Home Nyheter Tung svensk hälsovårdsfond investerar i finskt Parkinson-bolag

Tung svensk hälsovårdsfond investerar i finskt Parkinson-bolag

Tung svensk hälsovårdsfond investerar i finskt Parkinson-bolag

24 mars, 2019

När Herantis Pharma nyligen reste 5,8 miljoner euro i en riktad emission agerade svenska Swedbank Robur lead investor. I dagens Söndagsintervju har BioStock pratat med Mattias Häggblom, portfolio manager för Roburs globala hälsofond Medica, som ser tydlig potential i bolagets portfölj både inom Parkinson och andra neurodegenerativa sjukdomar. Ett projekt inom det allt hetare genterapifältet kan dessutom ge investeringen extra uppsida. Ta del av intervjun samt en tidigare videointervju med Mattias Häggblom nedan.
Det finska bioteknikbolaget Herantis Pharma driver två kliniska utvecklingsprogram, dels genterapikandidaten Lymfactin för att behandla bröstcancer-relaterade lymfödem som befinner sig i fas II-studier, dels läkemedelskandidaten CDNF, ett protein med potential för behandling av Parkinsons sjukdom och andra neurodegenerativa indikationer.
Bolagets projektportfölj, inte minst dess Parkinson-kandidat, som just nu genomgår en fas I/II-studie omfattande 18 patienter vid tre kliniker i Sverige och Finland, har med starka prekliniska data och en fördelaktig säkerhetsprofil i bagaget väckt den tunga svenska fondaktören Swedbank Roburs intresse.

Mattias Häggblom, fondförvaltare av Swedbank Robur Medica
Mattias Häggblom, fondförvaltare av Swedbank Robur Medica.

Mattias Häggblom är portfolio manager för Roburs hälsofond Medica, som agerade lead investor i den riktade emissionen.
Herantis Pharma tog in 5,8 miljoner euro i emissionen där ni är lead investor, kan du förklara i korta drag vad det innebär – hur stor andel av emissionen tog ni, till exempel?
– Vi kom in tidigt i processen och indikerade då att vi var intresserade av att gå in med hälften av emissionen. Vi agerar gärna ankare i dessa emissioner men investerar ogärna själva, därav tog vi hälften och övriga kvalificerade investerare gick in med resterande summa.
Kapitalet ska finansiera fas II- respektive fas III-studier med Herantis kandidater. Fas III brukar normalt innebära stora studier, många patienter och därmed betydligt högre kostnader – så inte i detta fall?
– Vi ska inte svara för företagets exakta planer, men vår ambition är att stötta vidare utveckling av de pågående studierna, som i sin tur ska ge oss vägledning om fortsatta studier. Beträffande den pågående fas I/II-studien i Parkinson förväntar vi oss att man kommer att ha data fram emot årets slut. Trots att det är en fas II-studie så är den begränsad i antalet patienter, likväl inkluderar den både placebo-kontroll och två olika dosgrupper. Vi tror att studien kan bli väldigt informativ inför nästa steg.
Det medicinska behovet inom Parkinson, Alzheimers och andra neurodegenerativa indikationer är stort. Samtidigt är det ett svårt område, vilket inte minst Biogen och Eisais fas III-flopp inom just Alzheimers är ett högaktuellt exempel på. Vad talar för att Herantis ska nå framgång där andra misslyckats?
– För det första är sjukdomsbilden inom Parkinson mycket bättre välförstådd än t.ex. inom Alzheimers, där jag anar en polarisering mellan forskarna där ena hälften tror på amyloid beta-hypotesen och den andra hälften tycker det är dags att lämna den och gå vidare. I Parkinson vet vi att dopaminproducerande celler och förlusten av dessa är orsaken bakom sjukdomen. Det gör att vägen fram för disease modifying terapier, d.v.s. terapier som förändrar sjukdomens förlopp och inte bara utgör symptomatisk behandling som exempelvis levodopa, är enklare – om än långt ifrån “enkel”.
– Notera också att ett av de mest respekterade forskande bolagen, Roche, numera har många neurologiska projekt i sent skede i pipeline. Inte för att de vill chansa, utan för att det finns en bättre förståelse för sjukdomsbilden inom många indikationer. Deras mantra ”follow the science” har tagit bolaget in i Alzheimers, SMA (spinal muskelatrofi), MS (multipel skleros) och Huntingtons sjukdom, för att nämna några indikationer.
Herantis Pharma har även en genterapikandidat i pipen, ett fält som att döma av flera tunga uppköp senaste tiden är glödhett bland de stora aktörerna. Hur stor del hade det i ert beslut att gå in i bolaget?
– Vårt arbete än så länge har varit helt fokuserat kring CDNF och Parkinson. En del säger till mig att genterapikandidiaten är minst lika spännande. För mig är det enbart uppsida.
Om vi lämnar Herantis för ett ögonblick: När vi träffade dig i London på LSX World Congress tidigt i februari så kommenterade du att den höga M&A-aktivitet vi såg i USA vid årets början liknade starten på 2018, som sedan ändå visade sig bli ett rätt mediokert år i termer av uppköp och större affärer. Hur ser din prognos för 2019 ut nu, baserat på vad som hänt sedan dess?
– Varje år tros bli det stora M&A-året. Och oavsett hur året startar slutar det ofta på samma vis. Det underliggande behovet hos Big Pharma att fylla sina pipelines med nya innovativa projekt är konstant och påverkas inte i så hög utsträckning av skattereformer i USA eller räntenivåer som en del bedömare vill tro.
Avslutningsvis, du nämnde i samma intervju att du hade en del möten med ett antal mindre bolag inplanerade. Herantis Pharma presenterade också vid LSX… var det där det sade “klick” eller har du följt bolaget längre än så?
– Det började faktiskt med ett möte i december i Stockholm som höll på att ställas in p.g.a. ett missförstånd kring en mötesadress. Jag är glad att mötet blev av. Det initiala mötet lockade mig att göra en djupdykning i publicerat material, som bl.a. inkluderar en publikation i Nature, plus ytterligare möten med bolaget, samtal med ledande forskare inom området och att sätta bolaget i ett sammanhang med vad som sker just nu inom neurologi. Detta sammantaget, plus en väldigt attraktiv värdering, har legat till grund för vårt investeringsbeslut.
Herantis Pharma är noterat på Nasdaq First North Helsinki med ett aktuellt börsvärde om 27 MEUR. Läs mer om bolaget här.
Se BioStock-intervjun med Mattias Häggblom från LSX World Congress i sin helhet nedan.
YouTube video

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev