Home Nyheter Respiratorius och Iconovo samarbetar kring inhalationsprodukt mot KOL

Respiratorius och Iconovo samarbetar kring inhalationsprodukt mot KOL

Respiratorius och Iconovo samarbetar kring inhalationsprodukt mot KOL

21 maj, 2021

De båda Lundabaserade utvecklingsbolagen Respiratorius och Iconovo har tecknat ett avtal om att utveckla en inhalationsformulering och en inhalationsprodukt av Respiratorius läkemedelskandidat RES030-085 för behandling av KOL och svår astma. En första inhalationsprodukt baserad på Iconovos ICOone är tänkt att användas i en fas I-studie med kandidaten. BioStock har pratat med de båda bolagens respektive vd för att få veta mer om vad detta innebär.

Iconovo utvecklar kompletta inhalationsprodukter bestående av både inhalatorer och torrpulverformuleringar, medan Respiratorius utvecklar läkemedel för behandling av bland annat kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), astma och cancer. Nu ska bolagen samarbeta för att ta fram en inhalationsprodukt för behandling av KOL och astma baserat på Respiratorius kandidat RES030-085 och Iconovos inhalator ICOone. Avtalet dem sinsemellan har ett sammanlagt värde av 3 Mkr av vilka 200 000 kommer att betalas till Iconovo vid undertecknandet.

KOL – snabbt växande folksjukdom

KOL är ett samlingsnamn för lungsjukdomar som kroniskt minskar luftgenomströmningen i andningsvägarna förknippat med inflammation i lungorna vilket leder till andningsproblem. Det är en av de snabbast växande sjukdomarna och är i dag den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. Marknaden för behandling av respiratoriska tillstånd står för nästan 10 procent av all läkemedelsförsäljning i världen, vilket 2020 motsvarade en marknad på cirka 90 miljarder USD, varav mediciner mot KOL stod för mer än hälften av denna summa.

RES030-085 har antiinflammatoriska och luftrörsvidgande egenskaper

Respiratorius utvecklar inom projektet RESP9000 läkemedelskandidaten RES030-085 som i prekliniska studier visat sig kunna ge en fullständig relaxation av små luftvägar isolerade från human lungvävnad oavsett hur dessa har kontraherats. Detta, i kombination med antiinflammatoriska egenskaper särskiljer kandidaten från övriga läkemedel som finns tillgängliga i dag.

Just nu befinner sig projektet i preklinisk fas där man nyligen inlett det toxikologiska programmet. Ytterligare en viktig pusselbit att lägga innan man tar kandidaten in i klinisk fas är formuleringen av substansen. Och här tas nu ett viktigt steg i och med avtalet med Iconovo.

Torrpulverformulering och inhalator till fas I-studie

Enligt avtalet kommer Iconovo att utveckla en torrpulverformulering av RES030-085, samt att ta fram en inhalationsprodukt baserad på ICOone, som är tänkt att användas i en fas I-studie – ett arbete som man beräknar kommer att ta cirka nio månader att utföra. ICOone är en torrpulverinhalator med en låg tillverkningskostnad och en enkel konstruktion som gör att den är lätt att använda.

Iconovo har sammanlagt utvecklat fyra inhalationsplattformar – ICOone, ICOres, ICOcap och ICOpre. Inom samarbetet mellan Iconovo och Respiratorius kommer bolagen även undersöka vilken av Iconovos inhalationsplattformar som skulle passa bäst när det väl börjar bli dags för en eventuell marknadslansering av produkten. Lyckas projektet nå den viktiga milstolpen kommer licensavtal mellan de båda bolagen att diskuteras.

Respiratorius och Iconovo kommenterar avtalet

För Respiratorius del läggs en viktig bit till det prekliniska pusslet, samtidigt som det för Iconovos del innebär att man nu under kort tid tecknat ett tredje avtal inom det nya strategiska området för innovativa inhalationsprojekt.

Johan Wäborg, vd Iconovo

BioStock har pratat med Johan Wäborg, vd för Iconovo, samt Johan Drott som är vd för Respiratorius, för att få veta lite mer om vad detta avtal innebär. Först ut är Johan Wäborg:

Först och främst, vilka förväntningar har ni inför samarbetet med Respiratorius?

– Våra förväntningar är att vi snabbt ska kunna genomföra denna första fas med goda resultat för att sedan kunna fördjupa samarbetet. RES-030-085 har visat mycket lovande och unika resultat och vi känner att produkten skulle kunna hjälpa många patienter som idag har behov av en förbättrad behandling.

Varför lämpar sig inhalatorn ICOone för den kliniska fas I-studien med Respiratorius läkemedelskandidat?

– ICOone är en enkel engångsinhalator med mycket bra prestanda. Nästan oavsett vilken substans vi levererar med ICOone får vi en hög lungdos. Om ett företag snabbt vill komma in i klinisk fas I med låg risk och kostnad är ICOone ett utmärkt val.

I och med avtalet med Respiratorius har ni redan nu nått ett av era verksamhetsmål om att ingå två nya kundavtal under 2021. Är det dags att omvärdera detta mål?

– Två nya kundavtal är ett långsiktigt mål som vi satte för första gången 2021. Vi har nu uppnått årets mål men vi slår inte av på tempot utan siktar på fler affärer detta år. Vi kommer se en variation över åren på mellan 1-3 affärer och just 2021 har startat bra.

Johan Drott, vd Respiratorius

Även Johan Drott ser mycket positivt på det avtal som nu ingåtts.

Vi börjar med att ställa samma fråga till er – vilka förväntningar har ni på samarbetet med Iconovo? 

– Iconovo besitter just den erfarenhet och kompetens som Respratorius behöver för att säkerställa en optimal produkt inför kliniska studier. Vi ser också att det är viktigt att utvecklingsarbetet sker med tillgång till den typen av inhalator som Iconovo kan erbjuda.

När planerar ni att inleda den kliniska fas I-studien med läkemedelskandidaten RES030-085 och vad hoppas ni kunna visa i studien?

– Fas I-studier är primärt så kallade säkerhetsstudier men vi har också förhoppningar om att kunna erhålla någon form av preliminära effektdata. Arbetet med att designa studien är ännu inte färdigt men våra tankar går i den riktningen. Vi har väldigt högt tempo i vårt arbete för att snarast möjligt ha godkännande för att kunna starta studien.

Varför valde ni just Iconovo som utvecklingspartner inför den kliniska fas I-studien?

– Den samlade kunskapen på Iconovo är precis det vi söker, samt att vi vet att de har produkter som lämpar sig väl.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev