Home Nyheter Framgång i Alligator Bioscience cancerstudie

Framgång i Alligator Bioscience cancerstudie

Immunicum finalises phase I ILIAD trial

Framgång i Alligator Bioscience cancerstudie

8 november, 2019

Alligator Bioscience och Aptevo Therapeutics kunde idag meddela uppmuntrande nya prekliniska data för samutvecklade ALG.APV-527, en läkemedelskandidat avsedd för immunterapeutisk behandling av 5T4-positiva solida cancertumörer. Prekliniska data visar att kandidaten tolereras väl vid upprepad dosering och preliminära experimentella data visar även en kraftfull anti-tumöraktivitet samt att ett immunologiskt minne skapas. Resultaten presenteras vid en vetenskaplig konferens i USA.
Alligator Bioscience och Aptevo Therapeutics nya uppmuntrande prekliniska data för ALG.APV-527 kommer att presenteras på den vetenskapliga konferensen Society for Immunotherapy of Cancer’s (SITC) 34th Annual Meeting, som hålls i National Harbor, Maryland, USA den 6-10 november 2019.
Aptevos huvudteknologi är proteinteknologiplattformen ADAPTIR, vilken kan användas för att generera högdifferentierade bispecifika antikroppar med unika verkningsmekanismer för behandling av cancer.

»De presenterade prekliniska resultaten ger ett starkt stöd för att ALG.APV-527 kan ge en kraftfull effekt utan att tumma på säkerheten. Resultaten stärker vårt datapaket för ansökan om klinisk prövning (CTA) än mer och vi ser mycket fram emot att diskutera med potentiella partners som kan ta denna spännande läkemedelskandidat vidare in i klinisk utveckling« — Christina Furebring, Ph.D., Vice President Preclinical Development, Alligator

Behandling av solida cancertumörer

ALG.APV-527 är en läkemedelskandidat avsedd för immunterapeutisk behandling av 5T4-positiva solida cancertumörer. Den är utvecklad för att aktivera immunsystemet via den co-stimulerande receptorn 4-1BB (CD137) som återfinns på aktiverade cytotoxiska T-celler och NK-celler (Natural Killer).
Kandidaten är designad för att framkalla en kraftfull och tumörriktad immunaktivering i närvaro av tumörantigenet 5T4, som återfinns på en rad olika elakartade tumörtyper. De prekliniska data som nu ska presenteras på SITC visar att ALG.APV-527 selektivt förstärker immunsvaret via T-celler och NK-celler in vitro i närvaro av 5T4, och uppvisar en kraftfull och varaktig tumörhämning in vivo.

»Vi är glada över att ALG.APV-527 fortsätter visa lovande prekliniska resultat. ALG.APV-527:s förmåga att ge ett kraftfullt anti-tumörsvar via aktivitet i T- och NK-celler tyder på att 4-1BB är ett passande mål i designen av nya immunonkologiska läkemedel. Monospecifika antikroppar mot 4-1BB har tampats med dosbegränsande levertoxicitet. Som en ny bispecifik antikropp har ALG.APV-527 möjlighet att kringgå dessa problem och minimera biverkningarna genom att aktivera 4-1BB endast i närvaro av 5T4« — Jane Gross, Ph.D., Chief Scientific Officer, Aptevo  

De prekliniska data som presenteras på SITC visar att ALG.APV-527 selektivt förstärker immunsvaret via T-celler och NK-celler in vitro i närvaro av 5T4, och uppvisar en kraftfull och varaktig tumörhämning in vivo.

Flera nya viktiga data

De nya data som presenteras visar att ALG.APV-52 förstärker funktionen och tillväxten av både CD8-positiva T-celler och NK-celler framför CD4-positiva T-celler genom att korslänka till 5T4. Därutöver har man i preliminära experimentella studier (så kallad human 4-1BB knock-in-model), vid doser om 20 mikrogram, kunnat se att de blåscancerceller som uttrycker 5T4 och skapar ett immunologiskt minne mot cancern, stöts bort.
Slutligen tolereras kandidaten väl efter upprepad dosering i en toxikologi-studie med doser som ligger över den förväntade dosen i människa och uppvisar en antikroppslik halveringstid om upp till 9,5 dagar.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev