Home Nyheter Ny avtalspartner och miljonintäkt för Iconovo

Ny avtalspartner och miljonintäkt för Iconovo

Ny avtalspartner och miljonintäkt för Iconovo

20 mars, 2019

Gårdagskvällen bjöd på två nyheter från lundabaserade Iconovo som utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning. Först meddelades att CBC Corporation Ltd. tar över utvecklingen av bolagets generiska Symbicort-projekt från den tidigare partnern Amneal. Strax därefter kom beskedet att man i samband med avtalsöverföringen omförhandlat betalningsmodellen, vilket resulterat i en engångsintäkt på cirka 5 Mkr.
Lundabolaget Iconovo har sedan 2013 arbetat med att utveckla inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning, framförallt torrpulver men även andra formuleringar. Man har tagit fram användarvänliga inhalatorer med bättre egenskaper jämfört med andra inhalatorer på marknaden, med fördelar som exempelvis tydliga dosräknare och indikation för när dosen är redo att inhaleras.
Bolaget utvecklar även inhalationskompatibla läkemedelsformuleringar baserat på befintliga läkemedel. I ett första steg har Iconovo utvecklat produkter för astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) men man besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel såsom vacciner.

Utlicensierar inhalationsprodukter

Bolagets affärsmodell går ut på att, på kunduppdrag, utveckla inhalatorer med tillhörande läkemedelsformulering för att sedan utlicensiera den färdiga inhalationsprodukten till det aktuella läkemedels- och generikabolaget. Kunderna finansierar utvecklingen och står sedan själva för tillverkningen av slutprodukten i kommersiell skala samt marknadsaktiviteter.
Därigenom erbjuder Iconovo en snabbare väg till inhalationsmarknaden, med lägre risk och till en lägre kostnad än om kunden skött utvecklingen i egen regi. Samtidigt ger det två inkomstkällor för Iconovo genom finansiering av produktutveckling samt royaltyintäkter vid marknadslansering genom licensavtal.

ICOres visar exakt hur många doser som finns kvar medan AstraZenecas Turbuhaler endast har en grov indikator. Utöver detta har ICOres en visuell feedback som visar när dosen är redo att inhaleras och när dosen är inhalerad

Erbjuder fyra produktplattformar

Flera av Iconovos grundare har tidigare arbetat med att utveckla inhalationsläkemedel på AstraZeneca varav det mest kända är Symbicort Turbuhaler – en av världens genom tiderna bäst säljande inhalationsläkemedel. Denna kompetens sitter nu förankrad i en rad av Iconovos patent och fyra exportfärdiga produktplattformar; ICOres, ICOone, ICOcap och ICOpre.
De olika produktplattformarna besitter olika egenskaper som lämpar sig för olika behandlings- och administrationsbehov. ICOres är en multidos-inhalator för torrpulver designad för kombinationsläkemedel medan ICOone är en engångsinhalator för torrpulver. För läkemedel i kapselform har bolaget utvecklat ICOcap som kan hantera olika kapselstorlekar. ICOpre är en förmatad torrpulverinhalator där varje enskild dos fylls och förseglas vid tillverkningen.

Utvecklingsprojekt med Amneal sedan 2016

Iconovo har sedan 2016 haft ett utvecklings- och licensavtal för en generisk symbicort-produkt med Amneal Pharmaceuticals Company GmbH. Inom projektet utvecklar Iconovo en torrpulverberedning av en kombination av de två aktiva substanserna som ingår i symbicort – budesonid och formoterol – samt en anpassad version av multidosinhalatorn ICOres.
Produkten utvecklas som en astma- och KOL-behandling, ett segment som enligt Iconovo har ett globalt marknadsvärde om 3 miljarder USD.

Orest Lastow, vd Iconovo

CBC tar över

Igår meddelade Iconovo att India Pvt Ltd – ett helägt dotterbolag till japanska CBC Co Ltd – nu tar över Amneals alla förpliktelser och ansvaret för utvecklingen av den generiska symbicort-produkten. Tokyo-baserade CBC har en mångfacetterad verksamhet som grossist inom diverse produktområden och tillverkar dessutom råvaror till läkemedelsindustrin, optiska linser och syntetisk plastråvara. Bolaget omsätter årligen 2,1 miljarder USD genom försäljning i Nordamerika, Europa och Asien.
Iconovos vd Orest Lastow kommenterade den nya avtalspartnern i ett pressmeddelande:
– Jag kan se många fördelar med CBC som partner. CBC har, utöver Europa och Japan, även närvaro i Kina och Indien. Detta öppnar upp för möjligheter att nå även dessa marknader. Dessa enorma och snabbt växande marknader ger en fantastisk potential för mycket attraktiva royalties i framtiden. Vi har haft ett utmärkt samarbete med Amneal i många år och jag är övertygad om att det även kommer att vara fallet med CBC.

Engångsbetalning om 5 Mkr

Det nya avtalet innebär också att CBC tar över avtalsgällande milstolpebetalningar och framtida royalties. I ett andra pressmeddelande framgick sedan att man kommit överens med CBC om att förändra betalningsmodellen, vilket gjorde att Iconovo nu får en engångsutbetalning om 5 Mkr.
Enligt bolaget kommer betalningen bidra till ett starkt resultat för Q1 2019 och gör att Iconovo får en bättre balans mellan kostnaderna och intäkter i projektet.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev