Home Intervjuer Mentices vd: ”Vi har marknadens mest avancerade lösningar”

Mentices vd: ”Vi har marknadens mest avancerade lösningar”

Göran Malmberg

Mentices vd: ”Vi har marknadens mest avancerade lösningar”

27 november, 2023

Mentice växer snabbt och har i dag en marknadsandel på över 50 procent inom simuleringslösningar för endovaskulära ingrepp. BioStock kontaktade vd Göran Malmberg för att få veta mer om konkurrenslandskapet, bolagets position på den snabbväxande marknaden och möjligheterna att plocka ytterligare marknadsandelar.

Mentice utvecklar högteknologiska lösningar för simulering till sjukvården, med fokus på endovaskulära behandlingar (bildstyrd intervention). Detta är minimalinvasiva ingrepp där bildstyrning (röntgenstrålning och/eller ultraljud) används för att navigera instrument genom kärlen för att exempelvis öppna upp ett blockerat kärl med ballongsprängning, byta hjärtklaff eller behandla aneurysm. Mentices simuleringsprodukter används för att träna specialisters färdigheter vid dessa ingrepp i en verklighetstrogen miljö.

Marknad under tillväxt

Efterfrågan på simuleringslösningar växer i takt med ökade krav på träning för medicinsk personal och fokus på patientsäkerhet. Dessutom har teknologiska framsteg lett till mer avancerade och komplexa ingrepp som kräver mer träning och förberedelser.

Den totala globala marknaden för medicinsk simulering uppskattades vara värd 2,18 miljarder USD år 2022 och förväntas växa med en årlig tillväxttakt på 16,7 procent från 2023 till 2030.

Konkurrenter

Det finns flera bolag som utvecklar simuleringsbaserade träningsverktyg inom sjukvården, men bara ett fåtal som är aktiva inom samma område som Mentice, d.v.s endovaskulära ingrepp.

En av bolagets främsta konkurrenter är Simbionix, ett israeliskt bolag som förvärvades av Göteborgsbaserade Surgical Science under 2021. Surgical Science bedriver också verksamhet inom simulering för endovaskulära ingrepp, men fokuserar även på flertal andra typer av kirurgiska ingrepp. Området för endovaskulära ingrepp är en mindre del av deras verksamhet.

Ytterligare ett bolag inom simulering är kanadensiska CAE System som är mest kända för sina simuleringstekniker inom flygindustrin, men som också har etablerat sig inom sjukvårdssektorn genom dotterbolaget CAE Healthcare, som precis sålts vidare till Madison Industries.

Mentice vd om bolagets konkurrensfördelar

Göran Malmberg
Göran Malmberg, vd på Mentice

Mentice har en stark ställning inom sin nisch, där de säger sig ha en marknadsandel på över 50 procent. Bolaget ser en ökad efterfrågan på produkterna från både medicinteknikindustrin och sjukhusmarknaden, och passerade 200 Mkr i omsättning för verksamhetsåret 2022.

Trots att Mentice har en stark ställning inom sitt segment, så arbetar de kontinuerligt med att stärka positionen på marknaden. BioStock kontaktade Mentices vd, Göran Malmberg, för att få höra hur hans tankar går kring bolagets marknadsposition.

Först och främst, det finns en uppsjö kirurgiska ingrepp som man kan ta fram simuleringar till. Varför har ni valt att nischa in er på endovaskulära ingrepp?

– Det är av flera skäl. Vi har en väldigt stark teknisk plattform som vi kan använda för alla procedurer och alla de specialiteter vi arbetar med, det finns en stor nytta och en kommersiell motpart eftersom området utvecklas och växer mycket snabbt. Sedan är det fördelaktigt att vi arbetar med ett område där vi har störst kompetens samtidigt som vi har etablerat en långsiktig relation både med kunder och experter inom detta område.

Hur ser du på er marknadsandel och era fördelar jämfört med konkurrenterna?

– Vi har ett etablerat varumärke och väldigt stark kundbas, men den primära drivkraften bakom vår framgång är vår teknologi och den funktionalitet som våra produkter erbjuder. Vi har marknadens mest avancerade lösningar och vi vet att en kund med ett väldefinierat mål alltid kommer att välja Mentice.

Vad gör ni för att stärka er position inom er nisch ytterligare?

– Vi arbetar hela tiden med att förstärka vår kärnfunktionalitet samtidigt som vi utvecklar stöd för nya procedurer och kliniska device. Vi breddar ständigt vår portfölj så att vi kan hantera en större del av våra kunders behov. Exempel på detta är vår Physical Simulation från förvärv av Vascular Simulations 2020 som erbjuder simulering i 3D-printade kärlstrukturer samt vårt förvärv av Ankyras under 2022 som är en regulatoriskt godkänd precisionsmedicinsk lösning som hjälper läkare att välja storlek på device samt placering av instrument för en specifik patient (behandling av aneurysm i hjärnan).

– Generellt sätt så vill vi förflytta oss mer och mer till patientspecifik information och flytta oss närmare den kliniska verksamheten där vi ser att vi kan erbjuda lösningar som hjälper specialister både före, under och efter en operation/intervention.

Hur tror ni att marknaden för endovaskulära ingrepp kommer att utvecklas framöver, och hur planerar ni att anpassa er till dessa förändringar?

– Vi ser en fortsatt väldigt snabb utveckling inom många områden där tillväxtmöjligheterna för våra kunders produkter är mycket stora. Generellt så ser vi en möjlighet att öka attraktiviteten för våra produkter genom att erbjuda lösningar som är attraktiva också för de mest erfarna läkarna. Här är patientspecifika lösningar en nyckel men även fler produkter inom precisionsmedicin som ger läkare vägledning för att kunna erbjuda den mest effektiva vården för varje patient.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev