Home Nyheter Dansk börsnykomling inom medicinsk cannabis kraftigt övertecknad

Dansk börsnykomling inom medicinsk cannabis kraftigt övertecknad

Dansk börsnykomling inom medicinsk cannabis kraftigt övertecknad

12 oktober, 2018

Danska Stenocare A/S grundades 2017 med syfte att vara en aktiv deltagare i det danska försöksprogrammet avseende medicinsk cannabis. Bolaget var det första att erhålla tillstånd från det danska läkemedelsverket att både importera, distribuera samt odla och producera medicinsk cannabis. Häromdagen avslutades bolagets nyemission inför noteringen på Spotlight, med ett rejält intresse från allmänheten.

Medicinsk cannabis har minst sagt tilldragit sig stort intresse från investerare det senaste året. Medan vissa länder har legaliserat produktionen och användandet av medicinsk cannabis ser majoriteten fortfarande cannabis som en drog snarare än en medicinsk substans. Antalet länder som legaliserar medicinsk cannabis har dock ökat under de senaste åren. I samband med att allt fler marknader blir tillgängliga har också investerarnas intresse för bolag verksamma inom medicinsk cannabis ökat. Legaliseringen av cannabis i Danmark 2018 är ett bra exempel på det ökande intresset och den nya sektorns potential.

Skillnad mellan medicinskt och allmänt bruk
Cannabis för allmänt bruk är olagligt i Sverige, men läkare kan söka tillstånd för bruk i medicinskt syfte för individuella patienter. I februari 2017 kom ett historiskt beslut från Läkemedelsverket då man för första gången gav två patienter tillstånd att bruka marijuana i medicinskt syfte, då i form av preparatet Bediol som tas i tablettform. Dessförinnan hade Läkemedelsverket tidigare godkänt produkterna Sativex och Marinol, där den aktiva substansen är en syntetisering av marijuana.

Medicinskt bruk av cannabis
Medicinsk cannabis, eller medicinsk marijuana, är oprocessad marijuana planta. Plantan kan ha en positiv inverkan på vissa sjukdomssymptom, enligt National Institute of Drug Abuse. Det finns bevis för att medicinsk cannabis förbättrar tillståndet för cancerpatienter som genomgår strålbehandling samt stimulerar aptiten hos patienter med HIV/AIDS. Dessutom finns det viss bevisning som pekar på att medicinsk cannabis kan ge smärtlindring hos patienter med kronisk smärta och mildra vissa neurologiska problem i samband med t.ex. MS.

Växande marknad och intressant marknadspotential
Enligt Grand View Research var den globala marijunamarknaden värd 11,4 miljarder dollar 2015. Denna siffra förväntas öka till 55,8 miljarder dollar 2025. Det som främst driver på den ökade efterfrågan på medicinsk cannabis är den pågående legaliseringsvågen. När marknaden för medicinsk cannabis växer, växer även efterfrågan på aktier.

Stenocares noteringsemission blev en succé
Stenocare erbjuder högkvalitativa medicinska cannabisoljor av farmaceutisk kvalitet, som produceras genom hygienisk och högteknologisk odling och bearbetning utan användning av bekämpningsmedel. Stenocare kommer även att utveckla en produktionsanläggning för odling och produktion av medicinsk cannabis i bolagets lokaler på Jylland i Danmark.

Bolagets nyemission tecknades till cirka 402 MDKK, inklusive teckningsåtagande, från totalt 11 812 tecknare. Detta motsvarar en total teckningsgrad om cirka 2 161 procent och en teckningsgrad i den publika delen av nyemissionen, det vill säga den del som ej var skriftligen avtalad på förhand, om cirka 5 281 procent. Genom nyemissionen tillförs Stenocare cirka 2 100 nya aktieägare.

»Vi har en spännande tid framför oss och vi är nu några steg närmare vår vision om att kunna förbättra livskvaliteten för patienter med daglig smärta och lidande« — Thomas Skovlund Schnegelsberg, vd Stenocare

Se en investerarpresentation av bolaget nedan

YouTube video

Första dag för handel i Stenocares aktier på Spotlight är beräknad att bli den 26 oktober 2018. Stenocares aktier kommer att handlas under kortnamnet ”STENO”. Läs mer om bolaget här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev