Home Intervjuer Oförändrad försäljning för Invent Medic under Q1

Oförändrad försäljning för Invent Medic under Q1

Oförändrad försäljning för Invent Medic

Oförändrad försäljning för Invent Medic under Q1

10 maj, 2022

Invent Medic har inlett 2022 offensivt, med flera satsningar och fokus på att öka försäljningen av de båda produkterna i Efemiafamiljen. Hittills har det dock inte hunnit slå igenom på första raden i resultaträkningen, som under det första kvartalet låg på ungefär samma nivå som för ett år sedan. Bolaget ser dock en del lovande signaler när de gräver djupare i siffrorna, något som BioStock frågade om när vi kontaktade vd Anna Lindström för en kommentar.

Lundabaserade Invent Medic har utvecklat en serie produkter som man marknadsför under varumärket Efemia som alla syftar till att främja kvinnors hälsa. Efter en strategiuppdatering har bolaget nu fortsatt omvandlingen från att främst vara utvecklingsfokuserat till att ha högsta prioritet på försäljning och att öka intäkterna.

Du kan läsa mer om uppdateringen här.

Flera nya distributionsavtal på plats

En viktig komponent i den transformationen är uppbyggnaden av ett starkt distributörsled, där bolaget under kvartalet annonserade flertalet nyheter. Avtal skrevs med tyska inkontinensspecialisten Sayco Europe och brittiska iMEDicare, båda specialiserade på produkter inom bäckenbottenhälsa på respektive marknad.

Invent Medic tecknade även ramavtal med Region Stockholm för leverans av kontinensstödet, ett avtal som börjar gälla under juni och som sedan löper under maximalt fyra år. Det innebär att produkten finns representerad i totalt tio av Sveriges regioner: Blekinge, Jämtland Härjedalen, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Stockholm, Värmland, Västernorrland, Västra Götaland och Östergötland.

Bolaget tillkännagav även ett avtal med Apoteket AB gällande menskoppen, vilket innebär att den finns att köpa på apoteket.se från slutet av juni.

Oförändrad försäljning

Det ligger med andra ord en förväntan i luften om en ökad försäljning av produkterna framöver, både från bolagets håll och bland investerare. Under det första kvartalet uppgick försäljningen till drygt 0,5 Mkr, vilket i stort sett var i linje med samma period förra året. Rörelseresultatet uppgick till -4,4 Mkr, vilket bör ställas i relation till den tillgängliga kassan, som vid periodens utgång uppgick till cirka 10,9 Mkr.

På kostnadssidan har bolagets vd Anna Lindström sagt att de nedskärningar som tillkännagavs i samband med strategiuppdatering kommer att slå igenom med full effekt under det andra kvartalet.

Positiva signaler gällande återkommande försäljning

När det gäller försäljningen under det första kvartalet lyfter Lindström fram några ljuspunkter där hon säger sig se en positiv trend i form av ett stort antal återkommande kunder. Enligt henne ska en svag orderingång i januari ha följts starkare siffror under både februari och mars. När det kommer till försäljningen framöver pekar hon specifikt ut de två nya distributörerna i Tyskland och England som särskilt viktiga för att uppnå återkommande försäljning även där.

När det kommer till den nyligen lanserade menskoppen påminner Lindström om att man fortfarande är i en tidig fas av marknadsintroduktionen och att bolagets arbete med att marknadsföra och etablera nya distributionskanaler och försäljningsvägar fortgår. I marknadsföringen ligger fokus för menskoppen på digitala kampanjer, framförallt på sociala medier. För kontinensstödet ligger fokus mer på direktkontakt med vården. Bland annat kommer man att prata om produkten vid Uroterapeutiska föreningens kongress i Östersund och i Norge genomför distributören Quintet en roadshow.

Siktar på expanderad produktportfölj

Men det är inte bara de existerande produkterna som ska stärka bolagets försäljning framöver. Nyligen presenterade man en satsning på att bygga vidare på sitt erbjudande och komplettera den existerande portföljen med fler produkter. Invent Medic siktar i det arbetet in sig på produkter som är färdigutvecklade och som har nått marknad. Förhoppningen är att man ska kunna få synergier med den existerande portföljen – både vad gäller marknad och resursutnyttjande.

Tillförsikt inför resten av 2022

Allt sammantaget gör att Lindström i sitt vd-ord ser fram emot resten av 2022 med tillförsikt, en känsla som även kunde skönjas på aktiemarknaden där Invent Medics aktie handlades upp med cirka 40 procent under torsdagen. Uppgången kommer som en välkommen nyhet för en aktie som haft en tuff period på börsen under året i likhet med många andra mindre medicinteknikbolag.

När det första kvartalet med den nya strategin är till ända passade BioStock på att kontakta med Anna Lindström för att höra mer om hur hennes tankar kring utvecklingen i bolaget.

Anna Lindström, vd Invent Medic
Anna Lindström, vd Invent Medic

Ni har ju hittills i år slutit flertalet distributionsavtal. När kan man förvänta sig att detta börjar synas i resultaträkningen?

– Våra nya distributörer är i full gång med att inkludera Efemia kontinensstöd i sina försäljningskanaler. För försäljningen via de nationella sjukvårdssystemen håller vi på med registrering och överföring av rättigheterna till de nya distributörerna vilket kräver en del pappersarbete och handläggningstid hos myndigheter. Här gör vi allt vi kan för att påskynda arbetet.

Just nu satsar ni stort på kampanjer i sociala medier för att marknadsföra menskoppen. Hur har dessa kampanjer tagits emot?

– Vi har redan fått en stor spridning där vi har nått en kvarts miljon konton på Instagram och sett en bra interaktion på inläggen med nära 400 kommentarer och 4000 likes. Detta är viktiga steg i den lanseringsfas vi nu befinner oss i med varumärkesuppbyggnad av Efemia inom menskoppsmarkanden och att skapa en stor målgrupp för produkten.

Ni tillkännagav nyligen att ni har för avsikt att plocka in fler produkter i portföljen via förvärv. Hur fortgår arbetet att identifiera potentiella förvärvskandidater?

– Vi arbetar intensivt med den planen och försöker hålla ett högt tempo i processen där vi är i stadiet med att identifiera kandidater och utvärdera synergieffekter.

Visserligen väntar ni er lägre kostnader framöver, men hur ser du på den finansiella situationen givet det senaste resultatet och er nuvarande kassa?

– Den finansiella situationen är något vi noggrant följer. Vi ser positivt på att vi har fler återkommande kunder än tidigare samt att volymerna blir större. De nya distributörsavtalen för Tyskland och Storbritannien förväntas bidra till ökade intäkter under andra halvåret. Vi har dessutom stora förhoppningar på avtalet med Region Stockholm, den största sjukvårdsregionen i Sverige som börjar gälla från juni.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev