Home Nyheter Klaria får patentgodkänt i USA för Sumatriptan Alginatfilm

Klaria får patentgodkänt i USA för Sumatriptan Alginatfilm

Patent

Klaria får patentgodkänt i USA för Sumatriptan Alginatfilm

22 januari, 2021

Klara, som utvecklat en alginatfilm för effektiv leverans av läkemedel, meddelade under torsdagen att bolaget erhållit ett nytt patent i USA för sitt ledande projekt Sumatriptan Alginatfilm. Det nya patentet förlänger marknadsexklusiviteten med sju år fram till 2036. Samtidigt genomförs en bioekvivalensstudie, från vilken resultat väntas under våren 2021. BioStock tog kontakt med vd Jesper Wiklund för en kommentar.
Uppsalabolaget Klaria Pharma har utvecklat en drug delivery-plattform baserad på en patenterad alginatfilm som man fäster i munhålan och som på ett effektivt och säkert sätt administrerar läkemedlet ut i kroppen. Klaria har fem pågående projekt som kombinerar bolagets alginatfilm med redan validerade läkemedelssubstanser.
Av dessa projekt är det sumatriptan-projektet som har avancerat längst. Här genomför bolaget just nu en bioekvivalensstudie, där de första 12 deltagarna doserades i mitten av december. Totalt kommer 60 personer att ingå i studien, där resultat väntas under våren. Givet positiva resultat, ämnar bolaget lämna in ansökan om marknadsgodkännande i både USA och Europa.

Förlänger marknadsexklusiviteten

Torsdagens besked från det amerikanska patentverket USPTO innebär att Sumatriptan Alginatfilm är patentskyddad fram till år 2036, en förlängning med sju år jämfört med tidigare. Enligt Klarias beräkning ökar det de potentiella ackumulerade intäkterna för produkten med cirka 1 miljard USD över de sju åren. Bolaget beskriver patentkraven som breda vilket befäster exklusiviteten under patentperioden.

Validerad patentstrategi

Patentbeskedet höjer inte bara värdet av projektet som sådant, utan validerar även Klarias utlagda patentstrategi. Alginatfilmsteknologin som sådan är patenterad i större delen av de viktiga marknaderna runt om i världen. Bolaget siktar, utöver patentet för själva plattformen, på att erhålla kombinationspatent för samtliga produkter i portföljen.

Vd kommenterar

Klaria-aktien reagerade positivt när patentbeskedet kom under torsdagseftermiddagen och steg sju procent, bolaget värderas för närvarande till cirka 344 Mkr på Nasdaq First North Growth Market. BioStock kontaktade Klarias vd Jesper Wiklund för en kommentar.

Jesper Wiklund, vd Klaria

Jesper, först och främst, grattis till patentet! Ni räknar med att detta har möjlighet att ge ytterligare ackumulerade intäkter på över 1 miljard USD för Sumatriptan Alginatfilm. Hur har ni kommit fram till den siffran?
– Vi beräknar att Sumatriptan Alginatfilm kommer att ha en försäljning på cirka 150 MUSD om året. I och med att detta patent godkänns har vi nu fått sju år till där vi kan sälja vår produkt utan att det kommer några generiska kopior som sätter press på priset och våra intäkter.   Över sju år blir det totalt 1 050 MUSD.
Är detta ett helt nytt patent, eller är det en förlängning av ett patent som redan är godkänt?
– Detta godkännande är för ett helt nytt patent. Det är inte en förlängning av ett äldre patent, inte heller ett komplementerande patent. Vi lämnade in detta patent till myndigheterna 2016. När ett patent blir godkänt gäller det i 20 år från när det lämnades in, i detta fall fram till 2036. Vi kommer att undersöka möjligheterna till att förlänga patentet ytterligare, men fram till 2036 är skyddet i USA säkrat.
Ni beskriver patentkraven som breda, vilket ni menar med att de ytterligare förstärker patentpositionen. Skulle du kunna berätta mer om det?
– Med det här nya patentet har vi fokuserat på att både visa att filmen fungerar med triptaner i allmänhet och med Sumatriptan i synnerhet. Vi har fått alla dessa så kallade ”claims” godkända. Vi har utöver detta även ”claims” som på många olika sätt förhindrar att eventuella utmanare ska kunna ”komma runt” patentet. Här lade vi mycket tid och arbete på att både tänka på alla möjliga strategier som generikabolag skulle kunna använda sig av och vi genererade även mycket nya data för att försvara våra claims.
– Till vår stora glädje så gick det amerikanska patentverket helt på vår linje och tillät oss dessa breda ”claims”. Bred i det här sammanhanget innebär då att andra kommer ha det mycket svårt att tillverka en produkt som kan prestera lika bra som KL-00119, både i patienter och även sett ur tillverkningssynpunkt.
Vilken skillnad gör detta för samtal med investerare och potentiella partners?
– Kunniga investerare och potentiella partners har alltid samma fråga när de väl har intresse av våra produkter: hur ser patentsituationen ut? Det svar vi kan ge på denna fråga är nu så mycket bättre än vad det var innan vi fick detta godkännande. Därför är detta ett stort framsteg för Klaria. Vi kommer nu att ha än mer produktiva samtal med professionella life-science investerare och även med potentiella samarbetspartners.
Slutligen, vad betyder det här beskedet för era övriga projekt?
– Det är nu andra gången som vi får denna typ av patent godkänt av de amerikanska myndigheterna. Med denna typ menar vi specifika patent som skyddar individuella molekyler i vår alginatfilm. Vår framtida patentstrategi bygger på att fortsätta att lämna in sådana patent för alla projekt vi jobbar med.
– Vi kan nu med större säkerhet säga att denna strategi kommer att lyckas, då vi nu har konfirmation på att USPTO för andra gången har accepterat dessa patent. En gång kan vara tur, sker det två gånger är det något man kan börja lita på.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev