Home Nyheter Scandion Oncology tilldelas 5 miljoner DKK av Innovation Fund Denmark

Scandion Oncology tilldelas 5 miljoner DKK av Innovation Fund Denmark

Scandion Oncology tilldelas 5 miljoner DKK av Innovation Fund Denmark

24 februari, 2020

Innovation Fund Denmark vill bidra till de mest innovativa entreprenörsidéerna som stödjer tillväxt och värdeskapande i Danmark. I år uppmärksammade fonden Scandion Oncology för dess arbete med att utveckla ett läkemedel som ska förhindra kemoterapiresistens. BioStock kontaktade bolagets vd Nils Brunner och ordförande Peter Høngaard Andersen för att få deras reaktion på anslaget. Vi har även pratat med Sebastian Hodel, Corporate Finance Manager vid Sedermera Fondkommission, för ett mer investerarorienterat perspektiv på det prestigefyllda priset.
Scandion Oncology är ett danskt bioteknikbolag med ett tydligt mål i sikte – att förse cancerpatienter med ett läkemedel som kan förhindra cancerceller från att utveckla resistens mot kemoterapi. Det ambitiösa målet grundar sig i att det varje dag dör mer än 3500 patienter i sviterna av cancer enbart i EU, och att 50 procent av alla cancerpatienter som får behandling dör på grund av läkemedelsresistens.
SCO-101 är redo för Proof-of-Concept-studie

Bolagets huvudkandidat heter SCO-101 och utvecklas som en kombinationsterapi. SCO-101 ska ges tillsammans med standardkemoterapi, och fungerar genom att omvandla cancerceller från att vara läkemedelsresistenta till att vara mottagliga för läkemedelsbehandlingen och därmed förbättra behandlingsresultaten. Hittills har SCO-101 framgångsrikt genomgått fyra kliniska fas I-studier som fastställt dess säkerhet i människa. Kandidaten genomgår nu en fas II-studie med patienter med läkemedelsresistent metastacerad kolorektalcancer.
Scandion Oncology planerar även för en andra fas II-studie i bukspottkörtelcancer. I denna studie kommer patienterna att randomiseras mellan vanlig kemoterapi (taxaner) och standardkemoterapi i kombination med SCO-101. Det huvudsakliga syftet är att undersöka om SCO-101 kan blockera resistensen mot taxaner och därmed försena uppkomsten av sjukdomsåterfall orsakade av just läkemedelsresistens. Då taxaner ofta används inom cancerbehandling så öppnar denna andra fas II-studie också för möjligheten att testa SCO-101 i patienter som lider av andra cancerformer, inklusive bröstcancer, lungcancer, äggstockscancer och prostatacancer.
Stark tilltro till Scandion Oncologys koncept och ledarskap
Med SCO-101 ligger Scandion Oncology i framkant inom dansk life science-innovation. Detta bekräftades även av den finansiella marknaden under förra året då privata investerare visade stark tilltro till bolaget och Scandion Oncology fick ett kapitaltillskott på 29,3 Mkr, plus 12,2 Mkr i teckningsoptioner, från en kraftigt övertecknad emission där teckningsgraden låg på nära 200 procent. Även den offentliga sektorn har fått upp ögonen för Scandion Oncology. I november förra året utsågs bolagets vd, Nils Brünner, till styrelseledamot för Lunds universitets medicinska fakultet. Det är ett tydligt tecken på att Dr. Brünner inte bara har med sig stark klinisk erfarenhet, särskilt inom onkologi, utan att han också ses som en ledare inom området.
Innovation Fund Denmark ger anslag Scandion Oncology
Så sent som förra veckan meddelade Scandion Oncology att man erhållit den högsta möjliga summan från Innovation Fund Denmark5 miljoner DKK. Pengarna är öronmärkta för kliniska fas II-studier av SC0-101 i metastaserande pankreascancer.
BioStock har inte bara kontaktat Nils Brünner för en kommentar, utan vi har även talat med Scandion Oncologys nya styrelseordförande, Peter Høngaard Andersen, samt Sebastian Hodel, Corporate Finance Manager på Sedermera Fondkommission. För BioStock berättade de tre om vad det innebär för ett bioteknikbolag som Scandion Oncology att få s.k. “soft money” från Innovation Fund Denmark.
Peter Høngaard Andersen, let’s begin with you.You have lots of experience within the field of biomedicine and the biotech industry and are thus often referred to as “Mr Biotech Denmark.” So, for those unfamiliar with Innovation Fund Denmark, could you explain what it is and what is its purpose?

Peter Høngaard Andersen, styrelseordförande Scandion Oncology

– Innovation Fund Denmark was established in 2014, and I had the honour of being the founding Managing Director of the fund. The purpose of Innovation Fund Denmark is to ensure that the excellent, high-level research conducted at Danish universities is translated to tangible value for the Danish society and to support generally innovative concepts and activities in Denmark. This concept “value”, in its simplest form, could of course be monetary, but different kinds of value exist that are important for Denmark and for Danes. However this is outside the scope of this interview to go into details with this. In 2020, the annual budget of Innovation Fund Denmark is almost 1,9 billion DKK, corresponding to well over 2,5 billion SEK.
Could you give us a sense of what it takes to receive an award such as the one received by Scandion Oncology?
– To get a grant of 5 million DKK via the Fund’s InnoBooster programme is a huge deal. Bear in mind the levels of evaluaion in the programme: first, applications are evaluated by internal life science and business experts in the fund; secondly, the application is evaluated by Innovation Fund Denmark management; third, if the evaluation is still positive, the application is finally evaluated by external experts, primarily from industry. So, passing this three-step evaluation, is a great accomplishment and recognition for Scandion Oncology, our technology, and the team behind our work. It is thus no surprise that Nils is proud of himself and his team these days.
Nils Brünner, first of all, how does it feel to receive the above mentioned 5 Million DKK grant?
Nils Brünner, vd Scandion Oncology

– I must say that it was an extremely good day when we received the news from Innovation Fund Denmark. I am very grateful, but also humble when it comes to this award. With the grant, we can now upgrade the pancreatic cancer study, which we intent to initiate in Q3, 2020. We have made agreements with a PI (principal investigator) and are currently getting ready to submit an application to the Danish Medical Agency and Ethical Committee. Pancreatic cancer is a terribly aggressive cancer with only about 3-5 per cent of the patients surviving after 5 years. If Scandion Oncology’s drug SCO-101 can block resistance to taxanes in pancreatic cancer, I foresee a paradigm shift in treatment of this cancer. 
How do you expect this money to be used, and what are the implications for Scandion Oncology’s drug development plans?
– We will use the grant to pay for the pancreatic cancer study. With the new grant we can “upgrade” the study design and thereby increase the likelihood of success with SCO-101 treatment.
More specifically, does this award change the outlook for the Phase II trial in any way?
– Yes, it actually does. We can now include additional endpoints and consider including pancreatic cancer patients from other countries besides Denmark. All in all, the grant money will be used to secure the highest quality and impact of the pancreatic cancer study.
Sebastian Hodel, Head of Equity Sales på Sedermera Fondkommission

Last but not least, Sebastian Hodel, Head of Equity Sales at Sedermera Fondkommission, as someone representing a prominent investor consulting firm, when companies receives soft money as Scandion Oncology just did, what are your thoughts from an investor’s perspective?
– When a company receives soft funding from a reputable institution, focused on the area the company operates in, it is both a stamp of quality concerning the company’s business idea and/or research, as well as credibility in the form of the company’s focus being relevant from a social and a market perspective.
–  Furthermore, one could add, as an existing shareholder, it is, of course, preferable if a company can receive non-dilutive funding.
In more general terms, what are your primary arguments for Scandion Oncology being a solid investment case? 
– Scandion Oncology is an exciting company, especially considering the company’s focus on cancer drug resistance, which is a huge market that major players should be interested in. Furthermore, the company has an exciting period ahead, including some of the company’s milestones, which are clear value inflection points.
– It should of course be added that Scandion Oncology is a biotech company in an early stage and thus high risk.
 
Läs även: Scandion Oncologys fas II tar strid mot läkemedelsresistens 13 Januari, 2020.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev