Home Intervjuer Marknadsuppdatering Chordate Medical: “Vi har ett gynnsamt läge”

Marknadsuppdatering Chordate Medical: “Vi har ett gynnsamt läge”

Unique

Marknadsuppdatering Chordate Medical: “Vi har ett gynnsamt läge”

13 april, 2023

Chordate Medicals nervstimulerande behandling introduceras just nu på flera marknader runt om i Europa samt i Israel och Saudiarabien. Bolaget jobbar för fullt med marknads-och försäljningsaktiviteter mot målet att uppnå mätbara marknadsandelar inför en framtida exit. BioStock kontaktade bolagets vd Anders Weilandt för att få en statusuppdatering.

Medicinteknikbolaget Chordate Medical har utvecklat en nervstimulerande och läkemedelsfri behandling för kronisk migrän och kronisk nästäppa (rinit). Behandlingen kallas Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S) och består av en kateter, kontrollenhet och en vibrerande ballong som förs upp i patientens näshåla. K.O.S-behandlingen utförs av en läkare eller en sjuksköterska och tar endast 25 minuter.

Satsar på marknadsintroduktioner

Bolaget har tagit hjälp av marknadsexperter för att introducera migränbehandlingen i Storbritannien, Tyskland, Finland och Israel. Dessutom bearbetar distributörerna VEDISE Hospital SpA och Janin Medical Company den italienska marknaden och den saudiarabiska marknaden. Chordate har även pågående projekt för att erhålla marknadstillstånd i USA och Kina.

I Finland bedömer Chordate att de har upparbetat en viss kännedom i landet eftersom de nyligen genomförde den framgångsrika migränstudien PM007 med K.O.S på fyra finska kliniker. I landet finns dessutom många privata sjukvårdsleverantörer och etablerade privata vårdförsäkringslösningar, vilket gör att vägen till marknad kan var kortare och mer hanterbar.

Stärkt kassa

Bolaget stärkte nyligen kassan med 37,3 Mkr genom en företrädesemission och har därmed kapital nog för att finansiera det fortsatta marknads-och försäljningsarbetet i nästa steg. I årsredovisningen för 2022 berättar vd Anders Weilandt att de har fått bra respons när de besöker olika marknader:

»Under de många resor jag och mina kollegor gjort till olika länder och sammankomster inom migrän den senaste tiden möter jag överallt ett genuint intresse från läkare i den kliniska verkligheten. Jag ser i responsen hur betydelsefull vår behandlingsmetod kommer att kunna bli på en global nivå«

Anders Weilandt
Anders Weilandt, vd Chordate Medical

Anders Weilandt om marknadspotentialen

BioStock kontaktade Anders Weilandt för att få veta mer om framstegen i marknadsarbetet.

Nu har vi ju kommit en bit in i 2023 – hur skulle du beskriva de första månaderna på året?

– Den saudiska distributören Janin kom i gång direkt med en viktig kongress direkt efter nyår. Nu är myndighetstillstånden för rinitbehandlingen också överflyttade sedan en tid tillbaka och vi förväntar oss att snart kunna leverera deras första enheter. Ramadan slutar om en dryg vecka varefter vi förväntar oss att även migränregistreringen ska bli klar.

– I Italien pågår säljarbetet för fullt, och vi får rapporter om bra intresse från ledande migränläkare. För UK och Tyskland gäller att våra marknadskonsulter bearbetar opinionsledare intensivt och har fått ett gott grepp om var vi ska fokusera. Tids nog kommer det arbetet att ge resultat.

»I Italien pågår säljarbetet för fullt, och vi får rapporter om bra intresse från ledande migränläkare. För UK och Tyskland gäller att våra marknadskonsulter bearbetar opinionsledare intensivt och har fått ett gott grepp om var vi ska fokusera. Tids nog kommer det arbetet att ge resultat.«

Ni publicerade nyligen ett pressmeddelande angående migränmarknaden i Finland. Hur ser marknadspotentialen för K.O.S ut just där?

– Vi bedömer att vi har ett gynnsamt läge och möjlighet till tidiga marknadsandelar i den privata företagshälsovården, som i Finland är mycket större relativt Sverige och som dessutom levererar långt mycket bredare vårdutbud. Här har vi tidigt stöd i det faktum att vår migränstudie utfördes av stora privata kliniker i det segmentet. I och med att kännedom om vår migränlösning och studiearbetet börjar sprida sig, så har vi också fått respons från stora offentliga vårdgivare.

»Vi bedömer att vi har ett gynnsamt läge och möjlighet till tidiga marknadsandelar i den privata företagshälsovården, som i Finland är mycket större relativt Sverige och som dessutom levererar långt mycket bredare vårdutbud.«

– Artiklar som den om marknaden i Finland är ett sätt för oss att informera våra aktieägare och utbilda aktiemarknaden om potential och vilka mekanismer det är som styr på de olika marknaderna där vi är aktiva. Vi kommer fortsätta att informera aktiemarknaden om hur de prioriterade marknaderna fungerar så att de får bra underlag för sina investeringar.

Hur skiljer sig era utvalda marknader åt? Finns det några särskilda fördelar eller nackdelar i marknadsmekanismerna på respektive marknad?

– Eftersom vi sedan tidigare har etablerat ersättning på nationell nivå i Saudi både från privata vårdförsäkringar och från hälsoministeriet så bör Janin nu kunna dra nytta av det relativt snabbt. När det gäller ersättning (eng. reimbursement) så har vi tveklöst kommit längst där.

– VEDISEs skicklighet och värdefulla kontaktnät gör att de hittar vägar att få till försäljningen i Italien, ibland med lokal eller regional offentlig ersättning. Tyskland och UK är stora och svårbearbetade marknader som är väldigt byråkratiska – det tar tid att penetrera. Men när man väl lyckas fungerar den aspekten faktiskt som ett skydd mot konkurrens.

Vilka är de största utmaningarna som kan hindra Chordate från att lyckas uppnå mätbara marknadsandelar?

– Vi har valt att arbeta med några få marknader för att kunna fokusera vår investering i marknadsbearbetningen. Men man ska givetvis alltid komma ihåg att vi är en liten organisation med begränsade resurser. Det gäller för oss att hela tiden försöka vara så effektiva som möjligt. Vi har nu äntligen fått fram starka bevis för att behandlingsmetoden är ett effektivt alternativ för migränbehandling. Därmed ser jag inte något som i längden skulle kunna hindra oss från att lyckas.

»Vi har nu äntligen fått fram starka bevis för att behandlingsmetoden är ett effektivt alternativ för migränbehandling. Därmed ser jag inte något som i längden skulle kunna hindra oss från att lyckas.«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev