Home Nyheter Dilafor inleder samarbete med Liverpool University om SARS-CoV-2

Dilafor inleder samarbete med Liverpool University om SARS-CoV-2

Dilafor inleder samarbete med Liverpool University om SARS-CoV-2

20 april, 2020

Karolinska Developments portföljbolag Dilafor har inlett ett samarbete med Liverpool University om en preklinisk studie av tafoxiparin mot SARS-CoV-2, viruset som har orsakat Covid-19-pandemin.
Solnabaserade Dilafor, ett av investmentbolaget Karolinska Developments portföljbolag, utvecklar läkemedelskandidaten tafoxiparin, som för närvarande genomgår en fas IIb-studie för induktion av förlossning. Nu har forskare i Storbritannien och Dilafor inlett ett samarbete för att studera tafoxiparins effekt mot SARS-CoV-2, viruset som har givit upphov till Covid-19.

Tafoxiparin liknar heparin


Tafoxiparin är en substans som liknar det kroppsegna ämnet heparansulfat som återfinns på ytan i kroppens celler. Heparansulfatets uppgift är att binda till, och interagera med, olika proteiner och spelar därigenom en avgörande roll i en rad olika kroppsliga processer, bland annat celldelning och inflammatoriska reaktioner.
Det etablerade läkemedlet heparin, som har blodförtunnande egenskaper och används för att förebygga och behandla blodproppar, är också en substans som liknar heparansulfat.
I experimentella studier har heparin visat sig ha effekt mot olika typer av virus, bland annat SARS-relaterade coronavirus, herpes, HIV och influensa. En av biverkningarna med heparin är risken för blödningar, vilket har försvårat kliniska studier med läkemedlet. Tafoxiparin saknar emellertid antikoagulerande effekt, och medför således ingen blödningsrisk, vilket gör substansen intressant att studera även i detta sammanhang.

Preklinisk studie inleds

Mot denna bakgrund ska nu forskare vid Liverpool University inleda en preklinisk studie med tafoxiparin efter att de har upptäckt att heparin binder till ytan av det protein som SARS-CoV-2 använder för att fästa vid, och tränga in i, celler. Forskarna ska studera möjligheterna att blockera proteinet och hoppas därigenom kunna minska virusets förmåga att angripa kroppens celler. Preliminära data har visat att heparinliknande substanser som inte påverkar koagulationen har samma lovande egenskaper som heparin och nu vill man alltså studera effekten av tafoxiparin.

Prof Jeremy Turnbull, University of Liverpool

»Vi är övertygade om att heparansulfatliknande substanser som inte påverkar koagulationen har potential att påverka de mekanismer hos SARS-CoV-2 vilka orsakar Covid-19 och är därför glada över möjligheten att arbeta tillsammans med Dilafor i den kommande utvärderingen av bolagets läkemedelskandidat tafoxiparin« – Jeremy Turnbull, professor i Biokemi, University of Liverpool 

Dilafor tillhandahåller kunskap och substans

Liverpool University och Keele University, har etablerat en preklinisk plattform för att testa hur olika substanser påverkar interaktionerna med SARS-CoV-2, heparansulfat och humana celler. Dilafor kommer att stödja det brittiska forskarteamet i deras arbete genom att tillhandahålla tafoxiparin-substansmaterial och ge tillgång till interna data och kunskap om läkemedelskandidaten.

Viktor Drvota, vd Karolinska Development

»University of Liverpool har tagit ett vällovligt initiativ för att undersöka om tafoxiparin skulle kunna vara ett behandlingsalternativ av Covid-19 och andra typer av coronavirus som riskerar att drabba världen i framtiden. Projektet befinner sig i ett mycket tidigt skede, men vi ser fram emot resultaten av de prekliniska studier som nu initieras« – Viktor Drvota, vd Karolinska Development

KDev Investments äger 30 procent

Karolinska Development äger 30 procent av Dilafor via KDev Investments, bolaget som samägs med Rosetta Capital. Under 2019 investerades cirka 11,8 Mkr i Dilafor, som alltså även driver en fas IIb-studie med tafoxiparin som ett läkemedel för att inducera förlossning. Resultaten av denna studie väntas under 2020.
Samarbetet med de brittiska forskarna är i ett tidigt stadium, men påvisar en ny möjlighet för Dilafors läkemedelskandidat tafoxiparin.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev