Home Nyheter Enorama skapar ny intäktsmotor

Enorama skapar ny intäktsmotor

Enorama skapar ny intäktsmotor

25 april, 2019

Enorama Pharma står vid målsnöret för en marknadslansering i Sverige och Europa med sina nikotintuggummin, parallellt som utveckling pågår inom det kraftigt expanderade området för medicinsk cannabis. Nu ger man sig in på ytterligare ett område som tar rygg på antirökningstrenderna i ett projekt som enligt bolaget kan generera licensintäkter, men också resultera i en exit.
Malmöbolaget Enorama Pharma sjösätter nu planerna på att starta en ny fristående verksamhet inom den expansiva marknaden för tobaksfria nikotinprodukter, dock ej inom läkemedel. Tidsplanen för och arbetet med den övriga verksamheten påverkas enligt bolaget inte av etableringen av den nya enheten.

Enheten skall drivas självständigt i en joint venture

Enorama Pharmas tillväxtstrategi är att utöka antalet applikationsområden för sin egenutvecklade medicinska tuggummi-plattform, ChewMed. Den nya satsningen avviker dock från den övriga verksamheten, varför avsikten är att projektet skall drivas självständigt och samägas med en eller flera strategiska samarbetspartners.
Målsättningen är att den nya enheten inte ska behöva finansiering från Enorama Pharma samt även tydligare profileras mot marknaden. Bolaget flaggade igår för att den planerade verksamheten, som kan komma att innefatta IoT-lösningar (Internet of Things eller sakernas internet), kommer att presenteras närmare i kommande kommunikation.

»Vi har under det senaste året följt marknaden för alternativa nikotinprodukter, ej läkemedel, bl.a. så kallade vaporizers, heat not burn och tobaksfria snusprodukter (traditionella cigaretter ingår inte i denna kategori). Kategorin beräknas vara värd 150–200 miljarder USD inom 5–10 år. Utvecklingskurvan är starkt positiv. Vi ska ta en del av den kurvan genom nya innovativa produkter som vi utvecklar. Vi har övergripande presenterat konceptet för internationella investerare med god respons. Allt sammantaget gör att vi i dag är redo att fatta beslut om en satsning på detta nya område« — Mats Rönngard, vd Enorama Pharma

Samarbete med Business Sweden har identifierat området som lukrativt

Enorama Pharma har under mer än ett års tid studerat och gjort marknadsanalys av, delvis med hjälp av Business Sweden, den expansiva utvecklingen inom kategorin tobaksfria nikotinprodukter (men ej läkemedel), främst avseende den nordamerikanska och europeiska marknaden.
Marknaden, menar Enorama, växer kraftigt främst beroende på de ökande kraven på ett rökfritt samhälle. Inom kategorin finns sedan tidigare produkter som t.ex. San Fransisco baserade Juul (JUUL Labs). Den 20 december 2018 köpte Altria, en av världens största cigarettproducenter, 35 procent av Juul för 12,8 miljarder USD. Affären var den överlägset största riskkapitalinvesteringen i ett bolag i USA, med Uber Technologies Inc. på en andraplats med 5.6 miljarder USD år 2015, enligt Bizjournal. Ett annat exempel på ett expanderade bolag inom samma sfär är Swedish Match som tagit fram den tobaksfria snusprodukten Zyn.

Söker partners med sikte på licensintäkter och en potentiell exit

I syfte att utveckla och finansiera satsningen söker Enorama Pharma nu en eller flera strategiska partners för samägande av den nya enheten. Då enheten delvis kommer att använda teknik som ägs och/eller utvecklats av Enorama Pharma, ska enheten erlägga en licensavgift innebärande en positiv nettoeffekt för Enorama Pharma. Vidare förväntas Enorama Pharma också få intäkter genom utdelningar och/eller framtida försäljning av enheten.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev