Home Nyheter Nytt antikroppsformat ska ge Alligator konkurrensfördelar

Nytt antikroppsformat ska ge Alligator konkurrensfördelar

Nytt antikroppsformat ska ge Alligator konkurrensfördelar

7 januari, 2019

Alligator Bioscience lanserade idag RUBY, ett nytt formatkoncept för att ta fram bispecifika antikroppar. Genom den nya tekniken kommer bolaget kunna skapa terapeutiska antikroppar med konkurrensfördelar avseende både effekt och farmaceutiska egenskaper på kortare tid än vad som är möjligt i dag. En prioritetsansökan har inlämnats.
RUBY är ett nytt IgG-likt bispecifikt antikroppsformat som genom “Plug-and-Play” enkelt kan generera bispecifika molekyler – som alltså binder till två olika strukturer – från vilka två antikroppar som helst.

Snabbare utveckling mot klinisk fas

Bolaget menar dessutom att en bispecifik antikropp framtagen med hjälp av RUBY kommer att ha utmärkta egenskaper avseende både stabilitet och produktion, vilket minimerar behovet av efterföljande optimeringsarbete. Enligt Alligator öppnar detta för en snabbare väg för innovativa läkemedelskandidater från preklinisk till klinisk fas.

Fördelar gentemot konventionella monoklonala antikroppar

Bispecifika antikroppar ses idag som den mest lovande och effektiva metoden för immunterapeutisk behandling av cancerpatienter. Det är numera vedertaget att bispecifika antikroppar kan ge högre vävnadsspecificitet, kraftfullare effekt, och möjliggöra utveckling av läkemedel med funktioner som inte kan uppnås med konventionella monoklonala antikroppar.
RUBY-genererade bispecifika antikroppar består av immunoglobuliner sammanlänkade med Fab-fragment via den tunga kedjans C-terminus. Fab-fragmenten är påkopplade via den lätta kedjan. Konstruktionen är helt ny och innebär att antikroppar med utmärkta egenskaper avseende stabilitet, produktion, bindning och funktion kan skapas.

Kan potentiellt medföra bättre utlicensieringsavtal

Teknologisprånget medför, menar bolaget, betydande konkurrensfördelar inom området immunonkologi och banar väg för framgångsrika utlicensieringsavtal.
»Det bispecifika formatet RUBY stärker tydligt vår befintliga teknologiplattform. Vi har nu de teknologier som behövs för att generera i princip vilken framtida bispecifik terapeutisk antikropp som helst, och skräddarsy den för immunonkologisk behandling. Dessutom ger RUBY-formatet antikroppen överlägsna bindningsegenskaper och förkortar utvecklingstiden påtagligt, vilket ger oss en framskjuten ställning inom fältet«- Per Norlén, vd på Alligator Bioscience
Läs pressmeddelandet här.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev