Home Intervjuer Iconovos vd om anslaget från Bill & Melinda Gates Foundation

Iconovos vd om anslaget från Bill & Melinda Gates Foundation

Bill & Melinda Gates Foundation

Iconovos vd om anslaget från Bill & Melinda Gates Foundation

12 augusti, 2022

Iconovo har erhållit ett anslag på 9 Mkr från Bill & Melinda Gates Foundation för att snabbt kunna bygga upp en storskalig tillverkning av inhalationsbehandlingar i händelse av en ny pandemi. Projektet baseras på inhalatorn ICOone Nasal och planeras att genomföras fram till mitten av 2023. Bolagets vd Johan Wäborg berättar mer om den långsiktiga målsättningen med projektet i en intervju med BioStock.

Iconovo utvecklar nya och generiska inhalationsläkemedel i samarbete med internationella läkemedelsbolag. Produkterna baseras på bolagets egna inhalatorplattformar ICOone och ICOone Nasal, ICOres, ICOcap och ICOpre.

Miljonanslag för utveckling av behandling inför nästa pandemi

Bill & Melinda Gates Foundation jobbar med att bekämpa fattigdom, sjukdomar och orättvisor runt om i världen och är en av världens största välgörenhetsorganisationer. Nu väljer stiftelsen att ställa cirka 9 Mkr till förfogande för optimering av ICOone Nasal för behandling av virusinfektioner i luftvägarna. Projektet förväntas resultera i en tillverkningsmodell där man snabbt ska kunna producera miljontals inhalatorer med låg kostnad när nästa pandemi slår till, berättar bolagets vd Johan Wäborg i ett pressmeddelande:

»Covid-19-pandemin har visat hur viktigt det är att snabbt och brett tillgängliggöra läkemedel och vacciner mot luftvägsinfektioner. När nästa pandemi slår till, eller om den nuvarande pandemin håller i sig, bör det finnas en inhalator på plats som möjliggör snabb, kostnadseffektiv utveckling och förenklad global distribution av nya inhalationsbehandlingar. «

ICOone särskilt fördelaktig i låg- och medelinkomstländer

Det finns idag stora ojämlikheter i distributionen av läkemedel mellan olika delar av världen, vilket både Bill & Melinda Gates Foundation och Iconovo vill förändra. Inhalatorplattformen ICOone möjliggör en låg tillverknings-och behandlingskostnad och transport utan kylkedja, vilket kan öka tillgängligheten av viktiga läkemedel för människor i delar av världen med begränsade ekonomiska resurser och bristande infrastruktur.

ICOone Nasal är särskilt lämpad för korttidsbehandlingar, vaccination och vid-behovsmedicinering. Inhalatorn drivs av användarens egen inandning vilket ger en jämn och naturlig fördelning i luftvägarna. Läkemedlet kan styras till att stanna i näsan eller transporteras vidare ner i luftvägarna genom att anpassa partikelstorleken i substansen.

Johan Wäborg
Johan Wäborg, vd Iconovo

Vd berättar om projektets långsiktiga möjligheter

BioStock kontaktade Iconovos vd Johan Wäborg för att få veta mer om ICOone Nasal, anslaget från Bill & Melinda Gates Foundation och projektets möjliga positiva implikationer.

Först och främst, hur kom ni i kontakt med Bill & Melinda Gates Foundation?

– Stiftelsen kontaktade oss första gången under hösten 2021, de blev intresserade av vår teknologi genom vår marknadsföring och pressmeddelanden för de nya avtal vi ingått.

Varför valde Bill & Melinda Gates Foundation att ge just Iconovo ett anslag?

– Framförallt var Gates Foundation väldigt intresserade av ICOone som inhalationsplattform och de förstod snabbt att teknologin är unik i sitt slag. Man kan genom ICOones smarta och enkla konstruktion producera inhalationsbehandling till väldigt låg kostnad.

– I låginkomstländer krävs det ofta att ett läkemedel eller vaccin inte kostar mer än 1 US-dollar, för att det ska kunna användas. Då krävs smarta och flexibla lösningar vilket vi kan erbjuda med vår ICOone plattform.

Ligger det här projektet inom Iconovos vanliga affärsverksamhet?

– Detta projekt ligger helt i linje med vår vision för ICOone – att kunna ersätta injektioner.  Vi har även andra projekt där vi kommer kunna dra nytta av den kunskap vi får genom det här projektet. Vi hoppas på att vårt kunnande och engagemang inom området även ska attrahera fler kunder. Vi vill ta en ledande position inom omställningen från injektion till inhalation och nu har vi fått ett fint kvitto från Bill & Melinda Gates Foundation på att vi är på rätt väg.

»Detta projekt ligger helt i linje med vår vision för ICOone – att kunna ersätta injektioner.  Vi har även andra projekt där vi kommer kunna dra nytta av den kunskap vi får genom det här projektet.«

Skulle du kunna berätta lite mer om vad som ska genomföras i projektet?

– Projektet har flera delar och först ska vi undersöka hur vi administrerar behandling till både näsa och lunga med ICOone Nasal. Tanken är att kunna täcka hela den yta i våra andningsvägar som först blir exponerade för ett virus, med exempelvis ett antiviralt läkemedel. Vi ska även optimera och undersöka användarvänligheten för dessa produkter i en miljö motsvarande den som finns i många låginkomstländer.

Det är såklart svårt att prediktera vilket virus och vilka medicinska substanser som kommer att vara relevanta i nästa pandemi, men har ni några tankar om vad som skulle passa just detta projekt?

– Tanken är att skapa en teknologiplattform och på sikt även en produktionsplattform som kan gå att använda för flera olika typer av antivirala behandlingar som behövs globalt vid pandemier. Just nu utgör covid-19 ett tydligt exempel, men även andra luftvägsvirus kan komma i fråga, exempelvis RS-virus, influensavirus och varianter av coronavirus.

Slutligen, vad kan projektet innebära för Iconovo i det långa loppet?

– Först och främst så är det här ett projekt inom vår kärnverksamhet, så projektet i sig är en framgång. Vår vision är att använda målinriktad inhalation istället för systemisk behandling av hela kroppen, där det är möjligt, eftersom det har så många fördelar. Bill & Melinda Gates Foundation delar vår vision och har kunnande, engagemang och resurser som blir viktiga för framdriften av det här projektet och som vi har nytta av i andra projekt.

– Förhoppningsvis kan samarbetet med stiftelsen öppna dörrar för Iconovo till andra aktörer i deras nätverk. Ur sjukvårdens perspektiv kan det här projektet ge global effekt på tillgången till effektiv behandling i samband med nästa pandemi.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev