Home Intervjuer Lipum om bokslut och BIO-Europe

Lipum om bokslut och BIO-Europe

Lipum om bokslut och BIO-Europe

Lipum om bokslut och BIO-Europe

28 mars, 2023

Biofarmabolaget Lipum publicerade nyligen sin bokslutkommuniké för 2022 och är även nyss hemkomna från BIO-Europe. Bolagets vd Einar Pontén och styrelseordförande Ulf Björklund var på plats för att träffa potentiella partners och presentera framstegen i den kliniska studien med läkemedelskandidaten SOL-116. BioStock fick en pratstund med Lipums vd.

Lipum utvecklar ett biologiskt läkemedel med en ny målmolekyl och verkningsmekanism för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat SOL-116 är en terapeutisk antikropp som blockerar Bile-Salt Stimulated Lipase (BSSL), vilket förväntas hämma inflammationen.

Just nu pågår en klinisk fas I SAD-studie med SOL-116 som inkluderar både patienter med reumatoid artrit (RA) och friska frivilliga. Det primära målet är att fastställa säkerhet och tolerans.

Bokslut för 2022

Nyligen publicerade Lipum både pressrelease och bokslutskommuniké där bolaget meddelade att säkerhetsstudien fortskrider som den ska. Den fjärde doseskaleringen är klar och efterföljande säkerhetsutvärdering öppnar för att man fortsätter som planerat med en högre dos i den femte gruppen. Lipum förväntar sig att kunna presentera slutrapporten för fas I-studien under hösten 2023.

När det gäller bolagets finansiella status genomförde Lipum en riktad emission om 39 Mkr i fjärde kvartalet. Kapitalanskaffningen innebar att man gick in i det nya året med en kassabehållning om 32,8 Mkr. Läs BioStocks intervju från november 2022 med Torgny Stigbrand, en av investerarna i emissionen här.

Deltagande på BIO-Europe

Under våren 2023 har Lipum varit fullt fokuserade på den pågående studien, men hade även tid att delta vid BIO-Europe Spring i Basel i Schweiz. Med över 3500 deltagare utgör eventet ett värdefullt tillfälle för att bygga nätverk och utveckla relationer med potentiella partners inom life science-sektorn. Enligt Lipum ser de ett ökat intresse för bolaget nu när de har inlett den kliniska studien med SOL-116.

Vd Einar Pontén kommenterar

BioStock kontaktade Lipums vd Einar Pontén för att få veta mer om eventet och framstegen i bolaget.

Einar, vad betydde det för Lipum att vara på plats under BIO-Europe Spring 2023?

Einar Pontén. vd Lipum
Einar Pontén, vd Lipum

– Medverkan är ett praktiskt och effektivt sätt att träffa såväl gamla som nya kontakter, främst större läkemedelsbolag och venture capital-firmor. Många av dessa har vi redan träffat tidigare och då kommit överens om att återkoppla just i detta skede då vi inlett kliniska prövningar.

I bokslutskommunikén skriver du om en gryende optimism inom biotekniksektorn. Vilka tecken på det upplevde du under BIO-Europe?

– De flesta som är verksamma inom life science är långsiktiga och arbetar på med planer som kan spänna i tid över perioder med vitt skillda omvärldsfaktorer. Jag tycker man hör mellan raderna att riskkapitalet ser bra investeringsmöjligheter nu, men det finns förstås också de som är mindre muntra och tvingas skjuta upp viktiga aktiviteter. Generellt sett verkar alla arbeta på som vanligt och blicka framåt.

Avslutningsvis, fas I-studien fortsätter enligt plan – hur ser aktiviteterna ut under den närmaste tiden?

– Vi har två huvudaktiviteter och utöver optimering och planering för den kliniska utvecklingen så lägger vi resurser och engagemang på fortsatta prekliniska studier för att öka vår kunskap kring verkningsmekanismen för SOL-116s interaktion med målproteinet BSSL. Med detta arbete följer också utvärdering av fler indikationer utöver RA.

 

Läs mer om Lipum på bolagets hemsida: https://lipum.se/

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev