Home Intervjuer Karolinska Development på offensiven med emission

Karolinska Development på offensiven med emission

Karolinska Development på offensiven med emission

Karolinska Development på offensiven med emission

26 januari, 2022

Solnabaserade investmentbolaget Karolinska Development har under hösten rapporterat om en rad händelser i bolagsportföljen. I upptakten av det nya året ska bolaget satsa vidare på sin portfölj och utvärdera nya investeringar med en företrädesemission om 491 Mkr före kostnader. BioStock kontaktade vd Viktor Drvota för att få veta mer.

Life science-investeraren Karolinska Development (KD) har under de senaste åren nått flera milstolpar i sina portföljbolag, förbättrat den finansiella situationen och stärkt teamet med expertis inom affärskritiska områden som läkemedelsutveckling, finansiering och juridik.

Portföljbolagen avancerar

Idag består KDs portfölj av nio aktiva innehav, varav sju utvecklar läkemedel och två är medicinteknikbolag. När KD noterades på börsen 2011, bestod portföljen av mer än 30 projekt i olika utvecklingsfaser och områden. Genom åren har KD renodlat sin strategi och fokuserar numera på färre bolag med lovande potential och med noggrant definierade milstolpar som man ska nå före en exit kan bli aktuell.

Strategin har resulterat i ett antal uppnådda milstolpar i portföljbolagen. Modus Therapeutics har under hösten inlett en fas Ib-studie med kandidaten sevuparin i sepsis och septisk chock. Umecrine Cognition förbereder sin kandidat golexanolon för en fas II-studie inom hepatisk encefalopati och primär biliär kolangit. I början av året presenterades nya prekliniska data som indikerar att kandidaten kan påverka neuroinflammation i lillhjärnan och därmed skulle kunna lindra sjukdomsrelaterade motoriska störningar. Läs mer.

Solnabaserade Dilafor inledde under hösten den andra delen av en fas IIb studie med tafoxiparin, en behandling av havandeskapsförgiftning. I januari 2022 meddelade Svenska Vaccinfabriken att de utsett Richard Bethell till ny vd. Bethell har lång och gedigen erfarenhet av sektorn efter ett flertal roller inom läkemedelsutveckling på bolag som Medivir, Boehringer Ingelheim, Shire, Pfizer och GSK.

Både för Umecrine och biomaterialbolaget Promimic finns planer på en marknadsnotering under 2022.

Organon förvärvade Forendo Pharma

Ytterligare ett konkret bevis på KDs förmåga att utveckla portföljbolag kom när amerikanska Organon förvärvade finska portföljbolaget Forendo Pharma, en affär som slutfördes under mitten av december. Organon betalade 75 miljoner USD i förskottsbetalning och avtalet har ett potentiellt totalvärde om 945 miljoner USD, givet att man uppnår vissa milstolpar.

Går på offensiven med emission

Men KD nöjer sig inte med redan uppnådda milstolpar och värdedrivare. Nu går bolaget på offensiven med en företrädesemission om cirka 491 Mkr som främst ska användas till att vidareutveckla den befintliga portföljen och investera i nya projekt, men även till att kvitta lån, krediter och ränta till sin huvudägare invoX Pharma Ltd.

Emissionen är säkerställd till 75 procent via teckningsförbindelser och garantiåtaganden. invoX Pharma Ltd har undantagits från budplikten för att teckna sin pro rata-andel i emissionen.

Emissionskapitalet är planerat att fördelas enligt följande:

  • Nya investeringar 206 Mkr
  • Befintliga investeringar 106 Mkr
  • Kvittning av lån, krediter och ränta till invoX Pharma 125 Mkr
  • Rörelsekapital 36 Mkr
  • Emissionskostnader 18 Mkr

Vd kommenterar nyemissionen

KD är nu igång med kapitalrundan, teckningen pågår till den 2 februari. BioStock kontaktade KDs vd Viktor Drvota för en kommentar.

Viktor, vad ligger bakom beslutet om företrädesemissionen?

Viktor Drvota, vd Karolinska Development
Viktor Drvota, vd Karolinska Development

– Vi behöver ta in kapital för att framför allt göra nyinvesteringar i nya spännande bolag. Vi utvärderar kontinuerligt potentiella investeringar, samtidigt som vi utvecklar våra befintliga innehav.

Det är ett betydande belopp, ungefär halva ert nuvarande börsvärde, hur kom ni fram till det?

– I dessa sammanhang är det inte ett avvikande belopp – det är dyrt att utveckla medicinska innovationer. Många av de nystartade life science-fonderna tar in över en miljard kronor i sina 10-årsfonder. Vår strategi innebär vi gör en betydande insats för våra portföljbolag, vilket kräver att vi investerar både tid och kapital i dem.

Avslutningsvis, vad ser du mest fram emot under 2022, om man blickar bortom företrädesemissionen?

– Vårt fokus kommer fortsatt att vara på att göra exits ur portföljen, men nu också på att göra nyinvesteringar för att växa den befintliga portföljen och ta tillvara de möjligheter vi nu ser.

 

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

 

Villkor Tio befintliga aktier ger rätt att teckna sju nyemitterade aktier.
Teckningskurs 4 kr per aktie
Emissionsvolym 491 Mkr
Teckningsperiod 18 januari – 2 februari

 

[divider]MER INFORMATION OM EMISSIONEN[/divider]

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev