Home Okategoriserad BioStock summerar BrainCools presentation i Lund

BioStock summerar BrainCools presentation i Lund

BioStock summerar BrainCools presentation i Lund

27 november, 2015

Unga Aktiesparare arrangerade under torsdagskvällen en bolagskväll i Lund. BrainCool var på plats och både visade upp The BrainCool System och presenterade bolaget. På grund av viss tidsnöd, orsakad av förseningar hos tidigare talare, tvingades BrainCools vd Martin Waleij hålla ett rasande tempo i sin presentation inför ett femtiotal unga aktiesparare och intressenter som anmält sig till BrainCool direkt. Martin Waleij presenterade bolagets bakgrund och de olika affärsområden man satsar på, samt gav en översiktlig bild av nuläge och framtid. BioStock bevakade eventet och summerar intrycken från BrainCools presentation nedan.
Det övergripande intrycket som förmedlades var att väldigt mycket har hänt i BrainCool på kort tid, inte minst för ett bolag i medtechbranschen. Martin Waleij betonade hur snabbt det har gått från att bolaget noterades i maj 2014 till att i dagsläget redan ha två produkter CE-märkta och på väg ut på marknaden.
Samtliga tre affärsområden; stroke, hjärtstopp och oral mukosit (OM) berördes, men åhörarna fick också klart för sig att man från BrainCools sida ser stor potential för fler användningsområden för bolagets kylningsteknologi framöver.
På en direkt fråga om tidsplanen för projekt “XXX” svarade Martin Waleij att bolaget utvärderar projektet i akademiskt samarbete och har utfört egna tester och utvärderingar, men att man inväntar godkännande på en etikansökan för att inleda en klinisk studie. Han förklarade också att man från bolagets sida valt att inte gå ut med några detaljer kring projektet förrän man är säkra på att det kommer att resultera i ett nytt affärsområde för bolaget. När information om detta delges marknaden (vilket enligt VD bör ske “inom en, två eller tre månader”) kommer man således att ha kommit en bra bit på vägen i projektet.
Bolaget inväntar produktgodkännanden på flera marknader (t ex Japan och Australien) och bedömer att chanserna är mycket goda till att snabbt få partner-/distributionsavtal på plats så snart man har fått klartecken från de regulatoriska myndigheterna. Martin Waleij nämnde att BrainCool utvärderas i Japan , Korea och Kina av ett antal större välrenommerade bolag. I Europa utvärderar man ett antal partners på prioriterade marknader.
På frågan om när bolaget kan förväntas se intäkter svarade Waleij att han dels räknar med att man kan sälja ett par system under innevarande år, men betonade också att kommande partneravtal med distributörer i sig direkt kommer att innebära konkret försäljning. Något som alltså kan ske snabbt vid godkännande.
Till varje system som säljs kommer engångsprodukter i form av kyl-pads som ska bytas ut för varje patient. Denna modell har erhållit reimbursement i bl a Japan och Korea med belopp om 12 000-14 000 SEK per kit, vilket innebär att affärsmodellen med engångsprodukter kommer att generera betydande löpande intäkter per patient.
I en hypotetisk diskussion angående prissättningen av en förmodat unik produkt som kan motverka oral mukosit – i jämförelse med läkemedel som ofta är oerhört dyra om de har en unik terapeutisk egenskap – menade Martin Waleij att det kanske kunde vara etiskt att sätta ett lägre pris på produkten för att göra den tillgänglig även på marknader med begränsade ekonomiska förutsättningar för medcintekniska produkter, t ex mellanöstern och Afrika. I slutänden handlar dock prissättningen ofta om reimbursement, vad försäkringsbolagen är beredda att betala för behandlingar.
Martin Waleij berättade också att designen av den kliniska studie för OM man gör i Sverige kan ligga som grund för ett godkännande även i USA, och att studieprotokollet nu även innehåller ett flertal hälsoekonomiska parametrar, vilket kan komma att underlätta en reimbursement-process. Martin Waleij gissar att det kommer att krävas studier även i USA för att etablera produkten på marknaden där – dock, om de studierna inte behöver vara övervakade av FDA, dvs om den svenska studien kan ligga som grund för ett godkännande, finns stora besparingar att göra för BrainCool.
Under presentationen uppdaterade Martin Waleij även åhörarna om samarbetet med EuroHYP, och berättade att EuroHYP-styrelsen har beslutat om förändringar i behandlingsregimen från 24 timmars behandling till 12 timmar. Detta kan enligt Waleij innebära att studiestarten senareläggs, men man har en nära dialog med EuroHYP:s styrelse och räknar från bolagets sida med att man bör vara igång senast under Q1 2016. Det pågår redan idag utvärderingar av BC systemet med s.k. key opinion leaders inom EuroHYP, något som enligt Martin Waleij kommer att rendera i presentationer av resultat redan under första halvan av 2016 – en händelse som kommer vara av stor betydelse för bolaget.
På frågan om hur han ser på kylningsbolaget Quickcool som nu är på väg in på AktieTorget, blev svaret att BrainCool i praktiken inte ser på dem som egentliga konkurrenter.
– Vår teknologi skiljer sig mycket från deras. Vi ser snarare att våra konkurrenter finns bland de stora bolagen Bard, som har ett system för ytkylning som heter Arctic Sun, och det japanska bolaget Asahi Kasei, som förvärvat Zoll. Det är bolag som idag har en årlig försäljning på runt en miljard SEK. Det finns andra också, med kylningsmetoder via kateter osv, men de metoderna har inte vunnit någon marknadsacceptans. Våra produkter har ett antal unika funktioner som skiljer sig från konkurrenternas, funktioner som vi nyligen lämnat in patentansökningar för, avslutade Martin Waleij.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev