Home Nyheter Dilafor har fullbordat patientinklusion till fas IIb-studie

Dilafor har fullbordat patientinklusion till fas IIb-studie

Dilafor har fullbordat patientinklusion till fas IIb-studie

7 april, 2021

Igår kom beskedet att svenska Dilafor, ett av investmentbolagets Karolinska Developments portföljbolag, har fullbordat patientinklusionen i fas IIb-studien av tafoxiparin. Läkemedelskandidaten utvecklas i syfte att förkorta förlossningstiden hos kvinnor som får hjälp att sätta igång värkarbete under förlossningen.

 Solnabaserade Dilafor är verksamma inom området obstetriska indikationer och bolagets fokus ligger på att utveckla läkemedel som kan motverka långdragna förlossningar. Bolaget ingår i Karolinska Developments portfölj som genom KDEV Investments har en ägarandel på 30 procent.

Tafoxiparin ska göra förlossningar säkrare

Dilafor utvecklar läkemedelskandidaten tafoxiparin för användning i samband med långdragna förlossningar, ett vanligt förekommande problem inom förlossningsvården. Ungefär en fjärdedel av alla förlossningar kräver igångsättning och hälften av dessa igångsättningar misslyckas. Detta leder i sin tur till långdragna förlossningar som innebär en ökad risk för komplikationer hos både mamman och barnet.

Dilafors mål är att med tafoxiparin kunna minska risken för långdragna förlossningar och därmed komplikationer. Kandidaten har i en tidigare fas IIa-studie uppvisat en signifikant positiv effekt i form av kortare förlossningstid. I samma studie noterades även att vid subkutan administrering av tafoxiparin blev livermodershalsen mjukare.

Fas IIb-studie med tafoxiparin

I juli 2019 inledde Dilafor en dubbelblind, placebokontrollerad fas IIb-studie med tafoxiparin. Målsättningen var att inkludera 170 gravida förstföderskor med omogen livermodershals som redan planeras genomgå behandling för att sätta igång förlossningen. Detta mål har man nu alltså uppnått.

I ett pressmeddelande kommenterade Karolinska Developments vd Viktor Drvota den fullbordade inklusionen och det stora medicinska behovet inom förlossningar:

»Att rekryteringen till den kliniska studien av tafoxiparin framgångsrikt har kunnat fullföljas mitt under en pågående viruspandemi är ett tydligt tecken på det stora behovet av behandlingar som kan minska risken för komplikationer hos mödrar och barn i samband med förlossningar.« — Viktor Drvota, vd Karolinska Development

Resultat förväntas under första halvåret

Studiedeltagarna kommer att delas in i två grupper där en grupp får subkutan injektion med tafoxiparin och en får behandling med placebo en gång per dag i upp till en vecka innan den planlagda igångsättningen. Syftet med fas IIb-studien är att dokumentera effekten av tafoxiparin på livmoderhalsmognad och förlossningstid. I pressmeddelandet från Karolinska Development framgår det att man räknar med att kunna presentera resultat från studien under det första halvåret 2020.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev