Home Intervjuer BrainCools USA-samarbete med ZOLL officiellt lanserat – kan komma att utökas

BrainCools USA-samarbete med ZOLL officiellt lanserat – kan komma att utökas

BrainCools USA-samarbete med ZOLL officiellt lanserat – kan komma att utökas

25 juli, 2023

BrainCool tecknade i maj i år samarbetsavtal med amerikanska medicinteknikjätten ZOLL. Avtalet som värderas till minst 100 MSEK omfattar USA och ett antal nyckelmarknader i Europa. Parterna överväger nu enligt uppgift att utvidga samarbetet till fler marknader, bland annat i Asien. BioStock kontaktade BrainCools vd Martin Waleij för en kommentar.

BrainCools partnerskap med ZOLL, som under gårdagen lanserades officiellt, omfattar initialt USA, Tyskland, Schweiz och Österrike och täcker därmed några av de viktigaste globala med tech-marknaderna. Inom ramen för avtalet kommer den amerikanska partnern att marknadsföra och sälja BrainCool System (under varumärket IQool System i USA), bolagets mest avancerade produkt för kontrollerad temperaturreglering av intensivvårdspatienter inom indikationer som hjärtstopp och neurologisk feber.

Ett viktigt tillägg i produktportföljen

ZOLL beskriver i sin pressrelease IQool System som en “högkvalitetsprodukt för avancerad kontrollerad ytkylning med intuitivt användargränssnitt, precisa kalibreringsmöjligheter samt exakt temperaturreglering”. Med IQool System i sitt utbud anser man sig nu kunna erbjuda en unik kombination av produkter för att möta vårdens och klinikernas ökande behov av kvalitativa behandlingsalternativ.

Christopher Barnabas, President of ZOLL Circulation, kommenterar också samarbetet:

“Expanding ZOLL’s temperature management offering to include a high-quality surface option supports our mission to improve patient outcomes and help save lives.”

Största kommersiella genombrottet för BrainCool

Med ett garanterat ordervärde om minst 100 MSEK utgör avtalet med ZOLL det enskilt största kommersiella genombrottet för BrainCool sedan bolaget bildades. Partnerskapet innebär i praktiken också en avgörande förändring av BrainCools försäljningsstrategi på USA-marknaden, från egen direktförsäljning till partnerdistribution, vilket väntas ge ett flertal fördelar som vd Martin Waleij tidigare belyst i BioStocks studio.

Första planerad leverans till ZOLL har beräknats till i april 2024. Redan nu har dock BrainCool rapporterat tilläggsorder om 20 system och förbrukningsartiklar som ligger utanför avtalet. Enligt ZOLLs pressmeddelande kan dessutom ytterligare marknader komma att adderas till samarbetet. BioStock kontaktade Martin Waleij för att få en kommentar kring dessa nya uppgifter.

Martin Waleij, vd BrainCoolMartin, kan du först berätta kort hur den inledande fasen av samarbetet med ZOLL har varit?

– Vi har förutom ett antal utbildningar och workshops i både USA och Tyskland genomfört ett flertal presentationer om vårt samarbete, dels för BrainCools kunder men även inom vår partners kundbas. Ett antal ansökningar har också genomförts för att inkludera vår produkt i existerande avtal med inköpsorganisationer som ZOLL redan har på plats i både USA och Tyskland, vilket kommer underlätta lanseringen av produkten.

Enligt ZOLL överväger man redan att utöka samarbetet till att omfatta fler marknader, vad är bakgrunden till de tankarna?

– Det finns ett tydligt intresse från vår partner att utöka samarbetet till flera länder vilket också indikeras i gårdagens pressmeddelande där lanseringen av IQool offentliggjordes.

»Ett utökat samarbete ligger så klart även i vårt intresse, men samarbetet med ZOLL har samtidigt lett till ett stort intresse från andra aktörer.« – Martin Waleij, vd BrainCool

ZOLL nämner specifikt Asien, där BrainCool idag redan har några distributionspartners på plats. Kan du gå närmare in på vilka länder som skulle kunna bli aktuella?

– Egentligen inte. Ett utökat samarbete ligger så klart även i vårt intresse, men samarbetet med ZOLL har samtidigt lett till ett stort intresse från andra aktörer. Vi ser en mycket stor potential i USA så vi behöver nu utvärdera noga när i tiden vi kan uppnå ett optimalt avtal för BrainCool.

– Vi ser även att sannolikheten är stor att vi inom de kommande åren kommer lansera en produkt för TTM-behandling kombinerat med trombektomi, d.v.s. behandling av blodproppsinducerad stroke, vilket även skulle kunna gynna en merförsäljning av BrainCool System. Här har redan ett antal aktörer med renoldad inriktning på stroke visat intresse för våra produkter.

Kan du kommentera kring vilka implikationer en utökning av samarbetet skulle ha för det tidigare kommunicerade minsta ordervärdet om 100 MSEK?

– Nej, vi kommer inte att kunna offentliggöra detaljer i den omfattningen då det inte gynnar implementeringen av vår produkt i konkurrens med den nuvarande marknadsledaren Arctic Sun. Det är en kravbild från Zoll att vi måste ta det i beaktande, vilket vi även stämmer av med Nasdaq.

– Emellertid kommer våra distributionsavtal vara av samma karaktär som det nuvarande avtal vi har med ZOLL och vi kommer givetvis att kommentera utvecklingen av samarbetet i våra kvartalsrapporter.

»Vi har tagit höjd för att potentialen i USA är väsentligt större än de initialt lagda ramordrarna.«

Har BrainCool kapacitet i dagsläget att skruva upp tillverkningstakten och ser du något omedelbart behov av uppskalningsförmågan om Asien läggs till i ZOLLs distributionsnät?

– Ja, vi har tagit höjd för att potentialen i USA är väsentligt större än de initialt lagda ramordrarna. Vi kommer i händelse av att vi sluter avtal för nya marknader såledels ha möjlighet att skruva upp upprampningen ytterligare.

I vilken mån kommer ni – eller ZOLL – att uppdatera marknaden avseende orderingång och försäljning inom ramen för avtalet framgent?

– Vi har i samråd med ZOLL kommit överens om att uppdateringen kring utvecklingen huvudsakligen ska ske genom våra kvartalsrapporter, så att inte våra konkurrenter skall få mer information än nödvändigt.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev