Home Nyheter Chordate Medicals behandling erhåller ersättningskod i Saudiarabien

Chordate Medicals behandling erhåller ersättningskod i Saudiarabien

Chordate Medical

Chordate Medicals behandling erhåller ersättningskod i Saudiarabien

12 november, 2020

Kistabaserade Chordate Medical har utvecklat en medicinteknisk behandlingsmetod med målet att hjälpa patienter som lider av kroniska nästäppa. Nu när deras distributör i Saudiarabien har fått en ersättningskod för försäkringsbetalning är Chordate Medical ett steg närmare att nå det målet. Ersättningskoden gör det möjligt för patientförsäkringar att täcka kostnaderna för Chordate Medicals behandling, och bolaget förväntar sig att detta kommer accelerera försäljningen av produkten i Saudiarabien.

Chordate Medical
är ett medicintekniskt bolag som har utvecklat en behandlingsmetod, Kinetic Oscillation Stimulation, mot kronisk rinit (nästäppa). Bolagets produktsystem är godkänt för försäljning i Norden, EU, Israel och Saudiarabien och säljs via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna.
I förrgår meddelade Chordate Medical att deras distributör i Saudiarabien har erhållit en ersättningskod för försäkringsbetalning för bolagets behandling. Detta var ett efterlängtat besked för Anders Weilandt, vd för Chordate Medical:

»Det är mycket glädjande att se hur hårt arbete över ett antal år nu bär frukt. Kronisk nästäppa är ett uttalat hälsoproblem i gulfområdet, och vi ser fram mot att kunna hjälpa många patienter med deras problem – under de kommande åren. Vi har noterat viss försäljning till Saudi under det senaste året, något jag nu förutsätter kommer att accelerera.« – Anders Weilandt, vd Chordate Medical 

Ersättningskoden gäller på privata sjukhus och kliniker

En ersättningskod/försäkringskod (reimbursement code) innebär att patienter med privat vårdförsäkring får kostnaderna eller delar av kostnaderna betalda för en behandling. När det gäller Chordate Medicals K.O.S-behandling täcker ersättningskoden kostnaden på privata sjukhus och kliniker som tillhör kategorierna VIP/Klass A och Klass B i Saudiarabien. Saudiarabien har 415 offentliga och 127 privata sjukhus, varav cirka 30 sjukhus tillhör kategori A och B. Försäkringskoden kommer möjligtvis efter en viss tid att bli giltig även på privata sjukhus och kliniker i underliggande klasser.

Kronisk nästäppa skapar en rad besvär

Patienter med kronisk nästäppa har vanligtvis svårigheter att andas genom näsan, vilket i sin tur skapar en rad andra besvär såsom muntorrhet, snarkningar, nedsatt talförmåga och sömnproblem. Således leder kronisk nästäppa ofta till nedsatt livskvalitet för den drabbade.
Orsaken bakom kronisk nästäppa är inte helt klarlagd, men det finns ett antal definierade underkategorier där täppan förvärras av bl.a. hormonförändringar, viss mat och dryck, stress och miljöfaktorer.
En viktig patientgrupp för Chordate Medical är de som överanvänder avsvällande nässprejer över lång tid, vilket kan leda till ett beroendeliknande tillstånd. En vetenskaplig artikel från Amsterdams universitet, publicerad i maj i år, visade att bolagets K.O.S-behandling är effektiv i just denna patientgrupp. Den fördjupade analysen baserades på data från en svensk studie som bolaget sponsrade 2013-2014.

Förväntad ökad försäljning

Medan kronisk nästäppa alltså kan vara ett mycket besvärande tillstånd för den drabbade är det inte livshotande, ett faktum som eventuellt gör att många patienter tvekar inför att betala för en behandling.  Men nu när ersättningskoden är på plats i Saudiarabien slipper patienterna att själva stå för kostnaderna för behandlingen, vilket gör att den ekonomiska faktorn minskar i betydelse.
Bolagets förhoppning är att fler kliniker och sjukhus i Saudiarabien nu ska känna sig manade att erbjuda Chordate Medicals K.O.S-behandling till sina patienter med kroniska nästäppa. I Saudiarabien, precis som på många andra marknader, krävs ofta en ersättningskod för att affärerna ska börja ta fart enligt vd Anders Weilandt:

»Det här är ett efterlängtat besked och ett resultat av enträget arbete från vår distributör i Saudiarabien. Vår partner har investerat mycket tid och pengar för att få detta på plats. I många marknader liksom Saudi så måste man få till stånd en ersättningskod för att affärerna ska börja ta fart.«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev