Home Nyheter Spago Nanomedical gör entré på Nasdaq First North Growth Market

Spago Nanomedical gör entré på Nasdaq First North Growth Market

Spago Nanomedical gör entré på Nasdaq First North Growth Market

26 mars, 2021

Lundabaserade Spago Nanomedical genomförde tidigare i år en övertecknad företrädesemission för en oförminskad satsning inom sitt cancerbehandlingsprojekt Tumorad. Bolaget har även nu bytt lista till Nasdaq First North Growth Market, ett byte som understödjer bolagets utveckling och framtidsutsikter. BioStock kontaktade vd Mats Hansen för att få en kommentar.

Spago Nanomedical har utvecklat en teknologi med tumörselektiva nanopartiklar som kan användas både inom bildbaserad cancerdiagnostik, SpagoPix, och cancerbehandling genom en ny radionuklidterapi under utveckling inom bolagets projekt Tumorad.

Övertecknad företrädesemission

Intresset för bolagets företrädesemission tidigare i år var stort, emissionen tecknades till 152 procent och bolaget utnyttjade möjligheten till övertilldelning, vilket inbringade ytterligare 10 Mkr. Totalt i kapitalrundan tog Spago in 69,1 Mkr före kostnader.

Avancemang i båda projekten

Med emissionen i hamn kan bolaget nu oförminskat driva utvecklingen inom sina två områden. SpagoPix, bolagets kontrastmedel inom magnetresonanstomografi (MR), genomgår för närvarande en klinisk studie med bröstcancerpatienter i en andra dosgrupp.

Resultaten i den första delen i denna studie visade att nanopartiklarna ansamlas i tumörer i människa som man avsett, vilket föranledde bolaget att även avancera inom Tumorad-projektet, där man utvecklar en ny radionuklidterapi.

Tumorad mot klinisk fas I/II

Bolagets kandidat inom Tumorad, SN201, genomgår klinikförberedande studier och Spago siktar på att lämna in en ansökan om en klinisk fas I/II-studie under hösten 2021, med studiestart under 2022.

Listbyte till Nasdaq First North Growth Market

I december inleddes processen för ett listbyte till Nasdaq First North Growth Market. Genom att vara noterad på en större handelsplats ökar exponeringen mot internationella och institutionella ägare, vilket skapar möjligheter för bolagets långsiktiga finansiering. Första dag för handel är fredagen den 26 mars.

Vd kommenterar

Mats Hansen, vd Spago Nanomedical

BioStock kontaktade vd Mats Hansen för att få en kommentar om denna milstolpe i bolagets utveckling.

Mats, nu är både företrädesemissionen och listbytet i hamn – vad är skillnaden mot att vara vd för Spago Nanomedical nu jämfört för 6 månader sedan?

– För det första har vi fått positiva interimsdata från den kliniska studien med SpagoPix som stödjer den centrala behandlingsprincipen i vår teknikplattform, dvs att våra nanopartiklar ansamlas i tumörer. Det är en validering av hela plattformen och därmed en avsevärd sänkning av risken i bolaget.

– Vi har fått ett beslutsunderlag som gör att vi känner oss trygga med att accelerera Tumorad-projektet, som vi genom företrädesemissionen också finansierat fram till start av kliniska fas I/II-studier.

Med avancemang i era båda projekt, avklarad nyemission och nu en ny marknadsplats för bolaget, vad förväntar du dig av listbytet?

– Med de framsteg vi har gjort möter vi ett större intresse från institutionella investerare, vilket hänger samman med att vi har sänkt risken i bolaget väsentligt och kan börja diskutera värderingar av våra projekt på allvar.

– Jag räknar med att det intresset kommer att förstärkas genom bytet av handelsplats något som stärker våra långsiktiga finansieringsmöjligheter och också ökar vår synlighet internationellt.

Avslutningsvis, vad ligger närmast i pipeline för er nu?

– I Tumorad-projektet tar vi fram GMP-material och gör de studier och övriga förberedelser som krävs för start av kliniska studier 2022. Målet är att inleda en studie i patienter med avancerad cancer av olika ursprung.

– I SpagoPix ska vi slutföra den kliniska studien som pågår. Baserat på de interimsdata vi hittills har fått har vi börjat sammanställa dokumentation för potentiella partners. Studien syftar till att studera toxicitet, och har hittills inte uppdagat några problem för en framtida användning. Samtidigt har vi bilder som visar på en mycket bra tumörkontrast och som bonus också att bukspottskörteln lyses upp på ett kliniskt mycket relevant sätt.

– Vi menar att vi har ett lovande utgångsläge för att fördjupa dialogerna med tänkbara partners på ett högst intressant sätt.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev