Home Nyheter Elicera Therapeutics iTANK-plattform når proof-of-concept

Elicera Therapeutics iTANK-plattform når proof-of-concept

Elicera reaches Proof of Concept
Elicera reaches Proof of Concept

Elicera Therapeutics iTANK-plattform når proof-of-concept

20 oktober, 2021

Igår presenterade Elicera Therapeutics prekliniska proof-of-concept-data för sin patenterade iTANK-plattform. Denna data stödjer hypotesen att iTANK, som används för optimering av immunterapier, gör det möjligt för CAR T-cellsbehandlingar att övervinna två av de stora utmaningarna vid behandling av solida tumörer. Fram tills nu har man inte kunnat använda konventionella CAR T-cellsterapier för att behandla solida tumörer.

CAR T-cellsbehandlingar anses vara en revolutionerande form av immunterapi för behandling av cancer. Teknologin baseras på att T-celler (en typ av immuncell som attackerar främmande ämnen i kroppen) extraheras från patientenseget immunsystem och genmanipuleras för att bekämpa specifika typer av cancer. En sådan typ av behandling harpotential att kunna erbjuda en bättre och mer individanpassad cancerbehandling. Trots detta löfte, och att teknologin har nominerats till Advance of the Year 2018ASCO, kvarstår stora utmaningar.

Problemet med konventionella CAR T-behandlingar

Trots årtionden av forskning inom CAR T-cellsterapier, är det först nyligen som marknadsgodkännanden av tekniken tagit fart. Sedan 2017 har fem CAR T-cellterapier lanserats på marknaden. Läs mer här. De godkända behandlingarnahar alla en sak gemensamt: de riktar in sig på tumörer i blodet och inte solida tumörer så som bröst-, lung- ellerbukspottkörtelcancer.

Detta är ingen tillfällighet eftersom nästan alla godkända CAR T-behandlingar är begränsade till ett specifiktterapeutiskt mål, CD19. Då CD19 är ett antigen som vanligtvis finns på ytan av B-celler, en typ av vita blodkroppar som av naturliga skäl bara återfinns i specifika blodcancertyper. I solida tumörer är det dock svårare att hittamålantigener som uttrycks av samtliga tumörceller. Detta gör det möjligt för vissa tumörceller att undkomma CAR T-behandlingar och bilda resistenta tumörer.

Heterogenitet hos tumörerna är därför en av de största utmaningarna med att behandla solida tumörer med CAR T-celler. En annan stor utmaning är den fientliga mikromiljön hos solida tumörer, vilken hämmar de positiva effekternaav CAR T-celler.

Eliceras iTANK-plattform kan förändra användningen av CAR T

Elicera Therapeutics är ett Göteborgsbaserat cell- och genterapibolag med en fullt utvecklad teknikplattform kalladiTANK (ImmunoTherapies Activated with NAP for efficient Killing). Plattformen är utformad för att optimera CAR T-cellsterapier genom att generera två parallella verkningsmekanismer. Förutom effekten av CAR T-cellerna aktiverasCD8 + T-celler, vilket leder till en dubbel attack på tumörcellerna och skapar ett systemiskt och långsiktigt immunsvarmot cancer. För en mer detaljerad översikt över bolaget och dess utvecklingspipeline, läs här.

Det innebär att iTANK har potential att ge upphov till en mångfacetterad attack på tumörer med CAR T-celler för att hämma tumörtillväxten och förlänga överlevnaden – något som dagens CAR T-terapier inte kan göra.

Prekliniska proof-of-concept-data

Elicera har nu meddelat att man har nått prekliniskt Proof-of-Concept med iTANK. Dr Di Yu, bolagets medgrundare och docent vid Uppsala universitet, presenterade de prekliniska data vid ESGCT Virtual Congress tisdagen den 19 oktober.

Några av de viktigaste fynden var att NAP-transgenen inom iTANK inducerar ett immunsvar för att motverkaovannämnda heterogenitetsproblem. Faktum är att flera in vivo-studier visar ett ökat tumörsvar och ökad överlevnadhos möss som behandlats med iTANK-optimerade CAR T-celler jämfört med behandling med konventionella CAR T-celler som inte har förstärkts med iTANK.

Dessutom fann bolaget att förstärkning av CAR T-celler med iTANK är effektivt mot cancer oavsett valet av CAR-molekyl, tumörtyp eller musmodell. Detta indikerar att plattformen är universellt kompatibel med annan CAR T-teknologi.

Eliceras vd kommenterar

Eliceras vd Jamal El-Mosleh hade detta att säga i ett pressmeddelande om studieresultaten:

»Datan som presenteras vid ESGCT-kongressen ger preklinisk proof-of-concept för iTANK-plattformen och dess förmåga att förbättra effekten hos CAR T-celler och hantera problemet med antigen-heterogenitet. Detta är mycket spännande eftersom vår teknologiplattform kan användas för att förstärka effekten av alla CAR T-celler under utveckling, inte bara våra egna.«

Bygger en stadig grund

Sammantaget är proof-of-concept-data en viktig milstolpe för Elicera som har som mål att leverera nya och bättreimmunonkologibehandlingar för cancerpatienter.  iTANK-plattformen ger bolaget möjlighet att tänja på gränserna förimmunonkologi, och dessa nya data utgör en stadig grund för Elicera att avancera i jakten på partnerskap för iTANK-plattformen.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev