Home Nyheter Invent Medic vill underlätta för kvinnor med ansträngningsinkontinens

Invent Medic vill underlätta för kvinnor med ansträngningsinkontinens

Invent Medic vill underlätta för kvinnor med ansträngningsinkontinens

20 januari, 2021

Lundabaserade Invent Medic utvecklar och marknadsför produkter för att underlätta livskvaliteten och hälsan för kvinnor. Med sin första produkt, som marknadsförs under varumärket Efemia, är fokus kvinnor som lider av ansträngningsinkontinens. Under året räknar man med att utvidga portföljen med ytterligare en produkt för att på sikt bygga ett globalt säljbolag inom kvinnohälsa.
Invent Medic startades för att vidareutveckla Lars Olof Henriksson och Jan Claréns uppfinning för lindring av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Produkten, som i dag marknadsförs under varumärket Efemia, har erhållit marknadsgodkännande i Europa och bolaget tog 2019 sina första steg mot att bli ett säljande bolag. I dag är flertalet distributionsavtal i Sverige och runt om i Europa på plats och bolaget jobbar för fullt för att även öppna upp den amerikanska marknaden.

Omfattande hälsoproblem för kvinnor

Stress Urinary Incontinence (SUI), eller ansträngningsinkontinens, uppstår när fysisk aktivitet såsom att skratta, hosta, lyfta tungt eller springa, gör så att urinblåsan läcker. Ofta kan ansträngningsinkontinens uppstå i samband med graviditet och barnafödande. Majoriteten av de kvinnor som lider av problemen är medelålders eller äldre, men även yngre kvinnor kan märka av symptom. Detta är ett såväl omfattande som globalt problem och enligt Manchester University pekar uppskattningar på att omkring 700 miljoner kvinnor lider av SUI.

Operation går inte alltid att genomföra

Allvarlig ansträngningsinkontinens kan avhjälpas med operation, något som dock inte alla kvinnor kan eller vill genomföra. Den vanligaste operationen är så kallad slingkirurgi där en liten remsa av ett kirurgiskt nät placeras under urinröret, och fungerar då som en hängmatta för att förhindra att det rör sig nedåt under fysisk aktivitet eller annat buktryck. Dock har länder som USA, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland förbjudit de vaginala nät som ofta används i samband med operationen.
För de som av någon anledning inte önskar eller kan genomgå operation eller inte har ett så omfattande läckage finns olika typer av inkontinensskydd och vaginalinlägg i plast eller silikon. För att få en uppfattning om den potentiella marknaden kan nämnas att inlägg och vuxenblöjor för kvinnor uppskattas sälja för cirka 2,3 miljarder USD, enbart i USA.

Stödjer kroppens naturliga funktion

Det som skiljer Efemia från övriga inkontinensprodukter är att den stödjer urinrörets naturliga slutningsfunktion, vilket i studier har visat sig vara en effektiv och smidig lösning på besvären. Produkten har ett starkt patentskydd som sträcker sig fram till 2029 i Europa och 2030 i USA. Den är dessutom designskyddad i EU fram till 2043 och bolaget väntar sig att skyddet ska expanderas till fler länder.

Karin Bryder, vd Invent Medic

Inkluderad i flera kostnadstäckningssystem

Invent Medic har utöver egen webbhandel etablerat distributionskanaler i Sverige och ett flertal europeiska länder, som Danmark, Norge, Storbritannien och Tyskland, Nederländerna och Belgien. I december adderades Spanien när bolaget tecknade distributionsavtal med den digitala bäckenbottenspecialisten En Suelo Firmes, som även har kanaler gentemot andra spansktalande länder. Bolaget befinner sig dessutom i slutfasen av förberedelserna för att lämna in ansökan om marknadsregistrering av kontinensstödet i USA, något som väntas ske inom kort.
Produkten är godkänd för förskrivning med kostnadstäckning i Storbritannien, Norge och Nederländerna, och kan skrivas ut på recept av läkare och specialister i fem svenska regioner samt 21 kommuner i Danmark. I oktober förra året inkluderades Efemia kontinensstöd även bland de produkter som berättigas för ersättning inom det tyska sjukförsäkringssystemet.

Bygger säljbolag med fler produkter

Kontinensstödet är dock inte den enda produkten som är tänkt att bära varumärket Efemia. Invent Medic har som uttalad strategi att lägga fler produkter till portföljen och jobbar just nu tillsammans med den norska industridesignern Line Iren Andersen för att ta fram en menskopp som är tänkt att marknadsintroduceras under andra halvan av 2021.

»För oss som bolag passar den här produkten perfekt då den liksom Efemia kontinensstöd fokuserar på vaginal hälsa samtidigt som den riktar sig till en betydligt bredare målgrupp. Det här innebär att vi kan dra nytta av våra upparbetade erfarenheter och kontaktnät hela vägen från färdigställandet av produkten till marknadsregistrering och marknadsförings- och försäljningskanaler. Det är en ambitiös tidsplan att sikta på marknadslansering redan under 2021, men jag tror verkligen på både produkten och teamets möjligheter att lyckas med detta.« – Karin Bryder, vd Invent Medic.

Enligt Karin Bryder blir tillägget av menskoppen ett första steg i att bygga en bred portfölj av produkter som ska förbättra hälsan och livskvaliteten för kvinnor runt om i världen.

Teckningsoption finansierar fortsatt marknadsexpansion

I början av förra året tog Invent Medic in 29,8 Mkr i syfte att finansiera utrullningen av kontinensstödet i världen och således ta ett stort steg i skiftet att transformeras från att vara endast ett utvecklingsbolag, till ett tillväxtbolag med långsiktiga försäljningsambitioner. Som en del i emissionen gavs även teckningsoptioner ut vars inlösen löper mellan 25 februari – 18 mars och som vid full teckning kan tillföra bolaget ytterligare 14,9 Mkr.
Som en start av den IR kommunikation som planeras i samband med nyttjandeperioden kommer Invent Medic att medverka vid Aktiedagen i Lund, som anordnas av Aktiespararna den 27:e januari, där man avser att ge en uppdatering kring bolaget.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev