Home Intervjuer Newburys vd om börsinträdet

Newburys vd om börsinträdet

Newbury

Newburys vd om börsinträdet

14 januari, 2022

Lundabaserade Newbury Pharmaceuticals vill optimera vägen från labbet till patienten. Istället för att bedriva egen läkemedelsutveckling fokuserar man på sitt expertområde – registrering och kommersialisering – och inlicensierar produkter i  kommersialiseringsskede. Med en bred produktportfölj står bolaget nu inför en notering på First North och en tillhörande kapitalresning om 50 Mkr. BioStock kontaktade vd Lars Minor för att få veta mer.

Under sina många år inom läkemedelsbranschen, bl.a. som grundare och vd för Bluefish Pharma, stötte Karl Karlsson på många kompetenta innovatörer, men han tyckte att det saknades en aktör vars fokus låg på specialläkemedel och egna varumärken. Insikten resulterade 2020 i grundandet av Newbury Pharmaceuticals, ett bolag där Karlsson numera är styrelseordförande och vars affärsmodell går ut på att på ett effektivt sätt ta nya läkemedel hela vägen till patienterna.

Inlicensiering och kommersialisering

Grundtanken är enkel – varje aktör inom läkemedelsutveckling ska fokusera sina resurser på det område där de har sin specifika spetskompetens, för att på så sätt optimera processen från idé till patient. Newbury Pharmaceuticals expertis finns inom registrering och kommersialisering, varför man inlicensierar innovativa läkemedelsprodukter istället för att bedriva egen forskning och utveckling. Därigenom kombinerar bolaget sina och sina partners styrkor i den gemensamma strävan att ta nya läkemedel till marknaden.

I tillägg till innovativa produkter så inlicensieras även läkemedelsprodukter där originalläkemedlet står inför förlust av exklusivitet. Baserat på sin produktmix beskriver sig Newbury Pharmaceuticals som ett läkemedelsbolag med en hybridmodell – med fokus på specialläkemedel och egna varumärken.

Fokus på specialläkemedel

Verksamheten fokuserar särskilt på receptbelagda specialläkemedel inom cancer och sällsynta sjukdomar på den skandinaviska marknaden. Med specialläkemedel avses vissa läkemedel inom specialiserad vård och som ofta är mycket kostsamma, vilket begränsar patienternas tillgång till dem. Detta vill Newbury Pharmaceuticals ändra på genom att erbjuda kostnadseffektiva alternativ.

Givet bolagets hittillsvarande tillväxttakt verkar affärsmodellen ha stor attraktionskraft. Newbury Pharmaceuticals produktportfölj av läkemedel har nämligen utökats från 11 produkter i slutet av 2020 till nuvarande 27 produkter. Portföljen spänner över olika områden, med tyngdpunkten på onkologi där man idag har 11 produkter. Förutom 4 inom sällsynta sjukdomar och 4 inom neurologi har man även 9 produkter inom andra indikationer.

Nytt intressant projekt inom sällsynta sjukdomar

Så sent som i mitten av december kom bolagets senaste besked om utökning av dess produktportfölj. Då tecknade man nämligen avtal om en exklusiv licens gällande Norden för att kommersialisera en version av Teduglutide, där originalläkemedelet idag säljs av Takeda under varumärkesnamnet Revestive. Läkemedlet riktar sig mot den sällsynta sjukdomen korttarmssyndrom, ett tillstånd där det idag finns en stor efterfrågan på en behandling med en lägre prislapp, och Newbury Pharmaceuticals målsättning är att vara First-to-File och First-to-Market när originalläkemedlets patent går ut.

Vd berättar mer

VdNewbury
Lars Minor, vd för Newbury Pharmaceuticals

BioStock kontaktade Newbury Pharmaceuticals vd Lars Minor för att få veta mer om bolagets affärsmodell, den kommande noteringen och hur vägen framåt ser ut.

Lars, vilka är de främsta fördelarna med er affärsmodell?

– Newbury Pharmaceuticals bidrar till samhället genom att erbjuda en rad receptbelagda läkemedel som behandlar cancer och sällsynta sjukdomar. Strategin är att bygga en stark portfölj av både specialläkemedel och egna varumärken.

– Fokus ligger på inlicensiering av produkter från strategiska partners som utvecklar och producerar produkterna. Newbury koncentrerar sig på myndighetsgodkännande och marknadsföring av dem. Genom vårt starka nätverk av strategiska partners kan vi erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga produkter till kunder och patienter.

Ni har idag 27 produkter i er portfölj. Hur väljer ni vilka produkter ni ska investera i?

– Portföljen har växt från 11 till 27 produkter som är klara för lansering under perioden 2022 – 2027. Vi fokuserar på specialläkemedel och innovativa värdehöjande läkemedel. Vårt primära fokus har varit onkologi med 11 produkter och sällsynta sjukdomar med i dagsläget 4 produkter.

När kommer ni att lansera er första produkt och hur ser Newburys lanseringsstrategi ut?

– Vi har en stadig ström av produktlanseringar mellan 2022 och 2027 varav 8 förväntas vara genomförda vid slutet av 2023. Den första produkten lanseras under 2022 och följs sedan av fler under året.

Är det någon enskild av era produkter som ni har särskilt stora förhoppningar för?

– I december slöt vi ett strategiskt avtal för inlicensiering av en behandling av korttarmsyndrom för Norden och vi stärkte därigenom vårt strategiska fokus på sällsynta sjukdomar. Det är en exklusiv licens att kommersialisera vår egen version av Teduglutide 5 mg i Norden. Vår ambition är att vara first-to-file och first-to-market när patentet förfaller i denna mycket komplexa injicerade peptidbehandling.

– Detta tillskott i vår portfölj innebär en unik möjlighet för oss att hjälpa fler människor som lider av korttarmssyndrom att få tillgång till denna innovativa behandling – och det är ett exempel på tillämpning av vår strategi att bli regionala marknadsledare inom specialläkemedel och egna varumärken.

Ni står nu inför en notering på First North, varför väljer ni att noteras just nu?

– Vi vill öka medvetenheten bland investerare och potentiella framtida partners genom att vara ett noterat bolag. Genom noteringen får vi tillgång till kapital för att fortsätta vår expansion och våra tillväxtplaner – samtidigt som vi är fullt synliga för investerare och partners.

Hur kom ni fram till emissionsbeloppet om 50 Mkr och hur ska likviden användas?

– Vi förväntar oss att rörelsen ska generera positivt kassaflöde under 2023 och en EBITDA-marginal högre än 20 procent på medellång sikt. Emissionslikviden kommer att användas i för att finansiera vår tillväxt på tre sätt:

  • Ytterligare investeringar i nya licensavtal för att bygga en ännu starkare pipeline
  • Anpassa organisationen till de lanseringar som är planerade genom att anställa och stärka det kommersiella teamet, men även specialister inom olika områden.
  • En förstärkning av rörelsekapitalet för uppbyggnad av lager inför kommande lanseringar

Slutligen, hur ser Newbury Pharmaceuticals fortsatta tillväxtstrategi ut?

Bolaget växlar upp för kommersiell lansering i Skandinavien och vi vill bli uppfattade som det marknadsledande bolaget inom regionen. De viktigaste faktorerna som bidrar till tillväxt är:

  • En stadig ström av produktlanseringar under de kommande åren
  • Fortsatt expansion av vår pipeline med konkurrenskraftiga och attraktiva produkter
  • Identifiera möjligheter för organisk tillväxt i Skandinavien och intilliggande länder
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev