Home Nyheter Ziccum siktar mot licensavtal

Ziccum siktar mot licensavtal

Ziccum siktar mot licensavtal

6 september, 2021

Vaccinbolaget Ziccum, vars teknologi LaminarPace lufttorkar flytande vaccin till temperaturstabila pulvervaccin, har positionerat sig alltmer på den globala vaccinkartan under 2021. Bolaget, som ser en klar potential att kunna eliminera den kostsamma kylkedjan och även göra vaccin tillgängliga för många fler människor världen över, har släppt sin delårsrapport och nu siktar vd Göran Conradson mot två huvudmål för resten av 2021.

Med Lundabolaget Ziccums LaminarPace-teknologi kan flytande vaccin, det vill säga den dominerande formen av vaccin, skonsamt lufttorkas i rumstemperatur med ett temperaturstabilt pulvervaccin som resultat. Tekniken har sina klara fördelar, inte minst att pulvervaccinet kan transporteras och förvaras i rumstemperatur, till skillnad från dagens vätskebaserade dito som kräver en omständlig och dyr logistik med en obruten frys- eller kylkedja, från fabrik till konsument.

Detta leder till mindre komplicerade och billigare transporter även till otillgängliga delar av världen där pulvervaccinet, innan administrering till patienten, blandas med vätska och injiceras på samma vis som ett vaccin i flytande form. Då detta inte är möjligt med dagens konventionella tekniker, kan Ziccum potentiellt omdana en hittills trögrörlig industri och sätta en ny standard för hur vaccin tillverkas, distribueras och prissätts.

Pulvervaccinets stabilitet gör att de hälsoekonomiska vinsterna ökar, eftersom fler kan vaccineras till lägre kostnad, vilket torde te sig lockande för såväl vaccintillverkare, som för regeringar och NGOs.

Kommersialiseringsfas

Ziccum redovisade ett nettoresultat för det andra kvartalet 2021 på -5,2 miljoner kronor (-4,7) med en nettoomsättning om noll kronor. Resultatet var väntat då bolaget befinner sig i en pågående kommersialiseringsfas och har ökat personalstyrkan.

Delårsrapporten fokuserar på framsteg under året

I början på året kommunicerade Ziccum målen för året och den tongivande punkten var att ingå ett första licensavtal avseende ett eller flera vacciner. Det andra huvudmålet var att kunna presentera en detaljerad plan för att etablera en produktionsanläggning för fyllning och slutförpackning av torra, termostabila pulvervacciner, inklusive nödvändiga partnerskap och en finansieringsplan.

I slutet på samma månad förlängdes det utvärderingsavtal som den 3 oktober 2019 slöts med Janssen Vaccine & Prevention B.V., ett av Janssens läkemedelsbolag, vars moderbolag i sin tur är Johnson & Johnson, världens största läkemedelsbolag. Syftet är att slutföra analysen av Ziccums lufttorkningsteknologi med Janssens vaccinplattformar.

I mars antogs Ziccum som medlem i NIIMBL, the National Institute for Innovation in Manufacturing Biopharmaceuticals, en organisation vars uppdrag är att accelerera utvecklingen av nya biomedicinska tillverkningstekniker i USA.

Höga förväntningar inför framtiden

Under 2020 genomförde Ziccum en framgångsrik konceptstudie tillsammans med KeyPlants baserat på deras modulsystem, en studie som visade på flera fördelar med Ziccums teknologi i jämförelse med (traditionell) frystorkningmed 80% lägre elförbrukning, 65% lägre rörelsekostnader (OPEX) samt 50% lägre investeringskostnader (CAPEX).

Bolaget kan nu konstatera att konceptstudien har blivit mycket väl mottagen av industrin och olika aktörer inom vaccinationsområdet och att Ziccum nu kan förtydliga sitt erbjudande till industriella aktörer och slutkunder av vacciner. Bolaget publicerade även ett white paper förra hösten som i mer detalj förklarar de kommersiella fördelarna med tekniken. Läs mer här: Ziccum – Nu är det dags för handling.

Ojämn fördelning av vaccin

Problematiken med att kyl/frystransportera vacciner till de områden i tredje världen där de bäst behövs är välkänd och uppmärksammad av världshälsoorganisationen WHO.

Idag har 40,3 procent av världens befolkning fått minst en dos av ett Covid-19-vaccin och 5,46 miljarder doser har administrerats globalt, medan den dagliga administrationstakten ligger på 33,54 miljoner doser varje dag. Men trots höga ambitioner att dela med sig mer jämlikt av doserna från rika till låginkomstländer, har idag endast 1,8 procent av låginkomstländerna fått minst en dos.

WHO har i ett försök att ändra på denna dystra statistik etablerat samarbeten med Gavi, Vaccine Alliance och Coalition for Epidemic Preparedness Innovations för att skala upp produktionen av vaccin och med avsikten att bygga fem knutpunkter för vaccinproduktion på den afrikanska kontinenten, i stället för att förlita sig på västvärldens väntande välvilja och importerat vaccin. Dessa ambitioner kommer konkret att ske genom etablerandet av tre mRNA-anläggningar och så sent som den 27 augusti stod det också klart att BioNTech, med stöd av EU, avser att börja producera malaria- och tuberkulosvaccin i Rwanda och Senegal.

Ziccums kapacitet är 300 miljoner doser årligen

Ziccums planer på modulära Fill and Finish-vaccinanläggningar, det vill säga det tredje och sista steget i vaccinproduktion där vialer fylls, förpackas och distribueras, ser i sammanhanget ut som en intressant lösning på tillverknings- och distributionsproblematiken i Afrika. Bolagets tidigare nämnda white paper ger vid handen en kapacitet att producera upp till 30 miljoner vialer eller upp till 300 miljoner doser (10 doser/vial) av torrformulerat och temperaturstabilt vaccin årligen. Detta skulle teoretiskt öka tillgången och säkerheten på vacciner genom att ta bort kylkedjan i distributionsledet, samtidigt som det görs med signifikant lägre tillverkningskostnader jämfört med frystorkat vaccin.

Två huvudmål för 2021

Efter andra kvartalets rapport står det klart att Ziccums höga målsättningar för 2021 står kvar. Det innebär således att man kommer att ta fram konkreta planer för att bygga och etablera en demonstrationsanläggning för fyllning och slutförpackning av vacciner baserat på LaminarPace. Det andra huvudmålet, att licensiera ut teknologin, skulle bli bolagets kommersiella genombrott om ett avtal kan signeras.

Pandemin satte fingret på ett globalt problem

Covid-19-pandemin har satt strålkastarljuset på de tydliga nackdelarna med vätskebaserade vaccin och i kölvattnet av detta har Ziccum fått vederbörlig uppmärksamhet för LaminarPace. Men som Göran Conradson påpekar i delårsrapporten så kvarstår risken för framtida epidemier och pandemier och att det är barnen som är de mest utsatta:

»Ett barn av fem får fortfarande inte fullgott vaccinationsskydd. Cirka 1,5 miljoner barn dör varje år i sjukdomar som det finns vacciner för. I och med Covid-19 pandemin har även vuxna blivit hårt drabbade och många länder kommit till insikt av vikten att själva ta ansvar för vaccinproduktion« – Göran Conradson, vd ziccum

Utöver att Ziccum har mycket att bevisa relaterat till årets två huvudmål, så skulle en eventuell utvärdering av vacciner som bygger på mRNA-teknik innebära en viktig milstolpe. Mest uppmärksamhet för denna teknik har BioNTech/Pfizers och Modernas fått med sina respektive Covid-19-vaccin.

Att läkemedelsjätten Pfizer förväntar sig att generera en omsättning på 33,5 miljarder USD i intäkter för vaccinet under 2021, ger en fingervisning om hur explosiv marknaden för mRNA-vacciner är redan nu, trots att den fortfarande bara befinner sig i sin linda. mRNA-vacciner är således en mycket intressant arena för Ziccum att utforska närmare, vilket man har för avsikt att göra.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev