Home Nyheter Arcede Pharma och Iconovo erhåller finansiering från Swelife

Arcede Pharma och Iconovo erhåller finansiering från Swelife

Arcede Pharma och Iconovo

Arcede Pharma och Iconovo erhåller finansiering från Swelife

4 april, 2023

Arcede Pharma, Iconovo och Lunds universitet erhåller drygt 2 Mkr från Swelife för inhalationsbehandlingen RCD405 för KOL och svår astma. Det finansiella stödet ska bland annat användas till att utveckla en inhalationsprodukt till kliniska studier, samt fortsätta studera kandidatens dubbla verkningsmekanism.

Arcede Pharmas läkemedelskandidat RCD405 uppvisar både antiinflammatoriska och luftrörsvidgande egenskaper, vilket gör att den särskiljer sig från andra läkemedel mot astma och KOL. Kandidaten befinner sig i preklinisk fas och förbereds just nu för kliniska fas I-studier. I projektet används Iconovos engångsinhalator ICOone som både har en låg tillverkningskostnad och som är enkel att använda.

Konsortium får finansiellt anslag

Arcede Pharma, Iconovo och Lunds Universitet har sökt ett anslag genom ett gemensamt konsortium och kommer att utföra flera studier inom ramen för detta samarbete, vilket kommer att vara en viktig del för utvecklingen av RCD405. Konsortiet har nu beviljats ett anslag på 2 Mkr inom ramarna för Samverkansprojekt för bättre hälsa. Det är en utlysning inom innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health, som syftar till att finansiera nyskapande life science-lösningar. Det finansiella stödet kommer att utbetalas i omgångar genom Vinnova med start i maj 2023 och fram till februari 2025.

Fördelning av bidraget

Totalt kommer Arcede Pharma erhålla 877 500 kr, medan Iconovo och LU kommer att få 525 000 kr respektive 623 150 kr. Iconovo ska använda bidraget till att utveckla en torrpulverformulering och en inhalationsprodukt baserad på ICOone för användning i Arcede Pharmas kliniska studier.

En forskargrupp vid Lunds Universitet kommer att använda anslaget för att studera RCD405 och dess verkningsmekanism. Enligt Arcede Pharma kan dessa studiedata ge en ökad förståelse för RCD405 samt bidra till förbättrade dosprediktioner, vilket kan underlätta Iconovos fortsatta formuleringsarbete.

Vill ge patienter bättre behandling

I förlängningen hoppas man, med läkemedelskandidaten RCD405, kunna förse KOL- och astmapatienter med en helt ny typ av behandling som kan förbättra livskvaliteten och öka livslängden. Den dubbelverkande läkemedelskandidaten har potential att ge en bättre effekt än existerande behandlingar och påverka den underliggande sjukdomsutvecklingen.

»Vi är väldigt glada och väldigt stolta över att vara bland de 17 av totalt 97 sökande som blev utvalda och ansågs hålla den höga kvalitet som krävs för att beviljas finansiering. Dessa pengar är välkomna då de betyder att vi kan fortsätta utvecklingsarbetet med bl.a. formuleringen av RCD405 och få förståelse för vilka möjligheter och begränsningar vi har vad gäller doser i kliniken. – Mia Lundblad, vd för Arcede Pharma, i en kommentar till BioStock«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev