Home Nyheter KD-bolaget Umecrine publicerar resultat i ansedd tidskrift

KD-bolaget Umecrine publicerar resultat i ansedd tidskrift

KD-bolaget Umecrine publicerar resultat i ansedd tidskrift

26 april, 2021

Umecrine Cognition, som är ett av Karolinska Developments portföljbolag, har nyligen fått fas IIa-resultat med läkemedelskandidaten golexanolon publicerade i den högt ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of Hepatology. Publiceringen ses som ett viktigt erkännande av projektet, som syftar till att utveckla en behandling av kognitiva störningar i samband med leversvikt.

Hepatisk encefalopati (HE) orsakas av en nedsatt leverfunktion och är ett allvarligt sjukdomstillstånd som leder till försämring av hjärnans funktioner. Personer som drabbas av HE kan uppleva kognitiv försämring, förvirring, personlighetsförändring, desorientering och i senare skeden även koma.

Umecrine Cognition ingår i Karolinska Developments portfölj av utvecklingsbolag där KD:s ägarandel uppgår till 72 procent. Bolaget utvecklar kandidaten golexanolon mot sjukdomar som påverkar det centrala nervsystemet. Läkemedelskandidaten verkar hämmande på det så kallade GABA-systemet som har som uppgift att lugna nervsystemet och som man tror överaktiveras vid HE och leversvikt. Hypotesen är att golexanolon agerar motverkande på denna överaktivering och därmed kan återställa olika neurologiska nedsättningar i hjärnan.

Utvecklingen följs med stort intresse

I artikeln som nyligen publicerades i ansedda Journal of Hepatology presenteras resultaten från den nyligen genomförda fas IIa-studien med kandidaten i levercirrospatienter. I en delstudie undersöktes effekten i patienter med kognitiva störningar till följd av tidig leverencefalopati och resultaten indikerade att golexanolon har positiv effekt på kognition, normaliserad hjärnsignalering och förbättrad sömn.

Läs mer om Umecrines fas IIa-resultat här.

»Vi gläds åt att Umecrine Cognitions viktiga framgångar får spridning i internationell vetenskaplig media. Det är ett viktigt erkännande av den höga kvaliteten i bolagets utveckling av läkemedel mot leverencefalopati – ett komplext sjukdomstillstånd där behovet av effektiv behandling är stort«, – Viktor Drvota, vd Karolinska Development.

Då det bara finns ett godkänt preparat på marknaden för behandling av HE har intresset kring projektet varit stort. Umecrine fick i vintras möjlighet att presentera sina resultat för forskarkollektivet vid American Association for the Study of Liver Disease (AASLD) International Liver Meeting, som är en av de ledande vetenskapliga konferenserna inom området för leversjukdom.

Läs mer om bolagets presentation vid AASLD här.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev