Home Intervjuer Torgny Stigbrand om investeringen i Lipum

Torgny Stigbrand om investeringen i Lipum

Lipum

Torgny Stigbrand om investeringen i Lipum

11 november, 2022

Lipum genomförde i oktober en riktad nyemission av aktier om cirka 39 Mkr för att finansiera den nyligen inledda fas I-studien med SOL-116. Emissionen fulltecknades och lockade både befintliga och nya investerare. Professor Torgny Stigbrand är en av de nya ägarna som valt att investera i Lipum med ett uttalat långsiktigt intresse i bolaget. BioStock fick en pratstund med Stigbrand om hans bakgrund och expertis inom monoklonala antikroppar och hans tankar om att investera i Lipum.

Umeåbaserade Lipum är ett biofarmaceutiskt bolag som utvecklar ett biologiskt läkemedel för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat SOL-116 är en humaniserad antikropp som blockerar Bile Salt-Stimulated Lipase (BSSL), en tidigare förbisedd målmolekyl i immunförsvaret.

Under hösten startade Lipum en klinisk fas I-studie med SOL-116 i Nederländerna. Den första dosgruppen med åtta friska frivilliga personer har fått sin första dos. Studien kommer även att inkludera en grupp patienter med reumatoid artrit (RA).

Nytt kapital och ägarförändringar

För att finansiera fas I-studien med SOL-116, samt utökade prekliniska studier, genomförde Lipum i oktober en riktad nyemission av aktier om cirka 39 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Lipums vd, Einar Pontén, kommenterade emissionen i ett pressmeddelande:

»Vi har framgångsrikt utvecklat den biologiska läkemedelskandidaten SOL-116, som är en fullt humaniserad terapeutisk antikropp, och står nu redo att exploatera denna genom såväl kliniska som prekliniska studier. Därför är det mycket viktigt att vi nu kunnat säkra fortsatt finansiering från engagerade och kunniga ägare«

Investerare i emissionen var främst Flerie Invest som åtog sig att teckna aktier motsvarande cirka 25 Mkr samt vissa andra befintliga och nya investerare med ett uttalat långsiktigt intresse i bolaget, innefattande Lars Stenlund och Torgny Stigbrand.

Professor Stigbrand om investeringen i Lipum

Den nya ägaren Torgny Stigbrand är forskare och professor emeritus vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå Universitet. Han är även medgrundare, tillsammans med Niklas Norgren, av Umeåbolaget UmanDiagnostics som utvecklar och marknadsför ett diagnosverktyg för upptäckt av neurologiska sjukdomar som Multipel Skleros, ALS och Alzheimers sjukdom. Bolaget köptes 2019 upp av amerikanska storbolaget Quanterix för 22,5 MUSD.

BioStock kontaktade Torgny Stigbrand för att veta mer om hans bakgrund och hans investering i Lipum.

Torgny Stigbrand
Torgny Stigbrand

Till att börja med, skulle du kunna berätta lite kort om din professionella bakgrund?

– Jag började studera medicin på 60-talet i Göteborg och därefter flyttade jag till Umeå där jag fortsatte att läsa medicin. Jag var hela tiden intresserad av forskning och ville gärna ägna mig åt det. Jag disputerade 1971 med en doktorsavhandling inom medicinsk kemi och blev strax därefter även legitimerad läkare.

– Sedan fick jag möjligheten att åka på postdoc i USA för att lära mig om monoklonala antikroppar, vilket då var något helt nytt. Jag var en av de första i Sverige som lärde mig hur man framställer dem. Jag spenderade ett år i La Jolla där man var pionjärer inom området. Sedan dess har jag fortsatt att jobba med monoklonala antikroppar – en teknologi som idag har många värdefulla tillämpningar.

»Sedan fick jag möjligheten att åka på postdoc i USA för att lära mig om monoklonala antikroppar, vilket då var något helt nytt. Jag var en av de första i Sverige som lärde mig hur man framställer dem […] Monoklonala antikroppar har gett upphov till fantastiska verktyg.«

Vad är monoklonala antikroppar för något och vad används det till idag?

– Monoklonala antikroppar är identiska antikroppar med endast en typ av specificitet, vilket betyder att de bara binder till en specifik del av ett antigen. Man kan få hög specificitet med sådana antikroppar.

– Monoklonala antikroppar har gett upphov till fantastiska verktyg. Teknologin används bland annat som läkemedel där antikropparna injiceras i patienten och söker sig till målmolekylen, som kan vara tumörer, virus, bakterier, eller inflammatoriska processer. Monoklonala antikroppar används även till att rena proteiner, färga preparat (immunhistokemi) och för att utveckla diagnostiska test för biologiska ämnen med hög specificitet och känslighet.

– Jag har framförallt forskat inom immunologi och radioimmunoterapi och har även handlett många doktorander inom området.

Du var även med och grundade det Umeåbaserade diagnostikbolaget UmanDiagnostics som såldes till Quanterix 2019. Skulle du kunna berätta lite mer om det?

– En av doktoranderna, Niklas Norgren, disputerade på en avhandling om antikroppar riktade mot nervcellsproteiner. Det var särskilt ett protein – Neurofilament light (NFL) – som fångade vårt intresse. NFL finns inuti nervscellsutskotten och läcker ut om det uppstår skador på nerverna.

– Vi tog fram monoklonala antikroppar mot NFL och en så kallad ELISA assay som gjorde att vi kunde detektera förhöjda nivåer av NFL i cerebrospinalvätska och därmed upptäcka nervskador. Därifrån grundades UmanDiagnostic som sålde testkitet till forskare och stora internationella läkemedelsbolag. UmanDiagnostics köptes upp av Quanterix som tog över rättigheterna till antikropparna. Det är inte alla bioteknik-bolag som lyckas göra en exit, men vi gjorde det!

– Vi ställde som krav när vi sålde bolaget att man inte skulle flytta verksamheten från Umeå under de närmaste åren. UmanDiagnostics finns idag kvar i Umeå och rullar på bra med ett 10-tal anställda. UmanDiagnostics har vidareutvecklat tekniken och har nyligen även lanserat ett känsligt test som kan mäta nivån av NFL i blod för att upptäcka neurologiska sjukdomar så som MS, ALS eller andra neurodegenerativa sjukdomar.

Även Lipum baseras på forskning vid Umeå Universitet. Hur kom du i kontakt med bolaget?

Olle Hernell, en av grundarna av Lipum, var också på avdelningen för medicinsk kemi vid Umeå Universitet. Vi känner varandra sedan väldigt många år tillbaka och jag har följt hans studier och arbete. Han är såklart väldigt glad över att hans forskning har lett till grundandet av Lipum, som idag är i klinisk fas och börsnoterat.

– Jag känner även Einar Pontén, vd för Lipum, som även han har bakgrund från Umeå Universitet där han doktorerade inom analytisk kemi.

– Sedan har Lipum även konsulterat mig vid ett flertal tillfällen i samband med framtagningen av bolagets antikropp.

Vilka styrkor ser du i Lipums antikropp SOL-116?

– SOL-116 är professionellt framtagen och baseras på många års forskning. Något som även är väldigt viktigt är att antikroppen är fullt humaniserad, vilket betyder att den liknar en mänsklig antikropp och således inte bör skapa en immunreaktion i människa.

»SOL-116 är professionellt framtagen och baseras på många års forskning. Något som även är väldigt viktigt är att antikroppen är fullt humaniserad«

Du har nu gått in som aktieägare i Lipum via den riktade emission som genomfördes i oktober. Varför valde du att investera i Lipum?

– Även om jag inte har varit direkt inblandad i själva upptäckten så tycker jag det är roligt att kunna vara med och stödja Lipums utveckling av SOL-116. Jag stöttar gärna framstående bioteknikforskning här i Umeå. Sedan känner jag ju även Lipums medgrundare Olle Hernell personligen.

– Det förefaller mig att Lipum har kommit på en helt ny behandlingsprincip för inflammatoriska sjukdomar genom att blockera gallsaltstimulerat lipas (BSSL). Detta är enzym som annars är känt för att spjälka triglycerider till glycerol och fria fettsyror. Lipum har förstått att BSSL även stimulerar inflammatoriska reaktioner och att man kan förhindra inflammationen genom att blockera enzymet med en antikropp. Detta har påvisats i väldigt fina studier på möss med artrit där man lyckats stoppa den inflammatoriska processen med hjälp av injektioner av BSSL-antikroppen.

– Lipum har visat bilder från djurstudierna som för mig är väldigt övertygande. Jag tror på Lipums idé och har därför valt att investera i bolaget.

»Lipum har visat bilder från djurstudierna som för mig är väldigt övertygande. Jag tror på Lipums idé och har därför valt att investera i bolaget […] I nästkommande studier kommer man att undersöka om behandlingen kan hjälpa patienter med reumatoid artrit att bli av med sin sjukdom eller lindra symptomen.«

Vad är nästa steg är i utvecklingen av SOL-116?

– Det som är viktigast framöver är att visa att behandlingen även fungerar på människa. Lipums har påbörjat en säkerhetsstudie, en så kallad fas I-studie, där det primära målet är att undersöka om det finns några biverkningar, vilket man inte förväntar sig eftersom andra humaniserade antikroppar inte har det. Lipums antikropp har dessutom inte uppvisat några biverkningar i försöksdjur.

– I nästkommande studier kommer man att undersöka om behandlingen kan hjälpa patienter med reumatoid artrit att bli av med sin sjukdom eller lindra symptomen.

– Jag följer med intresse utvecklingen i Lipum och kommer att finnas till hands om de har några frågor kring monoklonala antikroppar, som är mitt expertisområde.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev