Home Analyser Nulägesanalys Carbiotix – i tarmhälsans tjänst

Nulägesanalys Carbiotix – i tarmhälsans tjänst

Nulägesanalys Carbiotix – i tarmhälsans tjänst

26 maj, 2020

Forskare har sedan länge fastslagit kopplingen mellan hälsotillståndet i tarmen med olika kroniska sjukdomar som inflammatorisk tarmsjukdom, diabetes typ II, neurologiska sjukdomar och olika cancerformer. De vetenskapliga framstegen har under de senaste åren väckt ett stort intresse från läkemedelsbolag, konsumenter och livsmedelsproducenter. Lundabolaget Carbiotix sätter tarmhälsan i fokus genom att erbjuda en diagnostikplattform och även genom produktion av sin egenutvecklade prebiotiska fiber Carbiotix AXOS, som främjar tarmhälsan. BioStock har gjort en nulägesanalys av Carbiotix, läs den nedan.
Efter en period som lovande och prisbelönt startup-bolag, tog Lundabolaget Carbiotix steget till en notering på Spotlight Stock Market i oktober 2019. Teckningskursen fastställdes till 4,45 kr per aktie och bolaget tog in cirka 12 Mkr i samband med noteringen till en pre money-värdering om 25,78 Mkr. Aktiens stängningskurs per 25 maj var 2,58 kr vilket ger ett aktuellt börsvärde om cirka 23 Mkr.
Bolaget har sedan i höstas avancerat snabbt och i februari i år meddelade vd Kristofer Cook att man kommer att kunna lansera en behandling med prebiotiska modulatorer tre år tidigare än vad man ursprungligen hade räknat med. Carbiotix väntar sig dessutom att passera ytterligare milstolpar under året.
Ladda hem och läs BioStocks nulägesanalys om Carbiotix här.

Disclaimer

Detta är en Nulägesanalys utförd av BioStock på uppdrag av det analyserade Bolaget. BioStocks ersättning för analysen har bestämts på förhand och ersättningen är oavhängig analysens innehåll och slutsatser. Innehållet i denna analys baseras på offentlig information inhämtad genom egen research och källor som t.ex. finansiella rapporter, Bolagets hemsida, publika presentationer samt via kontakt med Bolagets representanter. Informationen om Bolaget har faktagranskats och godkänts för publicering av Bolaget. Analysen innehåller subjektiva bedömningar om framtiden vilket skall anses medföra osäkerhet. Eventuella värderingar av Bolag, produkter och marknad har utförts av BioStocks analytiker. Analytikern äger ej aktier i Bolaget. Denna analys skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i Bolaget och skall ej tolkas som finansiell rådgivning. BioStock kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. BioStock kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. BioStock står ej under Finansinspektionens tillsyn  och behöver därmed ej följa de regler som annars gäller för analysföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev