Home Nyheter Karolinska Development mot nya milstolpar med förnyat team

Karolinska Development mot nya milstolpar med förnyat team

Karolinska Development mot nya milstolpar med förnyat team

4 maj, 2021

Investmentbolaget Karolinska Development kan se tillbaka på en händelserik inledning på det nya året. Positiva fas I-resultat från Forendo Pharma och en kommande notering av Modus Therapeutics är några av de viktiga händelser i portföljbolagen som lyfts fram när man nu avrapporterar det första kvartalet 2021 – ett kvartal som även inneburit nya tillskott i såväl styrelse som bolagsledning.

Solnabaserade Karolinska Development (KD),som investerar i nordiska life science-innovationer, publicerade nyligen sin rapport för det första kvartalet 2021. Portföljen består av tio innehav, varav två är marknadsnoterade, Aprea Therapeutics Nasdaq i USA och OssDsign som handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.Karolinska Development Logo

Totalt värderades innehaven vid utgången av kvartalet till 931,8 Mkr, en marginell minskning från 933,2 Mkr som redovisades vid utgången av förra året. Kassabehållningen den 31 mars uppgick till 61,6 Mkr jämfört med 76 Mkr vid det föregående kvartalsslutet.

Förändringar i styrelse och ledning

Det första kvartalet präglades av en del omkastningar i både styrelse och ledning. Till att börja med fick styrelsen tre nya medlemmar i Anna Lefevre Skjöldebrand, Ben Toogood och Björn Cochlovius. Lefevre Skjöldebrand och Toogood ersätter tidigare styrelseledamöterna Vlad Artamonov och Magnus Persson samtidigt som Cochlovius tar över ordförandeklubban efter den tidigare styrelseordförande Hans Wigzell.

Karolinska Developments chefsjurist, Johan Dighed, har utsetts till vice vd för bolaget och i början av mars tillträdde Per Aniansson som ny finansdirektör och investeringschef, en viktig spelare i bolagets fortsatta investeringsarbete. Bolaget uppger i kvartalsrapporten att man fortsätter att utvärdera investeringsmöjligheter och att man arbetat intensivt med att stärka den finansiella positionen.

Milstolpar uppnådda i portföljbolagen och fler väntar

Det har även varit ett händelserikt kvartal för portföljbolagen. I mars meddelade KD att Forendo Pharma avancerar sin kandidat FOR-6219 till fas II efter positiva fas I-resultat. FOR-6219 utvecklas för behandling av den östrogenberoende sjukdomstillståndet endometrios. Läs mer här.

Modus Therapeutics, som tidigare under året meddelade att sepsis/septisk chock är den nya inriktningen för sevuparin, förbereder notering på Nasdaq First North Growth Market någon gång under 2021. Noteringen görs för att underlätta finansieringen av de kliniska studier som är planerade att inledas vid årsskiftet 2021/2022.

Värt att nämna är även att portföljbolaget Dilafor nu slutfört rekrytering till sin fas IIb-studie av tafoxiparin, som utvecklas med målet att förkorta förlossningstiden vid förlossningar som kräver igångsättning. Läs mer om studien här, där resultat väntas under det andra kvartalet 2021.

Umecrine Cognition, som utvecklar kandidaten golexanolon mot sjukdomar som påverkar det centrala nervsystemet, meddelade att man nyligen fått fas IIa-resultat publicerade i den högt ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of Hepatology. Det blir den andra gången på kort tid som projektet uppmärksammats internationellt, vilket ses som ett viktigt erkännande kring utvecklingen. Läs mer om publiceringen här.

Medicinteknikbolaget Promimic, som utvecklat en ytmodifiering för medicinska implantat, väntas under året presentera ytterligare produktlanseringar och licensavtal med större tillverkare.

Svenska Vaccinfabriken (SVF) meddelade under februari att man beviljats ett patent i USA rörande chimeriska gener och peptider som skapar en immunrespons mot kroniska hepatit B- och D-infektioner. KD genomförde två investeringar i SVF under 2020 och har nu en ägarandel på 20 procent i bolaget. Målet är att kunna inleda kliniska fas I-studier under 2022.

Aktivitet även i de noterade bolagen

Den höga aktiviteten i portföljen har även fortsatt efter det första kvartalets utgång. Bostonbaserade Aprea Therapeutics meddelade i början av april att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA beviljat särläkemedelsstatus för läkemedelskandidaten eprenetapopt för behandling av akut myeloisk leukemi (AML).

Medicinteknikbolaget OssDsign, i vilket KD har en 10-procentig ägarandel, tog under kvartalet ett stort steg i sin nya strategi med breddad produktportfölj när man meddelade ambitionen att ta in totalt cirka 270 Mkr i en fullt garanterad företrädesemission. Kapitalinjektionen är tänkt att accelerera strategiomvandlingen som har som mål att göra bolaget kassaflödespositivt 2025. Läs mer om emissionen och strategiomvandlingen här.

Vd kommenterar

Viktor Drvota, vd Karolinska Development

BioStock kontaktade Karolinska Developments vd Viktor Drvota för att höra hans syn på det kvartal som gått.

Vilka har varit de mest betydelsefulla händelserna för KD under årets första kvartal?

– En av de viktigaste sakerna som har hänt är att vi har stärkt både vårt team och vår styrelse. Många av våra portföljbolag går också enligt plan och där vill jag framförallt lyfta fram att Dilafor inkluderat alla sina patienter i fas IIb-studie, samt Modus Therapeutics planerade IPO och Ossdsigns kapitalresning.

 Det har tillkommit en del nya personer i såväl styrelse som ledning, vad ligger bakom detta?

– Vår huvudägare Sino Biopharmaceuticals har tydligt markerat sitt stöd för vår verksamhet och tillsammans har vi jobbat för att skapa en styrelse och ledning som passar vår strategi framåt.

 Nu är vi en bit in i kvartal två, vilka kommer att vara de viktigaste aktiviteterna under året att vara?

– En mycket viktig aktivitet är arbetet med att stärka vår kapitalposition för att på så sätt kunna börja att nyinvestera igen. Det arbetet pågår för fullt och vi ser att det finns utmärkta möjligheter att investera i på den nordiska marknaden.

– Mer specifikt så väntar vi på avläsningen av Dilafors fas IIb-data samt Apreas post-transplantationsdata. Jag vill även nämna att Modus fas Ib-data senare under året kommer att vara betydelsefulla.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev