Home Nyheter Pila Pharma vill ta ett nytt grepp om diabetes

Pila Pharma vill ta ett nytt grepp om diabetes

Pila Pharma vill ta ett nytt grepp om diabetes

18 juni, 2021

Ingen har undgått att diabetes har brett ut sig under de senaste decennierna, primärt drivet av dåliga matvanor och för lite motion. Läkemedelsmarknaden för behandling av typ 2-diabetes är i kraftig tillväxt och uppgår till cirka 410 miljarder kr och det är på den marknaden som Malmöbolaget Pila Pharma vill slå sig in. Bolaget är aktuell med en marknadsnotering och unitemission på 35 Mkr som ska finansiera bolagets planerade fas IIb-studie med läkemedelskandidaten XEN-D0501.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO lever cirka 422 miljoner människor världen över med diabetes, en sjukdom som haft en kraftig tillväxt de senaste decennierna. Trots flera alternativ på marknaden är det många som fortfarande inte får tillräcklig behandling och sjukdomens kraftiga tillväxt spås fortsätta.

Pila Pharma LogoNio av tio diabetiker har så kallad typ 2-diabetes, där kroppen har svårt för att hålla blodsockerhalten tillräckligt låg. Som en första linjens behandling rekommenderas ändrade livsvanor och viktnedgång och i ett nästa steg inleds medicinering med i första hand metformin. Det är dock inte alla patienter som tål metformin och en del patienter upplever att dess effekt avtar över tiden. I det läget kan en uppsjö av olika tilläggsbehandlingar sättas in, alla med sin unika verknings- och bieffektsprofil. Som ett sista steg, om inget annat hjälper, sätts injicerbart insulin in.

Riktar sig mot TRPV1-proteinet

Det är i det här behandlingslandskapet som Malmöbaserade läkemedelsutvecklaren Pila Pharma vill slå sig in med sin kandidat XEN-D0501. Målet är att bli det nya förstahandsvalet bland orala läkemedel för patienter där behandling med metformin inte räcker.

Behandlingskonceptet kretsar kring TRPV1-proteinet, som finns i nervsystemet och vars huvudsakliga funktion är att reagera på skador, till exempel genom att skicka smärtsignaler och främja lokal inflammation. En stor del av forskningen kring TRPV1 har kretsat just kring behandling av smärta, där det fortfarande pågår studier för att hitta alternativ till ibuprofen, paracetamol och opioider vid kronisk smärta.

Forskningen inleddes på Novo Nordisk

Dorte X. Gram, vd Pila Pharma
Dorte X. Gram, vd Pila Pharma

Pila Pharma har dock närmat sig proteinet från en annan vinkel, då man menar att det även har en viktig roll att spela i typ 2-diabetes, där TRPV1-hämmare visat sig påverka såväl insulinutsöndring som insulinkänslighet. Dorte X. Gram, grundare och vd på Pila Pharma, kunde 2004 presentera ett första proof–of-concept, när hon då jobbade som utvecklare på danska Novo Nordisk, ett av de ledande bolagen inom utveckling av diabetesbehandlingar. Forskningsgrupper från både Astellas Pharma och AstraZeneca har senare bekräftat hypotesen.

Fyra år senare köpte Gram användarpatentansökan av Novo Nordisk och tog därmed över rättigheterna till upptäckten. 2014 startades Pila Pharma för att ta utvecklingen av hypotesen vidare, varpå den TRPV1-hämmande molekylen XEN-D0501 licensierades in från tyska Bayer. Molekylen har visat sig vara väl tolererad och en mindre fas IIa-studie visade i höstas på ett ökat insulinsvar jämfört med placebo. I utvecklingsprojektet med XEN-D0501 hoppas man få fram en helt ny klass av läkemedel för behandling av sjukdomen som kan bidra till att fler människor världen över kan få hjälp.

Genomför unitemission för att driva utvecklingen vidare

Nästa steg i utvecklingsarbetet är att genomföra en fas IIb-studie i patienter med typ 2-diabetes, vilken är tänkt att starta tidigast 2022. För att finansiera den inledande delen av studien och det fortsatta utvecklingsarbetet genomför Pila Pharma nu en unitmission på 35 Mkr samtidigt som bolagets aktie tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. En vidhängande teckningsoption kommer vid fullt utnyttjande tillföra ytterligare 39 Mkr i mitten av 2023.

Ett tidigt tecken på intresset kring bolagets utveckling kom tidigare i våras när en föremission på 15 Mkr genomfördes. En av investerarna då var Thomas Feldthus, tidigare CFO på börsnoterade Saniona,

»Som jag ser det har Pila Pharma nått kliniskt utvecklingsstadium med en produkt som har potential att bli first in class med en lovande och unik verkningsmekanism. Jag har dessutom hög tilltro till grundaren som lyckats ta kandidaten så långt med klok resursanvändning.«, – kommenterade Thomas Feldthus i samband med föremissionen.

Likviden från den första kapitalinjektionen i emissionen är tänkt att användas till förberedelserna av den planerade fas IIb-studien, vilket bland annat innefattar ytterligare prekliniska studier samt produktion av prövningsläkemedel. Den kommer även att finansiera förberedandet av nya patent. Emissionslikviden är tänkt att fördelas enligt nedan:

  • Personal- och förvaltningsrelaterade kostnader – cirka 26 procent
  • Extern kommunikation – cirka 6 procent
  • Forskning- och utveckling – cirka 44 procent
  • Finansiell flexibilitet – cirka 24 procent

 

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

UNITEMISSION Erbjudandet avser en så kallad unitemission där en unit innehåller en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. Teckningskursen för varje unit är 9 kr. Varje teckningsoption ger sedan rätt att under perioden 23 maj 2022 – 3 juni 2022 teckna en ny aktie till en teckningskurs om 10 kr.
TECKNINGSPERIOD 16 juni – 29 juni 2021.
FÖRSTA HANDELSDAG FÖR AKTIEN Omkring 12 juli 2021.
TECKNINGSFÖRBINDELSER Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 20,2 Mkr, motsvarande cirka 58 procent av erbjudandet.

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

Länk för att teckna via Avanza
Länk för att teckna via Nordnet

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev