Home Nyheter BrainCool får mångmiljonstöd från EU

BrainCool får mångmiljonstöd från EU

BrainCool får mångmiljonstöd från EU

17 april, 2020

Medicinteknikbolaget BrainCool har erhållit beslut om finansiering om 3 miljoner EUR från Horizon 2020 för kommersialisering av BrainCell-konceptet, som kombinerar tidig nedkylning och kontinuerlig temperaturkontroll av patienter som behandlas med hypotermi. Hela det beviljade kapitalet går direkt in i BrainCools verksamhet vid projektstart och stödjer etableringen av bolagets produkter på den tyska marknaden.
EU-bidraget till BrainCool, som motsvarar cirka 33 Mkr, ska finansiera kommersialisering av bolagets koncept BrainCell, en kombination av produkterna RhinoChill och BrainCool System som möjliggör dels tidig och snabb nedkylning i ambulans, dels kontinuerlig temperaturkontroll (TTM) på intensivvårdsklinik av exempelvis hjärtstoppspatienter.

Samarbete med tyska kliniker och KOLs

Ansökan till EU-organisationen Horizon 2020 har upprättats med stöd av och i samarbete med ett antal ledande tyska universitetssjukhus och key opinion leaders (KOLs) med målsättningen att implementera teknologin på tyska intensivårdskliniker, vilket också bör gynna marknadsetableringen av BrainCell-konceptet som vårdstandard på den viktiga tyska marknaden, Europas största marknad för medicinteknikprodukter.

Martin Waleij, vd BrainCool
Martin Waleij, vd BrainCool

Pengar direkt in i kassan

BioStock kontaktade vd Martin Waleij som i en kommentar säger att Braincool erhåller finansieringen direkt vid projektstart samt att pengarna går direkt in i bolagets operativa verksamhet och därmed säkerställer finansieringen.

– Det stämmer, resurserna kan användas direkt i BrainCools operativa verksamhet. Vi kan även ge ersättning till läkare och KOLs som bistår BrainCool med vetenskapliga publikationer och verkar för en uppdatering av tyska vård-guidelines avseende hypotermi och för att få reimbursement på plats. Tyskland utgör navet i vår satsning i Europa och vi planerar att använda cirka 600-800 kSEK under 2020 för detta projekt – Martin Waleij, vd BrainCool

Stark utveckling i Tyskland

De goda nyheterna följer på en i övrigt positiv utveckling för BrainCool i Tyskland. Bolaget har under 2019 erhållit ett antal genombrottsordrar från tyska kliniker, och så sent som i mars i år har ytterligare beställningar av BrainCool System inkommit, avsedda för behandling av både hjärtstopps- och strokepatienter.
Under 2019 lämnade också nio sjukhus in ett förslag till tyska myndigheter om s.k. reimbursement, försäkringsersättning, för kylbehandling med BrainCools produkter. Förslaget vann förvisso inte gehör utan avslogs med minsta möjliga marginal – dock verkar förutsättningarna för en fortsatt etablering av bolagets produkter i Tyskland fortsatt goda, något inte minst EU-bidraget som syftar till att finansiera fortsatt kommersialiering styrker.

Välkommet finansieringstillskott

EU-pengarna utgör ett välkommet ytterligare tillskott till kassan i form av icke utspädande finansiering för BrainCool, som i slutet av februari genomförde en riktad emission om totalt 10 Mkr till industriella partners i Asien, samt nyligen ytterligare en riktad emission om 4,3 Mkr till ett antal svenska investerare med utestående lån till bolaget.
Martin Waleij låter vidare meddela att BrainCell-projektet kommer att presenteras utförligare den 23 april, samt att han därefter också har möjlighet att prioritera en mer uttömmande intervju med BioStock.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev