Home Nyheter Umecrine Cognition redovisar top line-data

Umecrine Cognition redovisar top line-data

Umecrine Cognition redovisar top line-data

6 april, 2020

Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition har rapporterat top line-data från sin fas IIa-studie med kandidaten golexanolon i patienter med leverencefalopati. Resultaten pekar på god tolerabilitet, säkerhetsprofil och farmakokinetik, men kunde inte ge tydliga indikationer på klinisk effekt. Bolaget kommer nu att analysera resultatet för att senare fatta beslut om projektets framtid.
Umecrine Cognition utvecklar golexanolon som tillhör en ny klass av läkemedel baserade på neurosteroider och som påverkar sjukdomar i det centrala nervsystemet. Hepatisk encefalopati (HE) är ett allvarligt neuropsykiatrisk och neurokognitivt tillstånd som uppstår vid akut och kronisk leverskada med bakomliggande cirros. Umecrine Cognition, som ingår i investmentbolaget Karolinska Developments bolagsportfölj, kunde nyligen meddelade top line-data från sin pågående fas IIa-studie.
Nedslående effektdata
Denna top line-data indikerade att de 45 patienterna som ingick i studien, uppvisade en tendens till förbättring av deras kognitiva funktion vid periodens slut. Däremot kunde man inte observera några skillnader mellan de som behandlats med golexanolon och de som erhållit placebo. Man kunde heller inte avläsa någon skillnad i effekt mellan de tre olika testade dosnivåerna av golexanolon.
Utvärdering avgör
Studien pekar dock på att läkemedelskandidaten tolererades väl, hade en gynnsam säkerhetsprofil och god farmakokinetik. Umecrine Cognition kommer nu att analysera resultaten för att avgöra huruvida de ska gå vidare med fortsatt utveckling av golexanolon. Beslutsunderlaget väntas vara klart under andra kvartalet 2020.

Viktor Drvota, vd Karolinska Development

»Top line-data från den genomförda fas IIa-studien visar att golexanolon har en god säkertsprofil och tolerabilitet, men avsaknaden av tydliga tecken på effekt är nedslående. Så snart fullständiga studieresultat finns tillgängliga kommer dessa att analyseras utförligt tillsammans med ledande internationella experter inom området hepatisk encefalopati. Därefter kommer ett beslut om vilka förutsättningar som finns för fortsatt utveckling av projektet« –kommenterar Viktor Drvota, vd Karolinska Development, i pressmeddelande

Karolinska Development är största ägare
Beskedet är ett bakslag för bolagets största ägare, Karolinska Development, som under 2019 investerade 34,4 Mkr i golexanolon-projektet. Vid årsskiftet värderades innehavet till 378 Mkr vilket motsvarade cirka 36 procent av KDs substansvärde. Att redan nu skriva ner hela värdet kan vara förhastat eftersom det slutgiltiga studieresultatet inte är tillgängligt och analyserat till fullo. Sannolikheten för att golexanolon skall avancera till nästa kliniska fas i sin nuvarande form har dock fått sig en betydande törn.
KD har trots detta besked att se fram emot studieresultat från sina portföljbolag Dilafor och Forendo Pharma under första halvåret i år och från Aprea Therapeutics senare i höst. Dessutom har OssDsign nyligen fått marknadsgodkännande i Japan och står inför snar lansering där, läs mer här.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev