Home Nyheter BrainCool erhåller order från Sydkorea

BrainCool erhåller order från Sydkorea

BrainCool erhåller order från Sydkorea

20 april, 2021

2019 tecknade BrainCool ett ramavtal om leverans av 20 BrainCool System med bolagets partner och distributör i Sydkorea, KCP Medical. Hälften levererades samma år, men pandemin satte under 2020 stopp för ytterligare leverans. Idag stod det dock klart att BrainCool har erhållit en order om att leverera resterande 10 system, vilket bolaget ser som tecken att man är på väg att manövrera sig förbi pandemins följdverkningar.

Det svenska medicinteknikbolaget BrainCools ledande produkter, RhinoChill System och BrainCool System (säljs under varumärket IQool System i USA), används för tidig och snabb respektive kontinuerligt medicinsk kylning av hjärnan vid stroke och plötsligt hjärtstillestånd. De två produkterna utgör tillsammans BrainCellkonceptet, en långsiktigt strategisk lösning som BrainCool är ensamma på marknaden om att kunna erbjuda – kombinationen tidig och snabb kylning med kontrollerad temperaturreglering, s.k. TTM eller Targeted Temperature Management.

Order från Sydkorea

År 2019 säkrade BrainCool en första order om 20 BrainCool System i Sydkorea från bolagets partner och distributör i Sydkorea, KCP Medical. Produkten hade då nyligen erhållit marknadsgodkännande i landet som då sedan tidigare hade implementerat hypotermi, det vill säga medicinsk kylning, i vården. I och med avtalet vidgade BrainCool sin geografiska räckvidd mot en prioriterad marknad i Asien som även kan bli inkörsporten till fler marknader i världsdelen – utöver tidigare säkrade stora marknader som USA och Tyskland.

KCP var tidigare distributör för BrainCools huvudkonkurrent Bard med produkten Artic Sun, ett avtal som KCP avslutade till fördel för BrainCool System. Samtliga av KCPs återförsäljare i Sydkorea valde även de att övergå till BrainCools produkt, vilket dels underlättar arbetet att säkra marknadsandelar och dels visar på verkshöjden i innovationen.

»KCP Medicals order på de resterande tio systemen är ett tydligt tecken på att vi är på väg ut ur Covid-19 krisen och att vi nu kan fortsätta utveckla den sydkoreanska marknaden« – Martin Waleij, vd BrainCool

Beslut om försäkringsersättning viktigt delmål

I samband med att den initiala ordern erhölls i Sydkorea, var ett viktigt delmål för BrainCool att säkra försäkringsersättning, s.k kallad reimbursement, för hypotermi från landets myndigheter. Ett sådant godkännande kom i januari 2020 då det sydkoreanska hälsodepartementet fastslog en försäkringsersättning om 1 260 USD per behandling med BrainCool System. Med beslutet stod det även klart att myndigheten ytterligare bekräftar hypotermi som en fullt validerad medicinsk behandling.

Idag den 20 april erhöll bolaget en order från KCP Medical på de resterande 10 BrainCool System som omfattades av det ursprungliga ramavtalet om 20 enheter. Ordern, som tillför BrainCool närmare 2 Mkr under innevarande räkenskapsår, kommer att levereras under det andra och tredje kvartalet, och det tre första systemen levereras redan nu i april.

KCP finansierar klinisk studie

Bolagets sydkoreanska partner har vidare kommit överens med tre kliniker om att genomföra en klinisk studie för behandling av patienter som drabbats av “heat stroke”. Tre av de tio systemen kommer att användas för denna studie som kommer att utföras på tre, som BrainCool benämner, ledande sjukhus i Sydkorea.

Studien finansieras av KCP Medical och medför således inga kostnader för BrainCool. Den involverar 100 patienter och kommer att pågå under 18 månader med planerad start i juni.

BrainCell-konceptet presenteras nu i april

Den 22-24 april 2021 presenterar en av BrainCools tyska kunder hur de arbetar med kylning och bolagets BrainCell-koncept vid ett seminarium på The Korean Society of Emergency Medicine.

I Europa har en klinik i Tyskland även utfört en mindre studie kring behandling av “heat stroke” med produkten RhinoChill. RhinoChill är ännu inte tillgänglig i Sydkorea men bolaget gör bedömningen att ett godkännande i landet kommer underlättas när produkten blir godkänd i USA.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev