Home Nyheter Starkt momentum för Elicera Therapeutics efter IPO

Starkt momentum för Elicera Therapeutics efter IPO

Elicera Therapeutics keeps strong momentum after IPO

Starkt momentum för Elicera Therapeutics efter IPO

24 november, 2021

Sedan den framgångsrika börsintroduktionen på Nasdaq First North Growth Market i juni har Elicera Therapeutics avancerat med alla sina fyra projekt inom cancercellsterapi. Under Q3 har en av de viktigaste höjdpunkterna för bolaget varit presentationen av prekliniska Proof-of-Concept-data med sin patenterade iTANK-plattform för optimering av CAR T-cellsterapier. Efter periodens slut har Elicera inlett ett samarbete med den tyska genterapi-CDMO BioNTech avseende Eliceras ELC-401-projekt. BioStock har kikat närmare på bolagets Q3-rapport.

Under andra kvartalet påbörjade det Göteborgsbaserade gen- och cellterapibolaget Elicera Therapeutics ett nytt kapitel genom att notera bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market och genomföra en nyemission som genererade en likvid om 55,1 Mkr efter emissionskostnader. Enligt Elicera kommer dessa medel att vara tillräckliga för att finansiera verksamheten åtminstone till mitten av 2023, vilket gör bolaget väl rustat att ta stora steg framåt i sin utveckling.

Proof-of-Concept med iTANK

I Eliceras Q3-rapport, som publicerades förra veckan, framgår att betydande framsteg redan har gjorts sedan börsintroduktionen. Detta gäller i synnerhet för dess patenterade teknologiplattform, iTANK (immunoTherapies Activated with NAP for efficient Killing), som utvecklades för att öka effekten av bolagets egna immunonkologiska CAR T-cellsbehandlingar. Plattformen möjliggör detta genom att generera en dubbel verkningsmekanism mot tumörceller, vilket skapar ett systemiskt och långsiktigt immunsvar mot cancern. Konceptet syftar till att övervinna några av bristerna med konventionella immunterapier. Läs mer här.

I oktober presenterade Eliceras medgrundare Di Yu prekliniska Proof-of-Concept-data på ESGCT (European Society of Gene & Cell Therapy) Virtual Congress. Datan styrker idén om att iTANK kan förbättra effekten av CAR T-celler och adressera problemet med antigenheterogenitet – två viktiga utmaningar med nuvarande CAR T-cellsterapier. BioStock har avhandlat detta i närmare detalj här.

Fler framsteg i bolagets pipeline

I Eliceras Q3-rapport ges även en uppdatering rörande bolagets fyra pipelineprojekt: de onokolytiska virusprojekten (OV) ELC-100 och ELC-201, samt CAR T-projekten ELC-301 och ELC-401.

ELC-100 är Eliceras mest avancerade projekt och genomgår för närvarande en fas I/II-studie för behandling av neuroendokrina tumörer och. Hittills har sju patienter behandlats i den första delen av studien och kandidaten fick ATMP-klassificering från EMA i juni, ett beslut som förväntas bidra till att effektivisera den kliniska utvecklingen. Läs mer här.

Vad gäller ELC-201 lämnade Elicera in en patentansökan tidigare i år. För närvarande överväger bolaget fortfarande vilken indikation som är mest kliniskt relevant för detta OV-projekt, och en första analys förväntas genomföras nästa år.

För att återgå till Eliceras CAR T-terapier fastslår Q3-rapporten att ELC-301, som utvecklas för behandling av B-cellslymfom, nu produceras enligt GMP (god tillverkningssed) med de virusvektorer som är nödvändiga vid tillverkning av CAR T-celler. GMP-standard innebär att tillverkningsprocessen överensstämmer med myndigheternas riktlinjer. Bolaget bedömer att produktionen kommer att vara klar till nästa sommar. Vidare är Elicera i slutskedet av att ta fram en klinisk studiedesign för projektet, som därefter kommer att diskuteras med Läkemedelsverket för att få studien godkänd.

Partnerskap med BioNTech

Samtidigt har en av de viktigaste milstolparna sedan börsintroduktionen varit att Elicera ingått samarbetet med den tyska kontraktsutvecklings- och tillverkningsorganisationen BioNTech. Samarbetet omfattar Eliceras fjärde projekt, ELC-401. BioNTech kommer att producera de virusvektorer som ska användas i CAR T-cellskonstruktionerna för Eliceras kommande kliniska fas I/II-studie, som förväntas inledas under 2023. Läs mer om denna utveckling här.

Fortsatt högt tempo

Som om inte det vore nog så har Elicera, sedan slutet av tredje kvartalet, även tillfört mer erfarenhet till sitt team genom att utnämna professor Gunilla Enblad, Key Opinion Leader inom områdena CAR T-cells och B-cellslymfom, till vetenskaplig rådgivare för bolaget.

Sammantaget visar Elicera Therapeutics Q3-rapport att börsintroduktionen utgjorde en språngbräda för utvecklingen av bolagets läkemedelskandidater och att allt pekar på att man bibehåller ett högt tempo. Dessutom är samarbetet med BioNTech – som numer är välkänt för sitt samarbete med Pfizer vid utvecklingen av covid-19-vaccinet Comirnaty– ett tecken på att Eliceras teknikplattform är en seriös utmanare inom immunonkologiområdet.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev