Home Nyheter Elicera Therapeutics sluter avtal med BioNTech

Elicera Therapeutics sluter avtal med BioNTech

Elicera Therapeutics enters agreement with BioNTech

Elicera Therapeutics sluter avtal med BioNTech

12 november, 2021

Elicera Therapeutics satsning på att utveckla nya immunonkologibehandlingar fick nyligen ny luft under vingarna då bolaget ingick samarbetsavtal med den tyska kontraktstillverkaren BioNTech. Samarbetet avser utveckling av virusvektorer som ska användas i Eliceras ELC-401-projekt. Enligt plan ska bolaget sedan inleda en fas I/II-studie med CAR T-cellskandidaten i glioblastom-patienter under andra halvåret 2023.

Behovet av nya cancerterapier är betydande, ett behov som svenska Elicera Therapeutics arbetar för att möta. Med detta syfte utvecklar cell- och genterapibolaget immunonkologilösningar baserade på två lovande tekniker: onkolytiska virus (OV) och CAR T-celler (chimeric antigen receptor T-celler).

Eliceras pipeline

Eliceras produktportfölj består av fyra läkemedelskandidater. Två av kandidaterna är baserade på OV (ELC-100 och ELC-201) och två är baserade på CAR T-cellsteknologi (ELC-301 och ELC-401). Bolagets styrka ligger dock till stor del i iTANK (ImmunoTherapies Activated with NAP for efficient Killing) – Eliceras egna teknikplattform som har förmåga att ytterligare förstärka immunsvaret vid behandlingar inom båda terapiområdena. Lär dig mer om iTANK här där BioStock tittar närmare på hur Elicera har nått prekliniskt Proof-of-Concept (PoC) med sin plattform.

Proof-of-Concept med iTANK i CAR T-celler

Förra månaden presenterade Di Yu, bolagets medgrundare och docent vid Uppsala universitet, PoC-datan vid ESGCT Virtual Congress 2021. In vivo-data från en cancermusmodell visade att om man förstärkte CAR T-celler med iTANK så ökade både tumörresponsen och överlevnaden jämfört med behandling med konventionella, icke-iTANK CAR T-celler. Resultaten stod sig oavsett valet av CAR-molekyl, tumörtyp eller musmodell. Fynden indikerar att iTANK-plattformen är universellt kompatibel med andra CAR T-tekniker.

Eliceras plan är att i så hög grad som möjligt utnyttja iTANKs lovande funktioner i utvecklingen av kandidaten ELC-401 – en CAR T-cellsterapi som utvecklas för behandling av ett brett spektrum av solida tumörer, inklusive koloncancer, bukspottkörtelcancer och melanom. Genom att förstärka ELC-401 med iTANK förväntas kandidaten aktivera CD8 + mördar-T-celler mot samtliga relevanta mål på tumörceller. Detta genererar ett kraftfullt parallellt immunsvar mot cancer, något som konventionella behandlingar inte kan göra.

Avtal med BioNTech

Som ett led i att ta fram nya, innovativa cancerterapier har Elicera nu ingått ett samarbete med BioNTech, en tysk kontraktstillverkare känd för det mRNA-baserade covid-19-vaccinet som man utvecklat tillsammans med Pfizer. BioNTech är specialiserat på cell- och genterapitillverkning, inklusive virusvektorteknik, som kan användas inom ett brett spektrum av applikationer. Syftet med samarbetet är att dra nytta av BioNTechs expertis inom viral vektorproduktion för att konstruera CAR T-celler för en klinisk fas I/II-studie med ELC-401. I ett första skede ska kandidaten användas för behandling av glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärncancer.

Eliceras vd Jamal El-Mosleh kommenterade samarbete i ett pressmeddelande:

»BioNTech har en gedigen erfarenhet av retrovirusproduktion och är väl positionerade att planera och genomföra tillverkningen virusvektorer för ELC-401 och den kliniska fas I/II-studien vi har framför oss. Planen är att ha slutfört produktionen av virusvektorer under andra halvan av 2022 och att vi kan börja behandla patienter med ELC-401 under andra halvan av 2023.«

Om allt fortlöper enligt plan kommer ELC-401 att bli det andra i raden av Eliceras utvecklingsprojekt som når kliniskt stadie. Bolaget längst komna projekt, OV ELC-100, befinner sig redan i klinisk utveckling. Elicera har även planer på att inleda en klinisk fas I/II-studie med bolagets tredje projekt, ELC-301, en CAR T-cellsterapi för behandling av B-cellslymfom.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev