Home Nyheter Karolinska Developments portföljbolag Modus Therapeutics i internationell malariastudie

Karolinska Developments portföljbolag Modus Therapeutics i internationell malariastudie

Karolinska Developments portföljbolag Modus Therapeutics i internationell malariastudie

16 juni, 2021

För noteringsaktuella Karolinska Development-bolaget Modus Therapeutics har 2021 inneburit en rad intressanta nyheter. Igår meddelade bolaget ytterligare en sådan, att man ingått ett samarbetsavtal med välrenommerade Imperial College London. Avtalet syftar till att utvärdera effekten av Modus Therapeutics kandidat sevuparin i patienter med svår malaria.

Modus Therapeutics, som ingår i investmentbolaget Karolinska Developments (KD) portfölj, fokuserar på att utveckla läkemedelskandidaten sevuparin. Den patenterade polysackariden skyddar blodkärlen från skador vid systemisk inflammation och dess användning vilar på 20 års forskning. Bolaget planerar nu kliniska studier med sevuparin för behandling av sepsis och septisk chock.

Sevuaprin mot systemisk inflammation

Den systemiska inflammationsreaktion som uppstår i samband med sepsis har likheter med det tillstånd som uppstår vid svår malaria när de röda blodkropparna som är infekterade med malariaparasiter fäster till insidan av blodkärlen. Detta bidrar till dåligt blodflöde till vävnaderna och orsakar inflammation.

Sevuparin verkar genom att förhindra att malariaparasiter kommer in i de röda blodkropparna samt genom att hindra att röda blodkroppar som är infekterade med malariaparasiter fäster i kärlet.

Stort behov av läkemedel mot malaria

Malaria är en medicinsk utmaning i stora delar av världen. Hittills har det inte funnits några behandlingar för att lösgöra eller förhindra röda blodkroppar från att fastna i blodkärlen när de smittats med malariaparasiter. Därmed har sevuparin potential att bli en behandling vid svår malaria, som fortfarande tyngs av hög mortalitet, genom att förebygga och motverka infekterade cellers förmåga att blockera blodkärl samt att blockera parasitens invasion av normala röda blodkroppar.

Den svåra typen av malariainfektion drabbar oftast barn och kan ge upphov till en systemisk inflammatorisk reaktion som leder till akut organsvikt och allvarliga vävnadsskador. Fler än 400 000 dödsfall per år orsakas av malariainfektion och behovet av nya och effektiva läkemedel är därför stort.

Akademiskt samarbete stöds av världsledande forskningsstiftelse

Sevuparin har visat lovande effekter i vävnadsprover från patienter med bekräftad malaria och som ett nästa steg i utvecklingen kommer Modus Therapeutics i samarbete med Imperial College London att testa kandidaten för behandling av malaria i en klinisk studie. Projektet kommer att ledas av professor Kathryn Maitland och finansieras genom ett vetenskapligt samarbetsstipendium från en av världens största forskningsstödjande stiftelser, Wellcome Trust. 

Viktor Drvota, vd Karolinska Development

»Vi gläds över det akademiska samarbetet mellan Modus Therapeutics och Imperial College i London, som vi hoppas ska leda fram till en bättre behandling av svår malaria. De data som genereras i projektet kan dessutom bidra till att stärka det vetenskapliga underlaget för sevuparin inför den kommande utvecklingen inom sepsis/septisk chock« — Viktor Drvota, vd Karolinska Development.

Karolinska Development är storägare i Modus Therapeutics

KDs direkta ägarandel i Modus Therapeutics uppgår till 38 procent enligt den senaste
kvartalsrapporten. Därtill har KD ytterligare delägarskap i bolaget via joint venturebolaget KDev Investments vars ägarandel i Modus Therapeutics uppgår till 33 procent.

Modus Therapeutics förbereder notering av bolaget på Nasdaq First North Growth Market under sommaren för att fortsätta driva den kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev