Home Nyheter Invent Medic fokuserar organisationen på försäljning

Invent Medic fokuserar organisationen på försäljning

Ökat säljfokus för Invent Medic

Invent Medic fokuserar organisationen på försäljning

18 januari, 2022

Lundabolaget Invent Medic har sedan lanseringen av sin första produkt, Efemia kontinensstöd, så sakteliga gått från att vara ett renodlat utvecklingsbolag till att vara ett bolag med kommersiellt fokus. Nu genomför nytillträdde vd:n Anna Lindström en omorganisation för att öka säljfokuset ytterligare. BioStock kontaktade Lindström för att höra hur hon ser på organisationsförändringarna som tillkännagavs före jul.

Med Efemia kontinensstöd och den Efemia menskopp vill medicinteknikbolaget Invent Medic höja kvinnors livskvalitet i vardagen. Kontinensstödet är utvecklat för att hjälpa kvinnor som lider av ansträngningsinkontinens, medan den nylanserade menskoppen riktats mot en långt större målgrupp. I samband med höstens lansering påbörjades även ett strategiarbete för att staka ut riktningen för bolaget framöver.

Omorganiserar för att fokusera på tillväxt

En bit av det strategipussel som håller på att läggas är att stärka bolagets försäljningsfokus, varför Invent Medic nu genomför en omorganisation i syfte att sätta tillväxten i centrum. I samband med omorganisationen siktar man även på att minska kostnaderna, vilket framför allt kommer att påverka produktutvecklingen. Bolaget kommer att gå från totalt 9,4 heltidsanställda till att ha 6,5 heltidsanställda.

I samband med detta har förre vd Karin Bryder bestämt sig för att lämna bolaget, där hon för närvarande innehar en tjänst med fokus på produktstrategi. Bolaget väntar sig att kostnadsbesparingarna kommer att börja synas under det första kvartalet 2022, för att sedan få fullt genomslag under årets andra kvartal.

Under 2021 års första nio månader uppgick Invent Medics försäljning till knappt 1,4 Mkr. Det innebar visserligen en tillväxt på 18 procent jämför med motsvarande period 2020, men från bolagets håll vill man framöver se en tillväxt som är långt högre än så.

Flera samarbeten har inletts

Redan i höst har bolaget tagit vissa strategiska steg. Bland annat sker marknadsföringen som riktas direkt mot konsument i högre grad via sociala medier. Ett tydligt exempel på det är lanseringen av menskoppen, där man bland annat samarbetar med medieprofilen Edvin Törnblom och YouTube-kanalen Splay Sverige.

Invent Medic har även inlett samarbeten med träningsföretagen Runacademy och OWNIT, som hjälper till att sprida information om ansträngningsinkontinens vid träning. Kampanjen har hittills resulterat i tiotusentals visningar av de inlägg och videomaterial som publicerats och enligt bolaget har man fått mycket bra respons på innehållet.

Startar upp försäljning på Amazon i Tyskland

Under 2022 siktar man på att inleda flera nya marknadsföringssamarbeten, samtidigt som det ska bli lättare att köpa bolagets produkter online. Här kommer Amazon att spela en viktig roll och Invent Medic slog nyligen upp dörrarna till Efemia Store på handelsplattformen. Första marknad ut är Tyskland, där Efemia kontinenssupport nu finns att köpa. Målsättningen är att även lansera menskoppen på plattformen under 2022.

Vd kommenterar

Anna Lindström, vd för Invent Medic, höll nyligen en presentation för att uppdatera marknaden om omorganisationen och om marknadsstrategin och BioStock kontaktade henne för att höra mer om förväntningarna framöver.

Anna Lindström, vd Invent Medic
Anna Lindström, vd Invent Medic

En stor del av kostnadsbesparingarna är riktad mot produktutvecklingen. Innebär det att ni anser att produktutvecklingen nu är avklarad?

– Nej det gör vi inte, men vi har valt att under 2022 satsa på försäljning och pausa produktutvecklingen. Vi behöver bygga en kultur runt försäljning och få in det i bolagets DNA på samma sätt som produktutveckling är i dag.

Givet de åtgärder som nu görs, hur långt beräknar ni att er befintliga kassa ska räcka?

– Med de kostnadsbesparingar och förändringar av vår organisation som genomförts ser vi en väsentligt lägre kostnadsnivå från och med Q2 2022. I dagsläget har vi inte i vår planering en nyemission, men baserat på utvecklingen av de marknader där vi är verksamma kan det komma framtida behov då vi vill tillvarata de möjligheter som finns för en aktiv marknadsbearbetning och försäljning.

Ni är mitt uppe i arbetet med att staka ut vägen framåt för att öka försäljningen. Vilka mål har ni satt upp här?

– För menskoppen har vi planerat att introducera den hos minst 4 e-tail-leverantörer i Sverige fram till slutet av Q2 och etablera minst 4 distributörer i Europa inom e-tail innan utgången av Q3. Dessutom vill vi etablera minst 3 influensersamarbeten till slutet av Q2.

– För kontinensstödet är fokus att bygga på de distributörer vi har, samt att stärka upp med ytterligare återförsäljare i Tyskland under Q1. Även här är influensersamarbeten viktiga och vi har som målsättning att samarbeta med influensers inom 3 nya träningsmålgrupper. Vi beräknar med att bli upphandlad i en ytterligare Region innan utgången av Q3.

Ni är mitt uppe i lanseringen av Efemia menskopp. Hur har lanseringskampanjen presterat hittills?

– Vi har fått mycket positiv respons och bra synlighet genom marknadskampanjen blodigt värre. Att nå ut till så många som möjligt i samband med lansering av en ny produkt är ju av högsta prioritet och vi har genom kampanjen fått en god spridning på sociala medier och många uppmärksammade vår kampanj.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev