP skulle vara en möjlig lösning på detta problem.

Fas IIb-resultat presenterade på ASCO – världens största cancerkonferens

Vid årets ASCO-konferens, som hölls den 2 – 6 juni, presenterade Chosa resultaten från sin nyligen avslutade fas IIb-studie. 37 tidigare tungt behandlade patienter med spridd bröstcancer diagnostiserades med DRP-verktyget. Den gruppen tungt behandlade patienter är särskilt svår att hjälpa. Resultaten visade att de 16 patienter som fick höga DRP-poäng också var de som fick hjälp av LiPlaCis, med en 2,5 gånger längre medianprogressionsfri överlevnad. Dessa resultat visar enligt bolaget att DRP-testet kan hitta en stor del av bröstcancerpatienter som har nytta av LiPlaCis. Läs mer om resultaten här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev