Home Nyheter Toleranzia inleder 2023 starkt

Toleranzia inleder 2023 starkt

Toleranzia kommenterar kvartalsrapporten

Toleranzia inleder 2023 starkt

10 maj, 2023

Intresset kring Toleranzias utvecklingsprojekt fortsätter att växa. Samtidigt som man snart inleder toxikologiska studier med TOL2 har bolaget gjort nya upptäckter som stärker projektens potential, konstaterar Toleranzias vd Charlotte Fribert.

Toleranzia driver två läkemedelsprojekt inom autoimmuna sjukdomar: läkemedelskandidaten TOL2 mot myastenia gravis (MG) och läkemedelskandidaten TOL3 mot ANCA-vaskulit.

Bolaget har på senare tid fått allt mer uppmärksamhet för sitt tolerogenbaserade koncept. Tekniken syftar till att återställa immunförsvarets tolerans mot kroppsegna ämnen och vävnader, något som satts ur spel vid autoimmuna sjukdomar. Konceptet skiljer sig helt från existerande behandlingar som verkar ospecifikt och hämmande på immunförsvaret, vilket innebär att de enbart lindrar symptomen och samtidigt kan ge allvarliga biverkningar.

Toleranzias läkemedelskandidat TOL2 riktar sig specifikt mot endast den del av immunförsvaret som orsakar MG. Förhoppningen är att kunna erbjuda patienter en potentiellt botande behandling som inte innebär några allvarliga biverkningar.

Ökande intresse kring Toleranzias projekt

I fjol presenterade Toleranzia positiva prekliniska data i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Frontiers in Immunology samt vid den ledande MG-konferensen Myastenia Gravis Foundation of America’s International Conference. Sedan dess har intresset för bolagets läkemedelsprojekt fortsatt att öka. Från att många intresserade läkemedelsbolag tidigare velat öppna för partnerskap längre fram i utvecklingen finns det idag ett uttalat intresse att titta närmare på TOL2-projektet redan nu. Detta intresse bygger Toleranzia aktivt vidare på. I februari deltog bolaget vid den sjätte upplagan av Antigen-Specific Immune Tolerance Summit, som i år hölls i Boston, USA.

”Mötet lyfte fram de betydande framsteg som görs inom området immuntolerans och toleransinduktion just nu, vilket gör det otroligt spännande att själva vara en central aktör på denna arena”, skriver vd Charlotte Fribert i rapporten för det första kvartalet 2023.

Nya lovande resultat

Toleranzia verkar av allt att döma få fortsatt anledning att hålla branschen uppdaterad om projektens utveckling. Nyligen gick bolaget ut med mycket lovande resultat från en omfattande preklinisk studie. I studien har man undersökt effekten av vissa kombinationer av proteinbaserade tolerogener och olika immunmodulerande läkemedel.

Studieresultaten visade entydigt på att vissa kombinationer drastiskt ökade behandlingseffekten. Det har lett till att Toleranzia lämnat in en patentansökan som omfattar nya förbättrade kombinationsterapier för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolaget är övertygat om att upptäckten kommer att betyda mycket för såväl existerande utvecklingsprojekt som för Toleranzias plattform för toleransinducerande läkemedel i stort.

Batch till tox-studien färdigproducerad

En av årets viktiga milstolpar är den GLP-toxikologiska studien med TOL2. Det är det sista steget innan en läkemedelskandidat går in i kliniska studier. Bolagets tillverkningspartner 3P Biopharmaceuticals slutförde nyligen en teknisk batch av TOL2 som man kommer att använda i tox-studien. Nästa steg är att tillverka en storskalig batch av GMP-kvalitet som ska användas i den kliniska studien.

”Arbetet med att ta fram en slutlig formulering för läkemedelssubstansen pågår för fullt och initiala resultat indikerar att det kan bli fråga om en frystorkad produkt, vilket kan ge betydande fördelar i form av förenklad lagring och distribution samt ökad hållbarhet”, skriver Charlotte Fribert.

TOL3-projektet får forskningsanslag från Vinnova

Även inom TOL3-projektet har bolaget gjort framsteg den senaste tiden. Toleranzia kunde nyligen meddela att bolaget fått forskningsanslag från Vinnova som innebär ett tillskott på 1,7 Mkr. Projektet drivs tillsammans med njurforskningslabbet vid Lunds universitetssjukhus, Region Skåne och SciCross AB.

Ser positivt på att inom kort inleda kliniska studier med TOL2

Samtidigt som fullt fokus ligger på att få de återstående prekliniska pusselbitarna på plats genomför Toleranzia även alltmer detaljarbete kring planläggandet av den kliniska studien inför ansökan om myndighetsgodkännande för studien. En central del i planeringsprocessen är ett ”Clinical Advisory Board”-möte. Detta möte kommer bolaget genomföra tillsammans med internationella experter i slutet av maj. En annan viktig pågående aktivitet är utvärdering och kontraktering av den bäst lämpade kliniska kontraktsforskningorganisationen som ska ansvara för genomförandet av själva studien.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev