Home Nyheter Händelserikt Q3 för Carbiotix

Händelserikt Q3 för Carbiotix

Händelserikt Q3 för Carbiotix

12 november, 2020

Lundabolaget Carbiotix, som fokuserar på en bättre tarmhälsa, har nyligen publicerat sin delårsrapport för årets tredje kvartal. Utvecklingsarbetet med den egenutvecklade prebiotiska AXOS-fibern fortgår och uppskalningsplanerna löper enligt förväntan. Samtidigt har bolaget utökat sitt nätverk avseende det diagnostiska tarmhälsotestet med konceptet LinkGut. BioStock kontaktade vd Kristofer Cook för att få en kommentar till rapporten samt en inblick i vad som väntar härnäst för Carbiotix.
Spotlight-listade Carbiotix, som har utvecklat både ett avancerat tarmhälsotest och en prebiotisk AXOS-fiber, som man nu har planer på att tillverka i större skala, släppte under veckan sina Q3-siffror.

Riktad emission om 10 Mkr

Carbiotix, som i oktober firade ett år som noterat bolag, har under det senaste kvartalet genomfört en riktad emission av units som tog in cirka 10 Mkr före kostnader. Varje unit bestod av två aktier och en teckningsoption av serie 2020/2021 med teckningstid i februari 2021. Teckningsoptionen, som inte är noterad, kan potentiellt tillföra ytterligare 4 – 14 Mkr beroende på teckningskurs och teckningsgrad.
Rörelseförlusten under kvartalet uppgick till -2 Mkr jämfört med -1,4 Mkr under samma period 2019. Kassaflödet från den löpande verksamheten rapporterades under kvartalet till -1,16 Mkr. Kassabehållningen på balansdagen uppgick till 10,9 Mkr, inklusive medlen från den riktade emissionen.

PCR-baserat test och utökat LinkGut-nätverk

Carbiotix lanserade i augusti ett Polymeras Chain Reaction (PCR)-baserat tarmhälsotest Basic, som komplement till det i februari lanserade Standard-testet, som är baserad på Next Generation Sequencing (NGS)-teknologi. Det nya testet är enklare och mer kostnadseffektivt, utan att ge avkall på den praktiska användbarheten. Basic-testet ingår i Carbiotix LinkGut-erbjudande.
Under kvartalet slöt Carbiotix även avtal med tre LinkGut-partners, bolagets white label-tjänst för det diagnostiska testet. Tjänsten innebär att partnerbolaget kan tillhandahålla ett avancerat tarmhälsotest till sina kunder och samtidigt anpassa det till sitt utbud av livsmedel, dryck eller kosttillskott. I förlängningen innebär varje ny LinkGut-partner en potentiell kund till Carbiotix prebiotiska AXOS-fibrer.
Genom de tre avtalen som bolaget träffade i augusti, har man under kvartalet uppnått målsättningen att skriva avtal med fem partners under tidsperioden 2021–2023.

Optimering och uppskalningsplaner för AXOS-fibrerna

Under kvartalet har Carbiotix säkerställt leverans av majskli, som AXOS-ingrediensen baseras på, från en av de största spannmålsproducenterna i världen. Bolaget har även optimerat produktionsprocessen och implementerat en första uppskalningsplan av fibertillverkningen. I september erhöll Carbiotix sitt första patent av europeiska patentverket EPO. Patentet gäller till 2036 och innebär även patentskydd för medicinsk mat som innehåller Carbiotix AXOS-fiber.

»I am very excited about this phase as it will put us on a trajectory to hold and capture significant value across all modulators, as I have indicated earlier with gross margin projections, as well as create sustainable partnerships and customer relationships.«

Vd kommenterar

BioStock kontaktade vd Kristofer Cook för att få en kommentar.

Kristofer Cook, vd Carbiotix

Kristofer, you have reached several milestones during the year, what milestones do you have left for Q4?
– Our short-term milestones have not changed and still are focused on the roll-out of our LinkGut white label diagnostic service, and the scale-up and commercialisation of our AXOS ingredient. Regarding the LinkGut service, we communicated that we would report on a quarterly basis new LinkGut partners, as well as highlight partners of a strategic importance along the way.
– Regarding our AXOS ingredient, completing our first regulatory approval,  FDA GRAS Self-Affirmation, is a main priority and goal in the short term.
– Moreover, making progress with the production of AXOS at pilot scale for our external CVD and T2D projects and potential customer samples is also a priority.
– Lastly, providing a clear plan for scaling up AXOS will increasingly take focus given the strategic relevance for our top and botton line, but also the roll-out of our medical foods and eventually therapeutics.
Your manufacturing process of your AXOS ingredient is under development, what is the next step in this process?
– Yes, we are currently utilising a pilot facility at Lund University for the production of our AXOS ingredient along with facilities at our laboratory. As I mentioned, the next phase will include the presentation of a scale-up plan for 2021, including partners, where we take our process to a small industrial scale with the purpose of validating costs, preparing for further expansion and providing samples for further regulatory work and customer formulation activities.
– I am very excited about this phase as it will put us on a trajectory to hold and capture significant value across all modulators, as I have indicated earlier with gross margin projections, as well as create sustainable partnerships and customer relationships.
Finally, you have previously mentioned that you are aiming to launch your ingredient containing AXOS in the US during 2021, can you give us an update on these plans?
– Yes, this is still our plan. Fulfilling GRAS Self-Affirmation and having a small scale production site in place will be two things we need to have in place to rollout AXOS to potential customers.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev