Home Nyheter Kommersialisering i fokus för BrainCools företrädesemission

Kommersialisering i fokus för BrainCools företrädesemission

BrainCool

Kommersialisering i fokus för BrainCools företrädesemission

7 november, 2022

BrainCools produkter för medicinsk kylning och temperaturreglering får allt störrre uppmärksamhet och under året har försäljningen av IQool System tagit fart. Ambitionen är att omsättningen av enbart försäljning av iQool System ska uppgå till 100 Mkr år 2025. För att möjliggöra denna tillväxt genomförs nu en företrädesemission om 82 Mkr för att bland annat kunna skala upp produktionen och ta in fler säljresurser.  

Det svenska medicinteknikbolaget BrainCool har utvecklat produkter för tidig, snabb, och kontinuerlig kylning vid stroke, hjärtstopp, kemoterapiinducerad oral mukosit, hjärnskakning och migrän. Med dessa riktar man in sig på den breda marknaden för medicinsk kylning som värderades till 3,2 miljarder USD år 2021 och väntas öka med 8,8 procent årligen fram till 2030.

Produkterna RhinoChill System och BrainCool System (marknadsförs som IQool System i USA) ingår i bolagets koncept BrainCell. Med RhinoChill erhålls först en tidig och snabb kylning, som följs upp av en kontinuerlig kylning med BrainCool System.

Siktar på stark tillväxt

Den senaste tiden har BrainCool kommit med en rad nyheter som stärker den vetenskapliga grunden för bolagets produkter och för att kapitalisera på medvinden tar man nu in kapital genom en företrädesemission. Verksamheten fokuserar just nu på bolagets första produkt till marknad, iQool System, där försäljningen av såväl systemet som engångs- och förbrukningsartiklar har ökat under 2022. Så sent som den 29 oktober signerade bolaget ett nytt treårigt avtal Healthtrust, avseende inköp av iQool System. HealthTrust är en av de största inköpsorganisationerna i USA och representerar över 1 600 intensivvårdssjukhus. Två dagar senare erhöll bolaget en order om tre iQool System värt ca 1 miljon kr från ett sjukhus inom Jefferson Health i New Jersey.

Detta momentum vill man nu bygga vidare på. BrainCools affärsplan framöver går i stort ut på att öka försäljningen av just iQool System i framförallt USA, men även Tyskland och Sydkorea. Målsättningen är att omsättningen ska passera 100 Mkr med enbart iQool System år 2025. För att öka användningen av produkten samarbetar bolaget med opinionsledare och sjukvårdsystem med lokal förankring i USA. Därutöver genomförs nu alltså även en företrädesemission för att kunna skala upp produktionen och ta in fler säljresurser, framförallt i USA.

Positivt utfall av EU-finansierad trombektomistudie

För att göra BrainCools produkter än mer tilltalande för sjukvården arbetar bolaget med att samla på sig solid evidens. I detta avseende har BrainCool under året kommit med flera goda nyheter. Det är speciellt värt att notera framstegen inom trombektomiområdet.

I maj kommunicerade BrainCool data från en EU-finansierad klinisk safety and feasibility-studie kallad Cottis-1. I studien undersökte man tidig kylning av patienter som behandlas med trombektomi med RhinoChill och BrainCool System. 73 procent av de 22 patienterna överlevde med god neurologisk funktion efter 3 månader och 50 procent av patienterna överlevde med motsvarande full neurologisk funktion 0–1 efter 3 månader. En andra kommande del av studien, Cottis-2, har som målsättning att skapa klinisk evidens för behandlingskonceptet.

Enligt vd Martin Waleij har konceptet potential att få en stor hälsoekonomisk betydelse för morgondagens trombektomivård. Den 28 oktober erhöll bolaget 200 000 Euro för att snabbt kunna inleda Cottis-2. Partnern Universitetssjukhuset i Freiburg, som genomför studierna, har lämnat in en etikansökan om att få inleda Cottis-2.

Bara några dagar senare, den 1 november, kom nyheten om en ny vetenskaplig publikation i Journal of Clinical Medicine från Centrum för Hjärtstoppsforskning på Karolinska Institutet. Studien visar att kylning med RhinoChill potentiellt kan sättas in 4–5 minuter tidigare än vad som görs idag, för behandling av hjärtstopp. Beskedet är positivt för BrainCool då tidig kylstart är associerat med ökad chans till full neurologisk återhämtning efter hjärtstopp och denna möjlighet kan göra bolagets produkter än mer verksamma.

Onkologiprojektet med Cooral System

Utöver iQool System har BrainCool nyligen lanserat sin produkt Cooral System för behandling av kemoterapiinducerad oral mukosit (OM). Cooral System erhöll 2021 Breakthrough Device-klassificering av FDA i USA och i oktober i år erhöll man marknadsgodkännande av samma myndighet.

En tidigare klinisk studie visade att kylbehandling med Cooral System kan förebygga OM mer effektivt än is, samt att den tolereras bättre av patienterna än kylning med is.

Så avses nettolikviden användas

  • Försäljning och marknadsföring, 27 %, cirka 20 Mkr
  • Återbetalning av konvertibellån 47 %, cirka 35 Mkr
  • Produktion, 11 %, 8 Mkr
  • Forskning och utveckling 7 %, cirka 5 Mkr
  • Förstärkning av rörelsekapital, 5 %, 4 Mkr
  • Kvalitet och regulatoriska processer, 3 %, 2 Mkr

Erbjudandet i sammandrag

Villkor Aktieägare i BrainCool erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie.
Teckningskurs 1,25 kr per aktie
Emissionsvolym 82 Mkr
Teckningsperiod 26 oktober – 9 november 2022
Utspädning Cirka 50 procent vid full teckning.

 

Läs även: BrainCools vd om företrädesemissionen och framtidsplanerna (27 okt)

Se BioStocks studio-intervju med vd Martin Waleij här.

Länk till prospekt och anmälningssedlar här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev