Home Nyheter Invent Medic vill öka takten med företrädesemission

Invent Medic vill öka takten med företrädesemission

Invent Medic accelererar med emission

Invent Medic vill öka takten med företrädesemission

13 september, 2021

Det lundabaserade medtechbolaget Invent Medic är just nu inne i en intensiv fas i sin omställning mot att bli ett mer försäljningsfokuserat bolag och under hösten är ambitionen att växla upp ytterligare. Via en företrädesemission på 24,1 Mkr kommer man att öka försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna kring såväl Efemia kontinensstöd som bolagets kommande produkt Efemia menskopp.

Invent Medic LogoInvent Medic har utvecklat ett kontinensstöd för att hjälpa kvinnor som lider av ansträngningsinkontinens. Produkten säljs under varumärket Efemia och tanken är att på sikt bygga en serie produkter som alla främjar kvinnors hälsa. Det andra steget tas senare i höst när bolaget lanserar Efemia menskopp, som utvecklats i samarbete med den norska industridesignern Line Iren Andersen.

Lanseringen blir årets stora händelse för Invent Medic, som spenderat de senaste åren med att utvecklas från ett renodlat produktutvecklingsbolag till att bli mer kommersiellt fokuserat. Timingen för den transformationen har dock visat sig vara allt annat än optimal, då covid-pandemin dragit in över Europa och världen och påverkat möjligheterna att nå den marknadspenetrering som man önskat sig.

Satsar för att öka försäljningen

När nu ljuset nu går att skönja i pandemitunneln och flera restriktioner lyfts, satsar bolaget på att få upp tempot i försäljningen. Bland annat rekryteras en ny kommersiellt orienterad vd och nuvarande vd:n Karin Bryder kommer som ett resultat av det att lägga sin fokus helt på utvecklingen av nya produkter.

I samband med detta kommer bolaget att lägga i ytterligare en växel med sina försäljningsaktiviteter där fokus kommer att ligga på försäljning direkt mot kund på marknaderna i Norden, Storbritannien och Tyskland. I planen växlas samtidigt den digitala marknadsföringen av kontintensstödet upp på samtliga marknader där den lanserats.

Genomför företrädesemission

För att finansiera satsningarna har Invent Medic beslutat att genomföra en företrädesemission om totalt cirka 24,1 Mkr. Emissionen är garanterad till cirka 80 procent och riktar sig i första hand till existerande aktieägare, men även allmänheten kommer att bjudas in för att delta.

”Vi kommer i slutet av året att lansera Efemia menskopp vilket inte bara innebär ökad omsättning utan också en ökad synlighet av varumärket Efemia. Det är för att finansiera denna satsning på Bolagets båda Efemia produkter i kölvattnet av pandemin vi ämnar genomföra en företrädesemission om totalt cirka 24,1 MSEK. Vi befinner oss på en fantastiskt spännande resa och genomför nu en kapitalresning som möjliggör för den nya ledningen att i snabb takt ta vår verksamhet till nästa nivå.” – Karin Bryder, vd Invent Medic.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev