Home Nyheter Iconovo siktar på nya kundavtal under 2022

Iconovo siktar på nya kundavtal under 2022

Iconovo

Iconovo siktar på nya kundavtal under 2022

23 februari, 2022

Lundabolaget Iconovo publicerade nyligen bokslutskommunikén för 2021 där de bland annat redogör för vilka mål som uppnåddes under 2021, men även vilka mål som har satts upp för 2022. Bolaget planerar att ingå minst två nya kundavtal, initiera en strukturerad säljprocess för nyutvecklade ICOpre och fortsätta uppbyggnaden av Iconovo Pharma för att kunna initiera läkemedelsförsäljning under 2023.

Iconovo har tagit fram fyra patentskyddade inhalationsplattformar – ICOres, ICOcap, ICOpre och ICOone (samt ICOone Nasal). Baserat på dessa plattformar utvecklar de inhalationsprodukter både för generiska och innovativa läkemedel tillsammans med internationella läkemedelsbolag. Dessa avses säljas på utvalda globala marknader av Iconovos partners, samtidigt som det finns en möjlighet att behålla rättigheterna för försäljning i Norden via dotterbolaget Iconovo Pharma.

Framsteg inom alla tre verksamhetsområden

Iconovos verksamhet är alltså uppbyggd på tre strategiska områden – generiska inhalationsprodukter, innovativa inhalationsprodukter och läkemedelsförsäljning i Norden. I bolagets bokslutskommuniké kommuniceras det att denna tredelade strategi, som etablerades i maj 2021, redan har burit frukt och att man gjort stora framsteg inom samtliga områden. Detta speglades även i den totala omsättningen för 2021 som uppgick till 28,15 Mkr, jämfört med 22,9 Mkr året innan.

Fyra kundavtal under 2021

Under det gångna året lyckades Iconovo teckna fyra nya kundavtal, och överträffade därmed sitt mål för året som låg på två stycken. Dock lyckades man inte få till något avtal gällande ICOcap som det fanns ett specifikt mål att nå ett avtal för.

Det första avtalet signerades med Immune System Regulation (ISR) för utveckling av ett inhalerat covid-19-vaccin i ICOone. Avtalet utökades senare till att även inkludera en nasal variant av vaccinet i ICOone Nasal. Nu inväntar ISR godkännandebesked från Bangladesh Medical Research Council (BMRC) för att få starta en klinisk fas I/II-studie med det intranasala vaccinet. Enligt ISR har vaccinet visat antikroppssvar mot både deltavarianten och omikronvarianten, vilket tyder på att det ger ett brett immunologiskt svar.

Iconovos nästa avtal tecknades i maj med Amneal som adderade USA och Kina till de tilltänkta marknaderna för ICOres budesonid/formoterol, en generisk motsvarighet till Symbicort Turbohaler. Samma månad avtalade Iconovo med Respiratorius för utveckling av en inhalationsprodukt till en fas I-studie med kandidaten RES030-085 mot kol och astma. BioStock fick möjlighet att gräva djupare i samarbetet i en intervju med Iconovos vd Johan Wäborg och Respiratorius vd Johan Drott.

Iconovos fjärde avtal för 2021 tecknades i november med japanska TOA Pharmaceuticals för utveckling av en inhalator till en generisk version av ett läkemedel med betydande försäljning på den japanska marknaden.

ICOpre redo för utlicensering – USA och Europa i sikte

Under 2021 uppnådde Iconovo dessutom målet för utvecklingsprojektet ICOpre, en av bolagets största satsningar som syftar till att ta fram generiska versioner av alla fem inhalationsprodukter i GSKs Ellipta portfölj. Målsättningen för 2021 var att utveckla en formsprutad inhalator och samtliga fem torrpulverformuleringar, vilket bolaget lyckades göra. De är därmed redo att intensifiera kundinteraktionerna och införsäljningsarbetet för ICOpre portföljen, med målet att nå ett globalt avtal inom de närmaste 18 månaderna.

ICOpre ger användaren en upplevelse som är lik storsäljaren Ellipta, men som bygger på helt egna tekniska lösningar som inte inkräktar på Elliptas patentskydd. Genom att använda ICOpre kan generikabolag börja tillverka, marknadsföra och sälja generiska motsvarigheter redan när patentskyddet faller för produkterna i Ellipta portföljen, varav den första patentutgången är för Breo/Relvar år 2025.

Några mål kvarstår

Iconovo hade även som mål för 2021 att genomföra en så kallad technology transfer i flera av kundprojekten. Detta har genomförts för samtliga tilltänkta projekt, förutom projektet med BNC Korea där den första produkten är färdigutvecklad men väntar på technology transfer. Iconovo räknade även med att Monash University skulle initiera en fas I-studie med ICOone för inhalerbart oxytocin under 2021, men detta mål kvarstår än.

En annan målsättning för 2021 var att Iconovos partner Amneal skulle slutföra en farmakokinetisk pilotstudie med ICOres budesonid/formoterol, vilket nyligen uppnåddes. Studieresultaten ger värdefull information inför vidareutveckling av den generiska produkten mot målet att nå marknadsgodkännande 2023 och lansering 2024.

Växande organisation

I takt med att Iconovo sluter fler kundavtal så växer även organisationen där man satsar mycket på marknadsföring, kommunikation och affärsutveckling. Två av de rekryterade nyckelpersonerna är Eva Norell och Annika Antius som har tilldelats rollerna som Communication and Marketing Manager respektive Design Assurance Manager. Eva Norell kommer närmast från en position som Marketing Manager på Gedea Biotech och har tidigare arbetat inom försäljning på bland annat Pfizer och Sanofi, medan Annika Antius har arbetat inom produktutveckling och QA på bland annat Baxter och Altran och som analytisk kemist på AstraZeneca.

Tar sig an 2022 med tillförsikt

Iconovos ambition är att bygga upp en stark och väl differentierad portfölj av både generiska och innovativa inhalationsläkemedel. Som ett led i detta mål avser bolaget att ingå minst två nya kundavtal under 2022. Gällande Iconovo Pharma är målet att etablera de system som behövs för att dotterbolaget ska vara redo för läkemedelsförsäljning under 2023.

Dessutom förbereder Iconovo för flytt från bolagets urvuxna lokaler på Medicon Village i Lund till Ideon Science Park i mars. Bolaget har alltså mycket att se fram emot under 2022 med förhoppningsvis flera nya kundavtal och uppnådda milstolpar i kundprojekten, vilket är något som BioStock får anledning att återkomma till.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev