Home Nyheter Cereno Scientifics CS014 lockar intresse inom det medicinska samfundet

Cereno Scientifics CS014 lockar intresse inom det medicinska samfundet

Cereno CS014 attracts interest

Cereno Scientifics CS014 lockar intresse inom det medicinska samfundet

18 maj, 2022

Cereno Scientifics läkemedelsportfölj fortsätter att väcka uppmärksamhet inom det medicinska samfundet, denna gång med den prekliniska läkemedelskandidaten CS014, en epigenetisk modulator baserad HDAC-hämning. Tidigare denna månad nominerade bolaget CS014 som ny läkemedelskandidat från det prekliniska HDACi-programmet, för vidare utveckling mot klinisk fas. Cereno har nu erhållit godkännande för ett abstract som visar lovande data rörande förmågan hos CS014 att förebygga trombos, utan ökad risk för blödning. Abstractet kommer att presenteras ESC Congress 2022.

Cereno Scientific utvecklar läkemedelskandidater inom området hjärt-kärlsjukdom (CVD). I takt med att bolaget går vidare med sin fas II-utvärdering av den ledande läkemedelskandidaten CS1, som utvecklas för behandling av den sällsynta CVD-sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH), fortsätter Cereno att göra framsteg med sina prekliniska program som syftar till att leverera nya och bättre CVD-behandlingar. Nyligen nominerade bolaget två prekliniska kandidater för vidare utveckling mot klinisk fas: CS585 från PCA-programmet (ProstaCyclin Analog) och CS014 från HDACi-programmet (histondeacetylashämmare). Läs mer här.

Det prekliniska CS014-programmet gör betydande framsteg

CS014 bygger liksom CS1 på Cerenos epigenetiska moduleringsplattform, baserat på HDAC-hämning (histondeacetylas), vilket är ett nytt tillvägagångssätt för CVD-behandling. Läs mer här.

Under 2019 förvärvades CS014 från Emeriti Bio. År 2020 samarbetade Cereno Scientific med Dr Michael Holinstat vid University of Michigan, som också är chef för translationell forskning vid Cereno, för att ytterligare avancera utvecklingen genom ett komplett prekliniskt HDACi-program.

Under 2021 förlängdes samarbetet med University of Michigan med målet att ta ytterligare en läkemedelskandidat till klinisk utveckling och därmed utöka Cereno Scientifics framtida portfölj av kliniska kandidater med epigenetisk potential inom CVD. I februari 2022 meddelade Cereno att de framsteg som gjorts med CS014 utlöste en ej offentliggjord milstolpsbetalning till Emeriti Bio, vilket också ledde till att en ny patentansökan lämnades in.

Genom HDACi-programmet avser Cereno att uppfylla kraven för att kunna starta den första kliniska prövningen i människa (first-in-human) för denna nya HDACi-behandling under 2023.

Cereno presenterar tre abstracts viktiga vetenskapliga kongresser i sommar

Nyligen accepterades Cereno för en muntlig presentation av ett abstract vid European Hematology Association (EHA) 2022 Hybrid Congress. Vid konferensen, som äger rum i Wien, Österrike den 9–12 juni, kommer Cereno att visa lovande data rörande den prekliniska kandidaten CS585, en stabil, selektiv och potent prostacyklinreceptoragonist och dess förmåga att förhindra trombos utan att öka risken för blödning. BioStock har skrivit om bakgrunden till, och den potentiella effekten av, denna presentation här.

Avseende den kliniska kandidaten CS1 tillkännagav Cereno nyligen godkännandet av ett abstract rörande den innovativa utformningen av den pågående fas II-studien i PAH, som använder Abbotts banbrytande teknik CardioMEMS för kontinuerlig lungtrycksövervakning.

Detta abstract kommer att presenteras som en posterpresentation vid 15th Annual World Congress on Pulmonary Vascular Disease som äger rum i Aten, Grekland, den 22–26 juni 2022. Abstractet lämnades in av Cerenos Dr. Raymond Benza, en global key opinion leader inom PAH, tillika huvudprövare för fas II-studien, tillsammans med partnern Abbott. Dr. Benza kommer också presentera postern på konferensen.

Denna vecka meddelade Cereno att man har tilldelats ännu ett godkännande för en muntlig presentation av ett abstract, den här gången rörande CS014. Abstraktet bär titeln CS014 is a novel HDAC inhibitor regulating platelet activity, fibrinolysis and clot stability for prevention of thrombosis without increased risk of bleeding. Dr Holinstrat kommer att presentera datan vid prestigefyllda ESC Congress 2022 som arrangeras av European Cardiology Society i Barcelona den 26–29 augusti.

Denna data är betydelsefull för Cereno eftersom bolaget nu har två prekliniska kandidater med en bevisad förmåga att förebygga trombos utan att öka risken för blödning, vilket är ett omfattande medicinskt problem på en marknad värd cirka 45 miljarder USD.

Cerenos vd Sten R. Sörensen kommenterade nyligen nyheten i ett pressmeddelande:

»Det är mycket spännande att vår poster blivit utvald som en modererad oral posterpresentation bland många andra bidrag. Det är ett bevis på vägen och riktningen vi utvecklar CS014 i och de resultat som visats i det prekliniska utvecklingsprogrammet hittills. Tillsammans med data från vår andra prekliniska kandidat CS585 har vi två starka läkemedelskandidater som visar effekt i förebyggande av trombos utan ökad risk för blödning – trombos är en nyckelmekanism i många komplikationer vid kardiovaskulära sjukdomar.«

Validering från det medicinska samfundet

Att detta abstract har accepterats för presentation, liksom de för CS1 och CS585, är tecken på Cerenos fortsatta framsteg med sina kliniska och prekliniska program. Att få acceptans från det medicinska samfundet vid dessa stora CVD-konferenser, representerar såväl en form av validering, som ett stort intresse för Cerenos tillgångar.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev