Home Nyheter iZafe lanserar Europas första läkemedelsrobot riktad mot konsument

iZafe lanserar Europas första läkemedelsrobot riktad mot konsument

Anders Segerström, vd iZafe

iZafe lanserar Europas första läkemedelsrobot riktad mot konsument

7 oktober, 2021

Vi människor lever allt längre och en åldrande befolkning ställer allt högre krav på vården som ges i livets stora upplopp. Stockholmsbaserade iZafe Group är en av spelarna som försöker underlätta vardagen för samhällets seniorer genom sin läkemedelsrobot Dosell. Bolaget är aktuellt med en nyemission som ska understödja lanseringen av nästa generation av produkten. BioStock fick tag på bolagets vd Anders Segerström för en kommentar om iZafes framtidsplaner.

Med en åldrande population följer en ökad läkemedelskonsumtion och det är inte alltid helt enkelt för en patient att hantera all den medicinering som behövs för att upprätthålla hälsan på ålderns höst.

Gör medicinanvändningen säkrare

Life science-bolaget iZafe har utvecklat läkemedelsroboten Dosell som syftar till att göra medicinering i hemmet enklare och säkrare. Roboten påminner patienten att ta rätt medicin, med rätt dos, vid rätt tidpunkt. Skulle patienten glömma att ta sina mediciner så hjälper Dosell även till med att larma antingen närstående eller vårdpersonal.

Att få hjälp med medicineringen innebär inte bara att man minskar risken för läkemedelsförgiftning utan också att patienten kan fortsätta bo hemma längre in i ålderdomen istället för att behöva flytta till ett ålderdomshem. Det innebär både en mindre kostsam omvårdnad ur ett samhällsperspektiv och stora vinster på det personliga planet.

Användarvänlighet i fokus

Dosell har utvecklats för att vara ett mer användarvänligt alternativ till dagens befintliga system, både vad gäller vårdgivaren och patient. iZafe har ett upparbetat partnernätverk i Sverige, Norge, Finland, Italien och USA som står redo att ta den senaste versionen av produkten ut på marknaden.

Dosell 2.0 lanserades i våras och redan vid årsskiftet fick bolaget in 450 förhandsbeställningar inför lanseringen. Produktionen är i full gång och leverans av produkterna kommer enligt bolaget att ske i takt med att de hinner tillverkas. I ett första skede har Dosell-systemet riktats mot vårdgivare, men i och med  den konsumentanpassade versionen Dosell Konsument tillsammans med ett försäljnings- och distributionsavtal med Apoteket öppnas en ny lukrativ marknad upp. Denna marknad i Sverige består av de cirka 200 000 personer som medicinerar via dospåsar och de 500 000 som doserar manuellt idag via exempelvis dosetter.

Genomför företrädesemission

För att kunna säkerställa en framgångsrik lansering och vidareutveckling av Dosell 2.0 genomför iZafe en företrädesemission om cirka 53,2 Mkr. Förutom marknadssatsningar och återbetalning av en kreditfacilitet ger även likviden ett visst utrymme för förvärv. BioStock har kontaktat bolagets vd Anders Segerström för att få veta mer om satsningarna och hur han ser på framtiden.

Ni lanserade ju nyligen Dosell 2.0. Vad är det enligt dig som gör att den står ut i konkurrenslandskapet?

– Dosell är framför allt enkel att förstå sig på och använda. Den är lätt, smidig och billigare än andra alternativ som finns på marknaden. Den är lätt, smidig och billigare än andra alternativ som finns på marknaden. Den har även en kraftigt förbättrad batteritid på 48 timmar vilket sticker ut i mängden i jämförelse med konkurrenter, speciellt med tanke på Dosells lätta vikt. Dosell Konsument hade inte kunnat lanseras utan de faktorerna.

Ni riktar er med den nya versionen mer mot konsumentmarknaden. Hur kommer det sig och hur ser den delen av marknaden ut?

– Felmedicinering är ett stort problem i samhället och att erhålla viktig digital utrustning från vården är inte så tillgängligt som vi tycker att det borde vara. Genom Dosell Konsument blir nu säker medicinering och en ökad trygghet vid vård i hemmet tillgängligt för fler. Det är en stor marknad bara i Sverige på cirka 2,3 miljoner människor som multimedicinerar. Globalt är marknaden enorm och vi ser efterfrågan på denna typ av utrustning från hela världen.

När ni beskriver situationen med förhandsbeställningar och påbörjad produktion så får man känslan av att ni som bolag är på väg mot ett genombrott. Hur skulle du beskriva situationen?

– Vi har under en lång tid produktutvecklat och testat Dosell i olika piloter, studier och samarbeten. Denna period har varit väldigt viktig för att kunna optimera vår Dosell att hålla den kvalité, driftsäkerhet och användarvänlighet som vi nu har. Vi är väldigt stolta över resultatet och det har vi märkt att även våra användare är. Genom företrädesemissionen kommer vi ha möjlighet till en kraftfull lansering av Dosell Konsument i Sverige i samarbete med Apoteket och internationell expansion via samarbetspartners i Italien. Framtiden ser ljus ut och Dosell ska bli det givna synonymnamnet för läkemedelsrobot.

Utöver marknadssatsningar så skriver ni i prospektet att likviden bland annat ska användas till eventuella förvärv. Kan du utveckla hur tankarna går där?

– Vi jobbar med att säkerställa att man som individ tar sin medicin på ett enkelt och tryggt sätt. Med Dosell så når vi en stor marknad som får sina mediciner paketerade i dosrullar. Däremot så vill vi hitta flera sätt att säkerställa rätt medicin vid rätt tid, så med hjälp av förvärv så kommer vi kunna snabba på vår tillväxt och också kunna bredda vårt erbjudande. Dosells teknik är öppen och flexibel, det möjliggör integrering med andra tekniker vilket skapar en stark grund för värdeskapande förvärv och arbetet med att skapa en heltäckande lösning för säker vård och medicinering.

När vi blickar framåt, vilka aktiviteter och milstolpar ser du som allra viktigast för iZafe?

– Vår första milstolpe är att vi äntligen lanserar en konsumentversion av Dosell som har säljstart den 18:e oktober på Apoteket. Därefter så kommer en viktig milstolpe vara att ha 10 000 Dosell-enheter som dagligen levererar medicin. När vi väl har nått 10 000 enheter så har vi fått upp produktionen ordentligt och vi kommer ha alla förutsättningar på plats för att nå riktigt stora volymer i flera delar av världen. Lanseringen i Italien som är på god väg följt av Spanien och Portugal blir även de gigantiska milstolpar för vår verksamhet.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev