Home Nyheter Keytruda intar ledarposition inom njurcancer

Keytruda intar ledarposition inom njurcancer

Keytruda intar ledarposition inom njurcancer

25 april, 2019

Under 2019 kommer omkring 73,820 nya fall av njurcancer att diagnosticeras och cirka 14,770 människor kommer att dö av sjukdomen. För de som drabbas av njurcellscarcinom, en av de vanligaste formerna av njurcancer, ser Mercks immunoterapi Keytruda nu ut att ta täten som den ledande immunkontrollpunktshämmaren för indikationen.
I oktober förra året rapporterades topline-resultat som visade att en kombination av Mercks Keytruda och Pfizers Inlyta förbättrade den totala överlevnaden, progressionsfri överlevnad och den totala svarsfrekvensen i samtliga riskgrupper jämfört med Pfizers läkemedel Sutent. Ytterligare positiva resultat kom i februari när Merck publicerade mer information som tydde på att kombinationen nästan halverade risken för dödsfall.

Stark tilltro

Kombinationsbehandlingen fick särskild prioritet i den regulatoriska processen i USA och i måndags kom beskedet att den godkänts som förstahandsbehandling för njurcellscarcinom. I februari noterade Credit Suisse att Mercks data verkar vara överlägsen konkurrenternas, såsom Bristol-Myers Squibbs kombination med Opdivo och Yervoy.
I mars genomförde Cowen en undersökning bland ledande experter inom njurcellscarcinom. Sextiofyra procent av dem förväntar sig att Keytruda-Inlyta-kombinationer kommer att inta ledarpositionen inom njurcellscarcinom inom en 3-årsperiod.

Kombinationsbehandling verkar vara lösningen

Inlyta och Sutent är båda s.k. tyrosinkinashämmare (TKI). Det innebär att de blockerar ett enzym, tyrosinkinas (TK), som hjälper till att sända tillväxtstimulerande signaler i cellerna.
Många tror att en kombination av TKI och immunonkologiska preparat skulle kunna bli den nya standardbehandlingen för njurcellscarcinom. Därmed har man stora förhoppningar om goda resultat från den pågående kliniska studien med Bristol-Myers Squibbs Opdivo och Exelixis Cabometyx i patienter med njurcellscarcinom.

Fortsatt utveckling hos Pfizer/Merck

Men Pfizer och Merck ligger inte heller på latsidan. FDA har gått med på en snabbare granskning av deras marknadsansökan för en kombination av Bavencio och Inlyta i patienter med njurcellscarcinom och ett myndighetsbeslut väntas innan juni. Hittills har kombinationen visat positiva resultat när det gäller progressionsfri överlevnad men har än så länge inte demonstrerat en förbättring i total överlevnad.
Artikeln är producerad i samarbete med BioStocks mediapartner i USA, Endpoints News.
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev