Home Nyheter Ziccum tar en aktiv roll i debatten om vaccintillgången

Ziccum tar en aktiv roll i debatten om vaccintillgången

Ziccum tar en aktiv roll i debatten om vaccintillgången

31 mars, 2021

Den rådande pandemin har tydligt demonstrerat att läkemedelsindustrins kapacitet att tillverka och leverera vaccin inte lyckas möta det omfattande globala behovet. Detta har fått sektorn, vaccinpolitiska beslutsfattare och opinionsbildare att kraftsamla med målet att identifiera metoder att skala upp vaccintillverkningen. För BioStock berättar Göran Conradson, vd för vaccinbolaget Ziccum, om sin aktiva roll i den pågående debatten och varför han anser att bolaget sitter på en av nycklarna till att lösa problemen.

Det svenska bioteknikbolaget Ziccum, som bland annat har ett samarbete med Janssen Vaccine & Prevention där man undersöker hur Ziccums teknologiplattform LaminarPace kan hjälpa Janssen att generera torra och temperaturstabila vacciner, är en av många aktörer i branschen som har noterat de alarmerande problemen med vaccindistribution som Covid-19-pandemin har blottlagt. Ett av de större problemen är den komplexa kylkedjan som krävs för att hantera vaccinerna, ett problem som Ziccum vill lösa med LaminarPace.

I dagsläget finns det inte några konkurrerande konventionella torkningstekniker till LaminarPace som kan utföra denna torkningsprocess i rumstemperaturAndra teknologier använder antingen höga temperaturer (+80°C) eller låga (-80°C) under torkprocessen och detta resulterar i mycket temperaturkänsliga vacciner, samt att stora mängder vaccin går förlorat. Fördelen med torra pulvervacciner är att de kan hanteras, lagras och transporteras i omgivande temperaturer under längre perioder, vilket gör att man inte behöver kyla vaccinerna från fabriken till konsumenten.

Vd kommenterar

Ziccum har de senaste månaderna tagit en allt mer proaktiv roll gällande att nå ut med information om sin teknik till vaccinpolitiska projekt och beslutsfattare, såväl i Europa som globalt. För BioStock berättar bolagets vd Göran Conradson om planerna att rita om spelplanen så att vacciner snabbare och mer effektivt kan distribueras, även i mycket otillgängliga områden.

Göran Conradson, vd Ziccum

Göran, kan du berätta om era långsiktiga mål och varför du anser att ni har en konkurrensfördel jämfört med andra tillverkningstekniker?

– Vi har kanske som bekant utökat vår affärsmodell från en ren licensaffär till att ta en mer direkt del av inkomster från försäljning av slutprodukten. En slutprodukt som vi själva, eller i partnerskap med andra, tillverkar från bulkvaccin. Om man jämför med många vacciner, exempelvis mässlingsvaccin som frystorkas, så förloras väldigt mycket av produkten i detta slutsteg. Uppåt 90% eller mer förloras medan vi förlorar jämförelsevis låga 10-20%. Där ligger själva vinsten i produktionen.

Nyligen lämnade ni in feedback till European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA), som grundades p.g.a. den undermåliga vaccintäckningen som vi nu bevittnar i Europa. Kan du summera de viktigaste punkterna i er återkoppling?

– Vårt viktigaste budskap är att satsa på ny modern teknologi och att inte fastna i gammal produktionsteknologi. I längden kommer det att vara omöjligt att konkurrera med lågkostnadsländer med gammal teknologi. Man ska komma ihåg att vacciner är lågkostnadsprodukter inom läkemedelsbranschen och vi ser att det finns stora effektivitetsmöjligheter med vår milda lufttorkningsmetod.

I början på mars hölls toppmötet COVID-19 Vaccine Summit mellan världens främsta aktörer inom läkemedelsbranschen och hälsosektorn, ett möte som landade i en stark samsyn, nämligen behovet av en snabb uppskalning av vaccintillverkningen. Hur väl passar era Fill and Finish-planer in, relaterat till denna målsättning?

– Normalt sett tar det 8-10 år att bygga en vaccinfabrik. Med vår partner KeyPlant AB och deras modulära koncept kan vi bygga fill & finish delen på 26 månader. Det är ofta fill & finish delen som är den begränsande faktorn pga de enorma volymer av vialer som ska produceras. Där verkar det som att våra planer passar väldigt bra. Samtidigt har vi en ny teknologi som måste valideras för olika vacciner, medan etablerade teknologier, som typ frystorkning eller fyllning av vätska på vial, kan ha en fördel i att många personer i industrin kan frystorkning. Men frystorkning är mycket dyrt och ger stora förluster medan vanlig fyllning på flaska fortfarande tillsammans med frystorkat vaccin har stora kylkedjeproblem senare i distributionsledet.

Ett globalt 5-årigt initiativ lanserades nyligen av CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations för att bättre förbereda sig för och riskminimera effekterna av kommande pandemier. Vilka är dina förhoppningar att detta initiativ skall leda till?

– Det verkar ha kommit fram väldigt tydligt den senaste tiden att distribuerad/lokal tillverkning av vacciner är av stor vikt och det bästa är att börja med att etablera fill & finish anläggningar. Vi hoppas därför att man tar en ny titt och lyfter blicken med ett ledarskap som visar på att omfatta ny teknologi i linje med vårt svar till HERA.

Ni har upptagits som medlem i NIIMBL, US National Institute for Innovation in Manufacturing Biopharmaceuticals som är fokuserade på nya innovationer som kan möjliggöra effektivare och snabbare tillverkningskapacitet inom biopharmaindustrin. Vad kommer bli ert fokus som medlem i denna organisation?

– Först och främst är det väldigt roligt att få ha kommit in som medlem i denna amerikanska intresseorganisation som stöds av amerikanska staten. Vår möjlighet och fokus kommer att ligga på diskussioner direkt med den tunga amerikanska biotechindustrin. Vi blir inbjudna att ge presentationer direkt till beslutsfattare och det ger oss en unik exponering av Ziccum.

Avslutningsvis, de senaste fyra månaderna har Dr Anton Löfgren som är industriell processingenjör specialiserad på läkemedelsindustrin utvecklat nya matematiska modeller LaminarPace. Kan du kortfattat beskriva syftet och slutsatserna från detta arbete?

– Som den kemiingenjör jag i botten är, så kändes det naturligt att få en ordentlig genomgång av vår lufttorkningsmetod utifrån ett ingenjörsperspektiv. Modellen som Anton har byggt ger oss stora möjligheter att simulera olika designer av systemet utan att bygga en mängd olika prototyper. Vi ser att vi lär oss väldigt mycket hur vi kan optimera processen både i ett GMP-perspektiv, men även hur det går att skala upp processen till ett industriellt sammanhang.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev